Opas: työskentely Ruotsissa

En bog med tjekliste
Photographer
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash
Tämä opas ohjaa sinut eteenpäin, jos aiot tulla töihin Ruotsiin ja etsit tietoa työluvista, työnhausta, ammatinharjoittamisoikeudesta, palkkauksesta, työehdoista ja työskentelyn verotuksesta.

Jos suunnittelet työnhakua Ruotsista, sinun kannattaa ottaa selvää työnhakuun, ammatinharjoittamisoikeuteen, verotukseen, sosiaaliturvaan ja työehtoihin liittyvistä asioista.

Tämä opas toimii muistilistana, johon on koottu työnhakijalle tärkeitä asioita.

Työlupa Ruotsissa

Jos olet Pohjoismaan (Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin) kansalainen, et tarvitse työ- ja oleskelulupaa voidaksesi asua ja työskennellä Ruotsissa.

Jos olet EU-/Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, sinun ei tarvitse hakea työlupaa, vaan voit aloittaa työskentelyn heti Ruotsiin tultuasi. Sinulla on myös oikeus perustaa yritys ja harjoittaa yritystoimintaa Ruotsissa.

Jos olet Sveitsin kansalainen ja aiot työskennellä Ruotsissa yli kolme kuukautta, sinun on haettava oleskelulupaa Ruotsista.

Jos olet muun kuin EU-/Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, tarvitset työluvan Ruotsissa. Se, millaisen työluvan tarvitset, riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet, millaista työtä olet tulossa tekemään ja kuinka pitkäksi ajaksi. Ota yhteyttä Ruotsin maahanmuuttovirastoon ja selvitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Työnhaku Ruotsissa

Info Pohjolan verkkosivuilta saat tietoa työnhausta Ruotsissa. Lisätietoja saat myös Ruotsin työnvälityksen verkkosivuilta sekä osoitteesta sweden.se.

Työnhakuun Ruotsiin kotimaan työttömyyspäivärahan turvin

Työttömänä työnhakijana voit lähteä korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun Ruotsiin ja säilyttää samalla oikeutesi toisesta EU- tai Eta-maasta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Lisätietoja saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Ammattipätevyyden tunnustaminen Ruotsissa

Tietyt ammattinimikkeet ovat Ruotsissa suojattuja. Jotta voisit toimia tällaisessa ammatissa Ruotsissa, sinulla on oltava Ruotsin viranomaisen myöntämä ammatinharjoittamislupa.

Info Pohjolan verkkosivuilta selviää, missä ammateissa tarvitset ammatinharjoittamisluvan Ruotsissa ja miltä viranomaiselta lupaa haetaan.

Palkkaus, työehdot ja ammattiliitot Ruotsissa

Pohjoismaat muistuttavat toisiaan, mutta työehdoissa on silti myös maiden välisiä eroja.

Kun tulet töihin Ruotsiin, sinun täytyy ottaa selvää palkkaukseen, työehtoihin ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä yksityiskohdista. Siten varmistat itsellesi kunnon työolot Ruotsin työmarkkinoilla.

Palkkatilastoja ja tietoa työehtosopimuksen mukaisesta palkkauksesta saat oman alasi ammattiliitosta.

Ruotsin työnvälityksen (Arbetsförmedlingen) verkkosivuilta saat tietoa palkansaajan oikeuksista ja velvollisuuksista Ruotsissa.

Verotus Ruotsissa

Kun tulet töihin Ruotsiin, sinun on hankittava ruotsalainen henkilötunnus tai väliaikainen henkilötunnus (samordningsnummer). Henkilötunnusta tarvitset sekä veronmaksua että mahdollista sairauspäivärahaa (sjukpenning) varten.

Tarvitset myös verokortin (A-skattsedel), jotta työnantaja voi pidättää palkastasi ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaaliturvamaksut (työnantajamaksut).

Ota yhteyttä Ruotsin veroviranomaiseen ja hae henkilötunnusta tai väliaikaista henkilötunnusta sekä verokorttia.

Sosiaaliturva Ruotsissa

Ruotsiin töihin tullessasi siirryt yleensä Ruotsin sosiaaliturvan piiriin.

Säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Voit kuulua toisen maan sosiaaliturvaan esimerkiksi silloin, jos työskentelet Ruotsissa lähetettynä työntekijänä tai jos työskentelet samanaikaisesti Ruotsissa ja jossain toisessa maassa.

Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, sinuun sovelletaan kyseisen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä esimerkiksi seuraavissa asioissa: työttömyysvakuutus, eläke, sairauspäiväraha, perhe-etuudet, vanhempainpäiväraha, terveyspalvelut ja asumistuki. Lisätietoja Ruotsin sosiaaliturvasta saat Info Pohjolan verkkosivuilta.

Asuminen tai työskentely toisessa Pohjoismaassa

Jos asut yhdessä ja käyt työssä toisessa Pohjoismaassa, joudut selvittämään, mihin maahan sinun täytyy maksaa veroa ja minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Jos työskentelet kahdessa maassa samanaikaisesti, kummankin työnantajan tulee pääsäännön mukaan maksaa sosiaaliturvamaksut siihen maahan, jonka sosiaaliturvan piiriin kuulut.

Jos olet Pohjoismaihin tai EU-/Eta-maihin kuulumattoman maan kansalainen ja aiot jäädä asumaan toiseen Pohjoismaahan saatuasi töitä Ruotsista, sinun tulee hakea pendelöijän työlupaa. Lisäksi sinun täytyy varmistaa, ettei Ruotsin puolella töissä käynti vaikuta toisen Pohjoismaan myöntämään oleskelulupaan.

Ruotsin kesätyöpaikat

Ruotsiin kannattaa tulla kesätöihin monestakin eri syystä. Kesätöissä saat uusia valmiuksia, pääset kokeilemaan uutta työtä, tapaat uusia ihmisiä ja tutustut uuteen maahan.

Info Pohjolan verkkosivuilta saat tietoa Ruotsin työmahdollisuuksista, työsopimuksista, lomakorvauksista, työsuojelusäännöksistä sekä siitä, mitä tapahtuu, jos kesätyöntekijä tai määräaikainen työntekijä sairastuu.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.