Pohjoismaiden ministerien julkilausuma kansainvälisestä muoviroskasopimuksesta ja UNEA 5.2:een liittyvistä tavoitteista

03.11.21 | Julkilausuma
plastic bucket toy sea water
Photographer
Sharon McCutcheon, Unsplash.com
Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät julkilausuman kansainvälisestä muoviroskasopimuksesta ja UNEA 5.2:een liittyvistä tavoitteista 3. marraskuuta 2021.

Tietoja

Adopted
03.11.2021
Location
Copenhagen

Me Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit

 

Olemme hyvin huolissamme muoviroskan muodostamasta kasvavasta ympäristöuhasta ja tunnustamme ongelman kiireellisyyden ja laajuuden.

 

Korostamme tarvetta jatkaa tehokkaiden ratkaisujen kehittämistä pitkällä aikavälillä ja tehostaa samalla nykyisten sitoumusten täytäntöönpanoa.

 

Otamme tyytyväisinä vastaan päivitetyn kansainvälisen arviointiraportin ”From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution”, jonka UNEP esitteli 21. lokakuuta 2021.

 

Painotamme tarvetta ryhtyä määrätietoisiin toimiin muoviroskan vähentämiseksi sekä lisäroskaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Uudistamme sitoutumisemme kestävän kehityksen tavoitteeseen 14.1 ja YK:n ympäristökokouksen päätöslauselmaan 3/7 sekä sen pitkän aikavälin tavoitteeseen muoviroskan ja mikromuovin meriin kulkeutumisen estämisestä, jotta meriekosysteemejä ja niistä riippuvaista ihmisen toimintaa voitaisiin suojella vahingoilta.

 

Ilmaisemme tyytyväisyytemme puheenjohtajan tiivistelmään ja raporttiin, jonka laati UNEAn päätöslauselmalla 3/7 perustettu ja päätöslauselmassa 4/6 jatkoaikaa saanut avoin ad hoc -asiantuntijaryhmä.

 

Olemme tyytyväisiä siihen, että yhä useammat maat ilmaisivat tukensa merten muoviroskaa ehkäisevälle uudelle kansainväliselle sopimukselle ministerikokouksessa, jonka Saksa, Ghana, Ecuador ja Vietnam ystävällisesti järjestivät 1.–2. syyskuuta.

 

Olemme tyytyväisiä siihen, että uusi kansainvälinen sopimus saa tukea alueellisilta merensuojelusopimuksilta, ja arvostamme sitä, että OSPARin sopimusosapuolten ministerit sitoutuivat tukemaan globaalia sopimusta Cascaisin julkilausumassa 1. lokakuuta.

 

Korostamme, että tarvitsemme lisää kansainvälistä yhteistyötä ja että oikeudellisesti sitova muoviroskasopimus on tehokkain ratkaisu muovista johtuvan roskaantumisen ehkäisyyn ja vähentämiseen.

 

Toteamme, että YK:n viidennen ympäristökokouksen istunnon jatkuminen tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päättää oikeudellisesti sitovaan sopimukseen johtavien neuvottelujen aloittamisesta.

 

Tuemme Perun ja Ruandan esittelemää päätöslauselmaluonnosta, jossa pääjohtajaa pyydetään kutsumaan koolle YK:n ympäristökokouksen alainen hallitustenvälinen neuvottelukomitea valmistelemaan oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä muoviroskasopimusta. Työ alkaisi vuonna 2022, ja tavoitteena olisi saada se päätökseen YK:n ympäristökokouksen kuudenteen istuntoon mennessä.

 

Edellytämme muovin kiertotaloutta, jossa tuotteet ja materiaalit suunnitellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen, valmistella uudelleenkäyttöä varten tai kierrättää, mikä edistää merkittävästi kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä vähentää muovin kansainvälisiä ympäristövaikutuksia.

 

Sitoudumme kehittämään uutta kansainvälistä sopimusta, jossa otetaan huomioon muovin koko elinkaari ja jossa on yhteinen kansainvälinen tavoite, sekä sisällyttämään siihen mekanismeja hallitusten, yksityisen sektorin ja sidosryhmien sitouttamiseksi ja edistyksen seuraamiseksi.

 

Sovimme jatkavamme kansainvälisiin päätöksentekoprosesseihin vaikuttamista pohjoismaisilla raporteilla ja vastaavilla osana uuden kansainvälisen sopimuksen valmistelua.

 

Uudistamme poliittisina johtajina sitoutumisemme kunnianhimoisen kansainvälisen muoviroskasopimuksen aikaansaamiseen.

 

Vetoamme YK:n kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne tukisivat päätöstä uuteen kansainväliseen muoviroskasopimukseen johtavan neuvotteluprosessin aloittamisesta YK:n viidennessä ympäristökokouksessa, jonka istunto jatkuu helmi–maaliskuussa 2022, minkä lisäksi vetoamme UNEPiin prosessin tukemiseksi.

 

Sitoudumme tukemaan UNEA 5:n jatkoistunnossa hyväksyttävää kansainvälistä neuvottelukomiteaa.

 

Kööpenhaminassa 3. marraskuuta 2021

Allekirjoittajat

 

Krista Mikkonen, Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri

 

Lea Wermelin, Tanskan ympäristöministeri

 

Per Bolund, Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri

 

Espen Barth Eide, Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri

 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islannin ympäristö- ja luonnonvaraministeri

 

Magnus Rasmussen, Färsaarten ympäristö-, kauppa- ja teollisuusministeri

 

Alfons Röblom, Ahvenanmaan kehitysministeri

 

Kalistat Lund, Grönlannin maatalous-, omavaraisuus-, energia- ja ympäristöministeri