Ammattipätevyyden tunnustaminen Ruotsissa

Autorisation i Sverige
Tältä sivulta selviää, miten sinun tulee toimia, jos olet suorittanut tutkinnon toisessa Pohjoismaassa ja haluat toimia säännellyssä ammatissa Ruotsissa.

Tiettyjä ammatteja säännellään Ruotsissa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen arvioinnista vastaa Ruotsissa yliopisto- ja korkeakouluneuvoston alainen kansallinen ENIC/NARIC-keskus. Ruotsin ENIC/NARIC-keskuksen tehtävänä on ulkomailla suoritettujen korkea-asteen tutkintojen arviointi ja tunnustaminen työelämän tarpeita silmällä pitäen.

ENIC/NARIC-keskuksessa kerrotaan, miten sinun tulee edetä, jos haluat toimia säännellyssä ammatissa tai ammatissa, johon liittyy tiettyjä alakohtaisia erityisvaatimuksia, tai jos haet haet töitä Ruotsista alalta, jonka ammateissa toimiminen ei vaadi erityistä lupaa.

Tarkempaa tietoa ammatissa toimimisen edellytyksenä olevasta ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta saa Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston UHR:n verkkosivuilta.

Tutkintojen tunnustaminen Pohjoismaissa

Pohjoismaat tekevät Pohjoismaissa suoritettujen tutkintojen keskinäiseen tunnustamiseen liittyvää yhteistyötä, joka tunnetaan nimellä Norric. Yhteistyöstä kerrotaan tarkemmin Norricin verkkosivuilla. Samasta osoitteesta löydät myös kaikkien yhteistyössä mukana olevien ulkomaisia tutkintoja arvioivien ja tunnustavien kansallisten elinten yhteystiedot

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.