244. Staffan Eklöf (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
244
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Fru president! Pandemin har hanterats olika i de olika nordiska länderna. Vi har lärt från tidigare frågestunder att Norge har sett expertmyndighetens råd som ett underlag för politiska beslut, där skyddsnivån bestäms utifrån konsekvensanalyser. Norge har också sökt en second opinion till expertmyndighetens råd.

I Sverige har man å andra sidan mer passivt följt myndigheternas råd, i synnerhet det första halvåret. Ett mått på det var när vi i Sverigedemokraterna ansåg att regeringen borde överväga en högre försiktighetsnivå och då fick kritik för att vi inte ville följa expertmyndighetens råd. Bara som ett mått!

Min fråga blir: Kan olika syn på expertmyndigheters råd vara ett hinder för nordiskt samarbete i kriser? Vad kan Nordiska rådet göra för att överbrygga det hindret?