Pohjoismaisten yhteistyöministerien julkilausuma kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) toteuttamisesta Pohjoismaissa

05.09.17 | Julkilausuma
Yhteistyöministerien (MR-SAM) kokouksen julkilausuma 5. syyskuuta 2017

Tietoja

Hyväksytty
05.09.2017
Sijainti
København

Me, Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin pohjoismaiset yhteistyöministerit

 

  1. Korostamme, että maailmanyhteisön yhteinen tehtävä on aidosti ja aktiivisesti edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Aikataulu on tiukka. Maailman mailta vaaditaan pikaisesti ratkaisevia askeleita kohti kestävää tulevaisuutta, joka mahdollistaa sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvän elämän. Tässä onnistuminen vaatii yhteistyötä.
  2. Tunnustamme, että Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta edistää jo suurelta osin Agenda 2030:n toteutumista ja että nykyinen pohjoismainen kestävän kehityksen strategia ”Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa” on sopusoinnussa Agenda 2030:n kanssa. 
  3. Päätämme käynnistää Sukupolvi 2030 -ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa ja vauhdittaa Agenda 2030:n toteuttamista pohjoismaisessa yhteistyössä. Ohjelmalla pyritään edistämään Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, jotka liittyvät koko Agenda 2030:een ja erityisesti maiden suurimpiin yhteisiin haasteisiin. Lisäksi ohjelmassa tulee hyödyntää Pohjoismaiden ministerineuvostossa jo nykyään tehtävää laajaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi.
  4. Vahvistamme sitoutuvamme siihen, että kestävä kehitys sisällytetään Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkeen toimintaan ”Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa” -strategian mukaisesti.
  5. Painotamme, että Sukupolvi 2030 -ohjelmassa pyritään luomaan pohjoismaista lisäarvoa ja synergiaa ottamalla huomioon Pohjoismaiden ministerineuvoston muut toimenpiteet ja hankkeet, varsinkin pääministerialoite ”Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin”.
  6. Tähdennämme, että lapsilla ja nuorilla on muutosvoimina ratkaiseva asema Agenda 2030:n toteuttamisessa, että nykylapsille ja -nuorille pyritään aktiivisesti turvaamaan kestävämpi tulevaisuus ja että pohjoismaiset lapset ja nuoret tulee näin ollen osallistaa Agenda 2030 -työhön erityisen keskeisinä toimijoina.