410. Aron Emilsson (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
410
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Herr president! Tack för frågan, Linda Modig! Vi i Nordisk frihet har varit pragmatiska här; det vet vi båda som har suttit och inväntat utvärderingen för att lyssna av vad den skulle ge. Vi gick ändå in ganska förutsättningslöst efter 2017 för att se om det går att generera mer nordisk nytta och effekt av funktionen än i dag.

Efter att ha tittat på utvärderingen menar vi i vår partigrupp ändå att det är tydligt att det skulle krävas så stora resurser och så mycket mer av tjänsteverksamhet i vårt nordiska EU-kontor för att nytta och effekt skulle kunna genereras att det inte låter sig göras med nuvarande budgetramar. Då behöver vi i så fall i stället vända oss till våra regeringar och ministrar och försöka hämta hem mer pengar till det nordiska samarbetet och till Nordiska rådet – eller titta på andra alternativ.

Vi har föreslagit och här ställt medlemsförslag om ett nordiskt lagråd, vilket vi också har sett en stor uppbackning för från flera partigrupper. Vi behöver screena och skanna av mer av vår proaktiva lagstiftning för att undvika att gränshinder reses på förhand i stället för i efterhand och så vidare, och vi behöver gemensamt arbeta med andra verktyg för just implementering av EU-direktiv och förordningar. Men en person i Nordiska rådet kan inte sitta med vid de borden och klara av den nordiska nyttan i Bryssel. Det är vår andemening.