Pohjoismainen julkilausuma vähähiilisestä rakentamisesta ja rakennusalan kiertotalousperiaatteista

10.10.19 | Julkilausuma
Pohjoismainen julkilausuma vähähiilisestä rakentamisesta ja rakennusalan kiertotalousperiaatteista

Tietoja

Hyväksytty
10.10.2019
Sijainti
Reykjavik

Me asumisesta ja rakentamisesta vastaavat Pohjoismaiden ministerit

 • Vahvistamme sitoutumisemme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja rakennetun ympäristön päästöjen vähentämiseen. Rakennukset kuluttavat elinkaarensa aikana paljon energiaa ja materiaaleja, mikä tuottaa kestämättömän määrän kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.
 • Toteamme, että Pohjoismaiden tavoitteena on olla ilmastotoimien globaaleja edelläkävijöitä ja puolestapuhujia. Sitoumuksen ovat vahvistaneet Pohjoismaiden pääministerit ja pohjoismaisten suuryritysten toimitusjohtajat 20. elokuuta 2019 sekä Pohjoismaiden pääministerit ja muut ministerit 25. tammikuuta 2019. Tavoitetta ei kuitenkaan voida saavuttaa mahdollistamatta nopeaa muutosta rakentamisen, korjaamisen ja asumisen tapoihimme, tinkimättä silti rakennetun ympäristön turvallisuudesta, edullisuudesta ja laadusta. 

Vähähiilinen rakentaminen ja suunnittelu

 • Pidämme tervetulleena sitä, että Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri on fasilitoinut Pohjoismaiden viranomaisten välisiä keskusteluja vähähiilisen rakentamisen edistämiseksi.
 • Painotamme näiden toimien jatkamista ja vahvistamista, jotta Pohjoismaat voisivat hyötyä toistensa parhaista, älykkäistä ja innovatiivista ratkaisuista vähähiilisen rakentamisen, käytön ja ylläpidon mahdollistamiseksi.
 • Peräänkuulutamme yhteistyötä, jotta Pohjoismaiden alue- ja kaupunkisuunnittelussa löydettäisiin vähähiilisiä ratkaisuja.
 • Sovimme jatkavamme yhteistyötä, jossa pyritään yhdenmukaistamaan rakennetun ympäristön hiilineutraaliutta olennaisesti edistäviä lähestymistapoja, menetelmiä, tietoja, työkaluja ja politiikkatoimia.
 • Kutsumme rakennus- ja kiinteistöalan sekä teollisuuden sidosryhmiä tukemaan yhteispohjoismaisia hiilineutraalin uudis- ja korjausrakentamisen tavoitteita.
 • Kutsumme yliopistomaailmaa ja tutkimuslaitoksia kehittämään viestintäkanavia lisätäkseen tietoa ja valmiuksia, jotka tukevat nopeaa siirtymistä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tinkimättä kuitenkaan rakennetun ympäristön turvallisuudesta, kohtuuhintaisuudesta ja laadusta.
 • Sitoudumme tavoittelemaan globaalia johtoasemaa, jotta Pohjolasta voisi tulla edelläkävijä vähähiilisten rakennusratkaisujen kehityksessä.

Rakennusalan kiertotalousperiaatteet

 • Toteamme nykyisen rakennetun ympäristön olevan käyttökelpoisista materiaaleista koostuva resurssivaranto, jota tulisi hyödyntää terveydestä, turvallisuudesta ja kestävyydestä tinkimättä.
 • Tunnistamme, että Euroopan unionin lainsäädäntöä on syytä kehittää rakennusmateriaalien kestävän käytön helpottamiseksi sekä rakennustuotteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön esteiden poistamiseksi.
 • Kutsumme Pohjoismaat tekemään yhteistyötä Euroopan unionin neuvostossa. Tavoitteena on vaikuttaa rakennustuoteasetuksen tulevaan muutokseen tavalla, joka helpottaa kiertotalousperiaatteiden sisällyttämistä rakennusalalle ja auttaa rakennusalaa torjumaan ilmastonmuutosta.

Näin ollen

 • Olemme yksimielisiä siitä, että julkilausumassa esitetyt asiat ovat mitä kiireisimpiä.
 • Pyydämme Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriä selvittämään taloudellisia tukimahdollisuuksia, jotka liittyvät rakentamismääräysten ja rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen harmonisointiin.
 • Ilmaisemme vahvan sitoutumisemme meneillään olevaan työhön, joka edistää vähähiilistä rakentamista ja kiertotalousperiaatteiden sisällyttämistä rakennusalalle.
Ota yhteyttä