Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer i Sverige

Mand med gul hjelm ved stikkontakt
Photographer
Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
Här kan du läsa om hur du får dina kvalifikationer erkända och hur du ansöker om tillstånd för att arbeta i Sverige med en utländsk utbildning. Du får också inblick i eventuella branschregler som gäller i din sektor.

Sverige erkänner utbildningar från de andra nordiska länderna. Om du har en utbildning från ett annat nordiskt land kan du därför få den erkänd i Sverige när du söker till en utbildning, vill tillgodoräkna dina studier från ditt hemland eller vill börja arbeta.

Vissa yrken är dock reglerade i svensk lag. Ett yrke är reglerat när du måste ha en särskild examen, göra vissa prov eller registrera dig hos en yrkesorganisation innan du får lov att utöva yrket. Om ditt yrke är reglerat i Sverige kan du behöva ansöka om att få dina yrkeskvalifikationer erkända i landet innan du kan börja arbeta.

Erkännande av utländsk utbildning i Sverige

Om du har en utländsk utbildning och vill arbeta eller studera i Sverige kan du behöva få din utbildning erkänd.

När behöver du få din utbildning bedömd i Sverige?

Erkännande av din utländska utbildning krävs vanligtvis om du planerar att studera vidare i Sverige eller arbeta inom ett reglerat yrke.

Alla som har rätt att arbeta i Sverige kan få sin avslutade utländska utbildning bedömd och få ett utlåtande. Det innebär att om du är medborgare i ett EU-/EES-land eller har uppehållstillstånd eller arbetstillstånd kan du få din utbildning bedömd.

Vem kan bedöma din utbildning i Sverige?

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer utländska gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och universitetsutbildningar. 

Du kan antingen få din utbildning bedömd i UHR:s online bedömningstjänst där du direkt får veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Om du inte hittar din utbildning i UHR:s bedömningstjänst eller om du vill ha en mer detaljerad beskrivning av din utbildning kan du ansöka om ett utlåtande från UHR. Utlåtandet är ett kostnadsfritt digitalt dokument. Dokumentet är inte en svensk examen.

Du behöver inte vänta på ett utlåtande för att anmäla dig till högskolan – då görs bedömningen av ditt utländska gymnasiebetyg i antagningsprocessen.

Du kan också använda en bedömning eller ett utlåtande när du till exempel söker jobb. Det kan göra det lättare för arbetsgivaren att förstå din utbildning. Men det är den enskilda arbetsgivaren som avgör om dina kompetenser är de rätta för jobbet.

UHR:s bedömningstjänst finns online.

Auktorisation i Sverige

I Sverige är vissa yrken reglerade i lag, vilket innebär att du behöver en särskild auktorisation eller ett tillstånd från berörda myndigheter för att arbeta inom dessa områden.

En auktorisation är ett bevis på att du har rätt att utöva ett visst yrke. Auktorisationen ges som en garanti för att du har genomgått rätt utbildningsnivå och har rätt kompetens. 

Vilka yrken är reglerade i Sverige?

Reglerade yrken i Sverige är bland annat läkare, sjuksköterska, advokat, apotekare och tandläkare. Det innebär att du måste uppfylla vissa krav och få godkännande från berörda myndigheter innan du kan utöva dessa yrken.

Hur ansöker du om auktorisation i Sverige?

Processen för att få auktorisation kan variera beroende på det specifika yrket. I allmänhet ska du kontakta den berörda myndighet eller yrkesorganisation i Sverige som administrerar auktorisationen för det aktuella yrket. De kommer att ge dig vägledning om ansökningsförfarandet och vilka dokument som krävs. De kan begära bestyrkta kopior för att bevisa dokumentens äkthet och auktoriserade översättningar av dokument såsom behörighetsbevis.

Se till att skicka in alla relevanta dokument när du ansöker. Först när ansökan är komplett med alla relevanta dokument kan du få din utbildning bedömd.

Olika myndigheter ansvarar för bedömningen av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för läkar- och sjuksköterskeutbildningar, medan Skolverket ansvarar för lärarlegitimationer.

Svenska branschregler

Utöver de reglerade yrkena finns det branscher i Sverige som har sina egna specifika regler och krav. Dessa regler och krav kallas för branschregler. 

Föreskrifterna gäller för vissa yrken eller sektorer i Sverige. Det kan handla om krav på vidareutbildning, legitimation och säkerhetsstandarder som är specifika för den aktuella branschen. Detta är särskilt utbrett inom bygg-, anläggnings- och transportsektorerna. 

Nordiska företag och medborgare ska kunna arbeta i andra nordiska länder, men i vissa fall hindrar lagar och branschregler rörligheten på de nordiska arbetsmarknaderna. Dessa utmaningar kräver vanligtvis branschspecifika lösningar.

I många fall kan konsekvenserna av hindren lindras genom bättre information från branschorganisationer, fackförbund och tjänster som Info Norden.

Info Norden har ingen heltäckande lista över alla branschregler i Sverige, men om du känner till hinder och utmaningar på detta område får du gärna kontakta Info Norden med så många detaljer som möjligt.

Certifikat för byggnadsarbetare i Sverige

Behöver jag ett gesällbrev om jag ska arbeta i byggbranschen i Sverige?

Med några få undantag kan du arbeta i Sverige utan gesällbrev i yrken som Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) ansvarar för. Gesällbrev krävs endast för yrkesdykare och vissa maskinförare.

För övriga yrkesgrupper är dock gesällbrevet avgörande för den anställdas lönenivå. Med ett gesällbrev hamnar man på en högre lönenivå, medan anställda utan gesällbrev hamnar på en lägre lönenivå.

Gäller mitt gesällbrev från ett annat nordiskt land om jag vill arbeta i byggbranschen i Sverige?

Om du har gått din utbildning i Norge är ditt gesällbrev giltigt i Sverige. Om du har gått din utbildning i ett annat nordiskt land gäller inte ditt gesällbrev automatiskt. Istället kan du ansöka om ett erkännandeintyg från Byggbranschens yrkesnämnd (BYN).

Vad krävs för att få ett erkännandeintyg i Sverige?

Ett erkännandeintyg, som likställs med ett svenskt yrkesbevis, får du genom att gå en svensk yrkesutbildning och arbeta 24, 30 eller 36 månader i yrket (längden beror på yrket). Du kan få ett erkännandeintyg om du har motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat nordiskt land. Du ansöker om ett erkännandeintyg hos Byggbranschens yrkesnämnd. Du betalar en avgift för att få ett erkännandeintyg och får det efter cirka en månad, om du har rätt kompetens och erfarenhet.

Var kan jag läsa mer?

Du kan läsa mer på Byggbranschens yrkesnämnds webbplats.

Certifikat för elektriker i Sverige

Behöver jag få min elektrikerbehörighet från ett annat nordiskt land validerad om jag vill arbeta i Sverige?

Nej, det behöver du inte. Om du är behörig elektriker i något av de nordiska länderna behöver du inte validera dina kunskaper för att arbeta i ett annat nordiskt land. De nordiska länderna har ett samarbete som innebär att elektrikerbehörighet från ett nordiskt land erkänns i de andra nordiska länderna.

Jag krävs ändå på ett ECY-certifikat. Vad ska jag göra?

I vissa fall kan svenska företag kräva ett certifikat utfärdat av branschorganisationen Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY). Certifikatet visar att du har gått tre kompletterande kurser och har kunskaper i svenska som motsvarar minst sfi-nivå D (kurs D i svenska för invandrare). Vanligtvis kräver arbetsgivare certifikatet när de behöver försäkra sig om att den anställda har de praktiska färdigheter som uppnås genom de tre kurserna, om detta är nödvändigt för den specifika anställningen.

Alternativt kan elektriker från andra nordiska länder också få en kostnadsfri bedömning från ECY om de vill ha ett svenskt dokument med en bedömning av deras kvalifikationer. Elektrikern behöver bara skicka in sitt intyg och får sedan en kostnadsfri bedömning inom tre veckor, ofta inom några dagar.

Hur gör jag om jag vill ha ett ECY-certifikat?

Om du som nordisk medborgare vill ha det svenska ECY-certifikatet måste du ha en elektrikerbehörighet från ett nordiskt land och ett utbildningsintyg på de tre kompletterande kurserna. Om du inte redan har gått dessa kurser måste du komplettera din utbildning med dem. Det tar högst fyra dagar. Kurserna ges av installationsbranschens utbildningsbolag INSU. För att få ett ECY-certifikat måste du dessutom ha arbetat minst tre månader i ett företag som är anslutet till installationsavtalet mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet samt ha kunskaper i svenska motsvarande lägst sfi-nivå D.

Var kan jag läsa mer?

Du kan läsa mer på Elbranschens centrala yrkesnämnds och Elsäkerhetsverkets webbsidor.

SSG Entre-grundkurs för industriarbetare i Sverige

Kan ett företag kräva att jag går grundkursen SSG Entre om jag vill arbeta i Sverige?

Ja. I Sverige kräver vissa företag att entreprenörer som ska arbeta på deras industrianläggningar ska ha gått säkerhetsgrundkursen SSG Entre. Det är upp till det enskilda företaget att avgöra om det kräver SSG-kursen eller till exempel en kurs från en annan aktör.

Varför krävs kursen?

En grundkurs som SSG Entre hjälper företag att säkerställa att de som arbetar på deras industrianläggningar följer säkerhetsåtgärder och föreskrifter.

Vad krävs för att gå kursen?

Kursen är tillgänglig online. Den tar max tre timmar och kostar cirka 1 000 kronor. Diplomet för genomförd kurs gäller i tre år.

Ges kursen på mitt modersmål?

Kursen finns tillgänglig på 18 språk, bland annat flera nordiska språk.

Var kan jag läsa mer?

Du kan läsa mer på Standard Solutions Groups webbplats.

Yrken i Sverige med särskilda regler

Det finns yrken i Sverige som du bara kan utöva i landet om du har svenskt medborgarskap eller svensk utbildning. Detta gäller särskilt för befattningar som domare och präst samt tjänster inom polisväsendet. För att få arbeta inom dessa områden finns det oftast särskilda krav och villkor.

Godkänd utbildning i hemlandet

När du studerar utomlands är det alltid bra att kontrollera om din utbildning erkänns i ditt hemland om du planerar att arbeta där efter dina studier.

Europass

Att arbeta, studera eller göra praktik utomlands är en dröm för många. För att göra det lättare kan du ha ett internationellt cv som tydligt visar din utbildningsnivå och dina kvalifikationer, även utanför ditt hemland.

Med ett Europass-cv kan du skapa ett skräddarsytt cv som gör att dina ansökningshandlingar blir begripliga och erkända i hela Europa. Det är ett sätt att dokumentera dina kvalifikationer.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.