22. Magnus Ek (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
22
Person
Speaker role
UHN
Date

President! Jag talar som sagt på hela utskottet för ett hållbart Nordens vägnar. Vi har i vår behandling av betänkandet och i våra diskussioner och beslut särskilt lagt vikt vid de miljö- och klimatmässiga och de ekosystemrelaterade frågorna. Det är nog ingen nyhet för någon i denna sal att detta är frågor som är särskilt relevanta för den arktiska regionen. De klimatförändringar som vi kommer att uppleva och som vi redan nu upplever drabbar extra hårt i den arktiska regionen och samverkar med de negativa trender som vi har vad gäller miljöförstöring, vad gäller negativ påverkan på ekosystemen och vad gäller förorening av naturen. Den samlade effekten är att ekosystemen i Arktis är särskilt stressade, särskilt utsatta och särskilt hotade. Utskottet är därför i huvudsak förhållit sig mycket positiv till betänkandet, och vi har valt att betona just dessa aspekter när det har behandlats i utskottet för ett hållbart Norden.

Det är detta vi hoppas att man tar med sig när vi får en dialog med de andra organ som sysslar med arktisk politik och havspolitik. Det är precis detta som vi hoppas att man väljer att lägga ett större fokus på i EU:s kommande arktiska strategi. Det är detta som vi tror kommer att behövas: just samverkan och just fokus på hur vi möter de hot vi ser mot ekosystemen och naturen.