Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Ret til sundhedsydelser i Sverige

Oikeus terveyspalveluihin Ruotsissa

Social sikring når du arbejder i udlandet

Ulkomailla työskentelevän sosiaaliturva

Social sikring i Sverige

Sosiaaliturva Ruotsissa

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Ruotsiin muuttavan tai Ruotsista pois muuttavan sosiaaliturva

Medicin og medicintilskud i Sverige

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Ruotsissa

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Ruotsin työttömyysvakuutusta ja työttömyyspäivärahaa koskevat säännöt

Det svenske pensionssystem

Ruotsin eläkejärjestelmä

Sygesikring for studerende i Sverige

Ruotsissa opiskelevan sairausvakuutus

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.