Autorisation og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i Sverige

Mand med gul hjelm ved stikkontakt
Photographer
Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
Se hvordan du anerkender dine kvalifikationer og hvordan du søger autorisation hvis du ønsker at arbejde i Sverige med en udenlandsk uddannelse. Få også indblik i eventuelle branchereguleringer, der gælder i din sektor.

Sverige anerkender uddannelser fra de øvrige nordiske lande. Hvis du har en uddannelse fra et andet nordisk land, kan du derfor få den anerkendt i Sverige, når du søger optagelse på en uddannelse, ønsker at godskrive dine studieperioder fra hjemlandet eller vil begynde at arbejde.

Visse erhverv er dog lovregulerede. Et erhverv er lovreguleret, når du skal have en specifik uddannelse, bestå visse eksamener og/eller registrere dig hos en faglig organisation, før du kan arbejde inden for fagområdet. Hvis dit erhverv er lovreguleret i Sverige, skal du få dine erhvervskvalifikationer godkendt i Sverige, før du kan begynde at arbejde.

Anerkendelse af udenlandsk uddannelse i Sverige

Har du en udenlandsk uddannelse og ønsker at arbejde eller studere i Sverige, kan det være nødvendigt at få din uddannelse anerkendt.

Hvornår skal du have din uddannelse vurderet i Sverige?

Anerkendelse af din udenlandske uddannelse er typisk påkrævet, hvis du planlægger at studere yderligere i Sverige eller vil forfølge en karriere inden for et reguleret erhverv.

Alle personer, der har ret til at arbejde i Sverige, har mulighed for at få vurderet deres afsluttede udenlandske uddannelse og få en udtalelse. Det betyder at hvis du er borger i et EU/EØS-land eller har opholdstilladelse eller arbejdstilladelse, kan du få din uddannelse vurderet..

Hvem kan vurdere din uddannelse i Sverige?

Universitets- och högskolerådets (UHR) vurderer udenlandske gymnasiale uddannelser, eftergymnasiale erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser. 

Du kan enten få din uddannelse vurderet gennem UHR’s online tjeneste (bedömningstjänst) hvor du kan se, hvad din uddannelse svarer til i Sverige. Hvis du ikke finder din uddannelse i UHR’s online tjeneste eller hvis du vil have en mere nøje beskrivelse af din uddannelse, så kan du ansøge om en udtalelse fra UHR. Udtalelsen er et gratis digitalt dokument. Dokumentet er ikke en svensk eksamen.

Du behøver ikke vente på en vurdering eller en udtalelse for at tilmelde dig universitetet, da vurderingen af din udenlandske gymnasieeksamen udføres som en del af optagelsesprocessen.

Du kan også bruge en vurdering eller en udtalelse, når du for eksempel søger job. Det kan gøre det lettere for arbejdsgiveren at forstå din uddannelse. Det er dog den enkelte arbejdsgiver, der bestemmer, om dine kompetencer er de rigtige til jobbet.

Du har adgang til UHR’s tjeneste online.

Autorisation i Sverige

I Sverige er der visse erhverv, der er lovregulerede, hvilket betyder at du skal have en specifik autorisation eller tilladelse fra de relevante myndigheder for at arbejde indenfor disse områder.

En autorisation er et bevis for retten til at virke inden for et bestemt fagområde. Autorisering gives som garanti for at du har gennemført ret uddannelsesniveau og har de rigtige kompetencer. 

Hvilke erhverv er lovregulerede i Sverige?

Lovregulerede erhverv i Sverige omfatter blandt andet læger, sygeplejersker, advokater, farmaceuter og tandlæger. Dette betyder at du skal opfylde bestemte krav og få godkendelse fra de relevante myndigheder, før du kan praktisere i disse professioner.

Hvordan søger du om autorisation i Sverige?

Processen for at opnå autorisation kan variere afhængigt af det specifikke erhverv. Generelt skal du kontakte den relevante myndighed eller professionelle organisation i Sverige, der administrerer autorisationen for det pågældende erhverv. De vil give dig vejledning om ansøgningsproceduren og hvilke dokumenter der er nødvendige. De kan bede dig om certificerede kopier for at bevise dokumenternes ægthed eller autoriserede oversættelser af dokumenter, som for eksempel kvalifikationsbeviser.

Sørg for at indsende alle relevante dokumenter, når du ansøger. Først når ansøgningen er komplet med alle relevante dokumenter, kan du få din uddannelse vurderet.

Det er forskellige myndigheder, der er ansvarlige for vurderingen af uddannelser, der fører til erhverv, der er regulerede i Sverige. For eksempel er Socialstyrelsen ansvarlig for læge- og sygeplejeuddannelser, mens Skolverket har ansvaret for lærerlicenser.

Svenske branchereguleringer

Udover de lovregulerede erhverv er der brancher i Sverige, der har deres egne særlige regler og krav. Sådanne specifikke regler og krav kaldes for branchereguleringer. 

Reguleringerne gælder for bestemte erhverv eller sektorer i Sverige. Dette kan omfatte krav om videreuddannelse, legitimation og sikkerhedsstandarder, der er specifikke for den pågældende branche. Dette er især udbredt inden for bygge-, anlægs- og transportsektoren. 

De nordiske virksomheder og borgere skal kunne arbejde i andre nordiske lande, men i nogle tilfælde hæmmer lov- og branchereguleringer af erhverv mobiliteten på de nordiske arbejdsmarkeder. Disse udfordringer kræver typisk branchespecifikke løsninger.

I mange tilfælde kan konsekvenser af hindringer afhjælpes ved at stille bedre information til rådighed hos brancheforeninger, fagforeninger og tjenester som Info Norden.

Info Norden har ikke en udtømmende liste over alle branchereguleringer i Sverige, men hvis du er bekendt med hindringer og udfordringer på dette område, er du velkommen til at kontakte Info Norden med så mange detaljer som muligt.

Certifikat for byggeriarbejder i Sverige

Behøver jeg et svendebrev, hvis jeg vil arbejde i byggebranchen i Sverige?

Med enkelte undtagelser kan du arbejde i Sverige uden svendebrev inden for fag som Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN), har ansvar for. Svendebrevet er kun et krav for erhvervsdykkere og nogle maskinførere.

For de øvrige faggrupper er svendebrevet dog afgørende for arbejdstagerens lønniveau. Med et svendebrev placeres man på et højere lønniveau, mens arbejdstagere uden svendebrev placeres på et lavere lønniveau.

Gælder mit svendebrev fra et andet nordisk land, hvis jeg vil arbejde i byggebranchen i Sverige?

Hvis du har taget din uddannelse i Norge, gælder dit svendebrev i Sverige. Hvis du har taget din uddannelse i et andet nordisk land, så gælder dit svendebrev ikke automatisk. I stedet kan du søge om et anerkendelsesbevis (erkännandeintyg) hos Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN).

Hvad kræver det at få et anerkendelsesbevis i Sverige?

Et svensk fagbevis opnås ved at tage en svensk faguddannelse og arbejde 24, 30 eller 36 måneder i faget (længden afhænger af faget). Du kan få et anerkendelsesbevis, hvis du har tilsvarende uddannelse og erhvervserfaring fra et andet nordisk land. Anerkendelsesbevises opnås ved at ansøge Byggbranschens Yrkesnämnd. Du skal betale en afgift for at få et anerkendelsesbevises og modtager det efter cirka en måned, hvis kompetencer og erfaringer er på plads.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere på Byggbranschens Yrkesnämnds webside.

Certifikat for elektrikere i Sverige

Skal jeg have valideret min elektrikeruddannelse fra et andet nordisk land, hvis jeg skal arbejde i Sverige?

Nej, det behøver du ikke. Hvis du er uddannet elektriker i et af de nordiske lande, behøver du ikke validere din viden for at arbejde i et andet nordisk land. De nordiske lande har et samarbejde, der betyder at elektrikeruddannelser fra et nordisk land anerkendes i de andre nordiske lande.

Jeg bliver alligevel mødt med et krav om et ECY-certifikat. Hvad gør jeg?

I nogle tilfælde kan svenske virksomheder vælge at stille krav om et certifikat udstedt af brancheorganisationen Elbranchens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Certifikatet viser at man har gennemført tre specifikke kurser og har kendskab til svensk svarende til mindst SFI niveau D (svenska för invandrare i kurs D). Typisk vil arbejdsgivere kræve certifikatet, når de har behov for sikkerhed for at arbejdstageren har de konkrete kompetencer, som opnås ved de tre kurser, hvis dette er afgørende i den konkrete stilling.

Som et alternativ kan elektrikere fra andre nordiske lande også få en gratis vurdering fra ECY, hvis de ønsker et svensk dokument med en vurdering af deres kvalifikationer. Elektrikeren skal blot indsende sit bevis og får så en vurdering gratis og efter kort tid – højst tre uger, men ofte inden for få dage.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil have et ECY-certifikat?

Hvis man som nordisk borger ønsker det svenske ECY-certifikat, må man have en elektrikeruddannelse fra et nordisk land og tre konkrete kurser. Har man ikke disse kurser fra tidligere, må man supplere sin uddannelse med disse kurser. Det tager maksimalt fire dage. Kurserne tages hos Installationsbranchens utbildnings- och utvecklingscenter (INSU). For at erhverve sig ECY-certifikatet skal man desuden have arbejdet i mindst tre måneder i en virksomhed tilknyttet installationsaftalen mellem Installatörsföretagen og Svenska Elektrikerförbundet og have kendskab til svensk svarende til mindst SFI D niveau.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere på Elbranschens centrala yrkesnämnds og Elsäkerhetsverkets websider.

SSG Entre Basic-kursus for industriarbejdere i Sverige

Kan en virksomhed kræve at jeg gennemfører et SSG Entre Basic-kursus, hvis jeg vil arbejde i Sverige?

Ja. I Sverige kræver nogle virksomheder at leverandører, som skal arbejde på virksomhedernes industrianlæg, skal have gennemført sikkerhedskurset SSG Entre Basic. Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, om de kræver SSG-kurset – eller for eksempel et kursus fra en anden aktør.

Hvorfor kræves kurset?

Et kursus som SSG Entre Basic hjælper virksomhederne med at sikre at personer, der arbejder på deres industrianlæg, følger sikkerhedsforanstaltninger og regler.

Hvad kræver det at gennemføre kurset?

Kurset er tilgængeligt online. Det tager højst tre timer og koster cirka 1000 svenske kroner. Herefter er kurset gyldigt i tre år.

Kan jeg gennemføre kurset på mit modersmål?

Kurset findes på 18 sprog – herunder flere nordiske sprog.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan se mere på Standard Solutions Groups webside

Svenske erhverv med særlige regler

Der findes erhverv i Sverige, som du kun kan udføre i Sverige hvis du har svensk statsborgerskab eller en svensk uddannelse. Dette gælder især for stillinger som dommer, præst eller inden for politiet. For at arbejde indenfor disse områder er der normalt specifikke krav og betingelser.

Godkendt uddannelse i hjemlandet

Når du tager en uddannelse i udlandet, er det altid en god ide at undersøge om uddannelsen er godkendt i dit hjemland, hvis du planlægger at arbejde dér efter din uddannelse.

Europasset

At arbejde, studere eller tage praktik i udlandet er en drøm for mange. For at gøre dette lettere kan du have et internationalt CV, der klart viser dit uddannelsesniveau og dine kvalifikationer, selv uden for dit hjemland.

Med et "Europass CV" kan du skabe et tilpasset CV, der sørger for at dine ansøgningsdokumenter er forståelige og anerkendte i hele Europa. Dette er en måde at dokumentere dine kvalifikationer på.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.