Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK)

Pohjoismaiden hallitusten ympäristöyhteistyötä johtaa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK). Ympäristöyhteistyön tavoitteena on muun muassa Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämänlaadun turvaaminen ja parantaminen sekä vaikuttaminen alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tietoja

Postiosoite

Nordisk Ministerråd
Vækst og Klima
Ved Stranden 18
1061 København K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 33 96 02 00

Sisältö

Ilmasto-, energia- ja huoltovarmuusministeri
Ympäristö- ja ilmastoministeri sekä varapääministeri