Medlemsförslag om Nordiskt erkännande av staten Israel och hjälpinsatser till kriget mellan Hamas och Israel