Nordisk frihet

I gruppen för Nordisk frihet i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från tre nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige. Gruppen understöder frihet, demokrati och idéen av självständiga nationalstater.

Information

Postadress

Gruppen for Nordisk frihed i Nordisk Råd
c/o Karsten Lorentzen
Christiansborg
DK-1240 København K

Kontakt
Telefon
+45 61 62 50 50

Innehåll

Nordisk frihet

Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (Sannf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev första gången invalda i Sveriges riksdag år 2010.
Gå till organisation