Julkilausuma kestävästä raaka-ainehuollosta Pohjoismaissa

14.09.21 | Julkilausuma
Haluamme varmistaa kestävän raaka-ainehuollon Pohjoismaissa

Tietoja

Adopted
16.09.2021
Location
Helsingfors

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC vahvistaa viimeisimmässä raportissaan, että ilmastonmuutos on jo täällä ja että sen kielteiset vaikutukset lisääntyvät. Kansainvälistä tavoitetasoa on nostettava nopeasti, ja Pohjoismaiden tulee olla edelläkävijöitä siirryttäessä kestäviin ja hiilineutraaleihin kiertotalousyhteiskuntiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja vihreä siirtymä edellyttävät yhteiskunnan huomattavaa sähköistämistä. Teknisiä ratkaisuja on olemassa, mutta niiden toteutus vaatii tärkeitä metalleja ja mineraaleja. Globaali poikkeustila on osoittanut, että yhteiskunta on riippuvainen teknologioiden kannalta kriittisistä raaka-aineista, kuten harvinaisista maametalleista, niiden jatkojalostuksesta ja tuotteiden arvoketjuista. Raaka-aineiden käsittelyssä pitää ottaa huomioon myös muut ympäristötavoitteet kaikilla tasoilla.

 

Pääministeri Sanna Marin esitteli 25. kesäkuuta 2020 pääministerikollegoilleen Suomen aloitteen pohjoismaisesta huoltovarmuusyhteistyöstä. Suomi aikoo kehittää huoltovarmuutta ja varautumistyötä toimiessaan useimpien pohjoismaisten yhteistyömuotojen puheenjohtajana vuonna 2021. Turvallisen yhteiskunnan peruspilareihin kuuluu kestävä ja vastuullinen raaka-ainehuolto.

 

Pohjoismaiden tutkimusorganisaatiot ovat koonneet tietoa kansallisen tason mineraalivarannoista, tuotannosta ja raaka-aineiden tarpeesta. Lisäksi on tunnistettu sekundääristen raaka-ainelähteiden potentiaali. Näin voidaan todeta sekä tiedontarpeet että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeet. Haluamme Pohjoismaiden panostavan yhteistyöhön ja vuoropuheluun sekä ennakoivaan tiedonkeruuseen, jotta maidemme raaka-ainehuolto olisi vakaata, jäljitettävää ja vastuullista. Myös mahdollisiin haasteisiin tulisi varautua oikeaan aikaan. Pohjoismaiden eri organisaatioilla on vahvaa osaamista, jonka hyödyntäminen eri yhteistyömuodoissa edistää kestäviä ratkaisuja ja menettelytapoja. Pohjoismailla on mahdollisuus toimia edelläkävijöinä ja edistää myös globaaleja standardeja ja sertifiointijärjestelmiä.

 

Globaali raaka-ainetarve kaksinkertaistuu ennusteiden mukaan vuoteen 2060 mennessä, ja kestävä raaka-ainehuolto on samalla riippuvaista kiertotalouden edistämisestä. Pohjolassa on omaksuttava kiertotalousajattelu. Meidän on täytettävä tarpeemme resurssitehokkaasti ja pyrittävä saavuttamaan enemmän vähemmällä kulutuksella.

 

Kiertotalouteen perustuva kestävä mineraalitalous edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yksityisen ja julkisen sektorin ja eri organisaatiotasojen välillä. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri saa tehtäväksi varmistaa sen, että ministerineuvostossa harjoitettava pohjoismainen vuoropuhelu ja tiedonvaihto on tavoitteellista ja pitkäjänteistä.