10.04.19 | News

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

10.04.19 | News

Nordic Region pushes for global agreement on plastics

In a joint declaration, the Nordic countries are pushing for a new global agreement on the reduction and prevention of plastic waste and microplastics discharged into the sea.