Digitalt udlån – muligheder og begrænsninger i Norden

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
De fysiske biblioteker i Norden ligner hinanden og alle andre biblioteker i Europa, men deres løsninger for digitalt udlån er vidt forskellige. Det spænder fra Danmarks ”eReolen,” der har 9,2 mio. udlån om året til Island, der ikke har en digital udlånstjeneste. De store forskelle skyldes til dels, at bibliotekerne ikke har digitale udlånsrettigheder, som de har fysiske ditto, og derfor bliver de nationale løsninger underlagt lokale prioriteter og markedslogikker frem for internationalt standardiserede løsninger. Der er et hul i bibliotekernes digitale litteraturlevering på tværs af de nordiske lande og sprog, således at de nordiske borgere afskæres fra at kunne låne digitale titler fra andre nordiske lande.