Julkilausuma päästöttömistä laivareiteistä

03.05.22 | Julkilausuma
Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät päästöttömiä laivareittejä koskevan julkilausuman kokouksessaan Oslossa 3. toukokuuta 2022.

Tietoja

Adopted
03.05.2022
Location
Oslo

Me Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin ympäristö- ja ilmastoministerit

 

Muistutamme pohjoismaisen yhteistyön visiosta, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Tunnustamme tarpeen ryhtyä merkittäviin toimiin, jotka kiihdyttävät liikennesektorin vihreää siirtymää ja minimoivat ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Niihin sisältyvät toimet, jotka liittyvät fossiilittomaan liikenteeseen ja siten myös hiilestä irtautumiseen Pohjoismaiden merenkulkualalla, joka kuljettaa ihmisiä ja tuotteita maihimme, maidemme välillä ja ulkomaille.

Muistutamme Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteesta ja COP26:ssa uudelleen vahvistetusta sitoumuksesta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen tasoon nähden ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2018 hyväksymästä alustavasta strategiasta laivojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä meneillään olevasta työstä, jossa strategia ja sen päästötavoitteet uudistetaan vuoteen 2023 mennessä.

Muistutamme myös COP26:ssa hyväksytystä julistuksesta koskien merenkulun päästöttömyyttä vuoteen 2050 mennessä. Sen allekirjoittajat sitoutuivat vahvistamaan IMOssa ja muualla globaaleja pyrkimyksiä kansainvälisen merenkulun päästöttömyydestä vuoteen 2050 mennessä.

Muistutamme niin ikään COP26:ssa hyväksytystä Clydebank-julistuksesta, jonka allekirjoittajat sitoutuivat yhdessä jatkamaan ponnisteluja vähintään kuuden vihreän käytävän eli kahden (tai useamman) sataman välisten päästöttömien merireittien perustamiseksi vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Ilmaisemme suuren huolemme IMOn vuonna 2020 julkaiseman neljännen kasvihuonekaasututkimuksen tuloksista. Siinä arvioidaan, että ilman lisätoimiin ryhtymistä kansainvälisen merenkulun päästöt edustavat 90–130:tä % vuoden 2008 päästötasoista vuonna 2050.

Olemme samaa mieltä siitä, että puhtaiden meripolttoaineiden, päästöttömien alusten, vaihtoehtoisten propulsiojärjestelmien ja niitä tukevan maainfrastruktuurin globaali saatavuus on välttämätön edellytys nopealle siirtymiselle puhtaaseen kansainväliseen merenkulkuun.

Olemme myös samaa mieltä pohjoismaisen yhteistyön hyödyllisyydestä, kun pyrimme ottamaan johtoaseman merenkulkualan siirtymässä muun muassa tukemalla kaikkein laajamittaisimman pohjoismaisen lauttaliikenteen hiilestä irtautumista vuoteen 2030 mennessä.

Olemme niin ikään samaa mieltä siitä, että tuemme päästöttömien laivareittien perustamista Pohjoismaiden välisessä lauttaliikenteessä.

Päätämme perustaa pilottihankkeen, jossa tunnistetaan kyseiset reitit ja merenkulkualan aiheesta kiinnostuneet toimijat, jotka haluavat solmia kumppanuuksia päästöttömän merenkulun toteuttamiseksi kyseisillä reiteillä. Pilottihankkeen tulisi luoda suotuisat edellytykset puhtaisiin meripolttoaineisiin liittyvien kokemusten kartuttamiselle.

 

Espen Barth Eide 

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri

 

Annika Strandhäll

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri

 

Guðlaugur Þór Þórðarson

Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri

 

Lea Wermelin 

Tanskan ympäristöministeri

 

Emma Kari

Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri

 

Kalistat Lund

Grönlannin maatalous-, omavaraisuus-, energia- ja ympäristöministeri

 

Magnus Rasmussen

Färsaarten ympäristö-, kauppa- ja teollisuusministeri

 

Alfons Röblom

Ahvenanmaan kehitysministeri