Asumisen tuet Ruotsissa

Boligstøtte i Sverige
Tältä sivulta selviää, miten haet ruotsalaista asumistukea muuttaessasi Ruotsiin. Saat tietoa nuorten, lapsiperheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksista asumistukeen ja voit lukea säännöistä, joita sovelletaan silloin, jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla.

Mitä asumistuella tarkoitetaan?

Asumistuki (bostadsbidrag) ja asumislisä (bostadstillägg) ovat tukimuotoja, joiden tarkoituksena on auttaa pienituloista ruokakuntaa selviämään asunnon kuukausivuokrasta tai -vastikkeesta.

Asumistukea voidaan myöntää myös alivuokralaiselle tai omistusasunnossa asuvalle.

Kuka on oikeutettu asumistukeen Ruotsissa?

Kaikki eivät ole oikeutettuja ruotsalaiseen asumistukeen. Elämäntilanteestasi riippuu, voitko hakea asumistukea. Valitse elämäntilannettasi vastaava vaihtoehto ja katso, oletko oikeutettu ruotsalaiseen asumistukeen.

Lapsiperheen asumistuki

Lapsiperheen asumistuki (bostadsbidrag till barnfamiljer) on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloisia lapsiperheitä selviämään asunnon kuukausivuokrasta tai -vastikkeesta.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Nuoren asumistuki

Nuoren asumistuki (bostadsbidrag till unga) on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloisia alle 29-vuotiaita nuoria selviämään asunnon kuukausivuokrasta tai -vastikkeesta.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Aktivointikorvauksen tai työkyvyttömyyseläkkeen saajan asumislisä

Työkyvyttömyysetuuksien asumislisä (bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning) on tuki, jota voidaan maksaa aktivointikorvauksen tai työkyvyttömyyseläkkeen saajalle, jolla on asumismenoja. Asumislisää maksetaan vain Ruotsissa asuville henkilöille.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Eläkkeensaajan asumislisä

Jos saat täysimääräistä yleistä eläkettä, voit hakea eläkkeensaajan asumislisää (bostadstillägg) siitä vuodesta alkaen, jolloin täytät 66 vuotta. Voit hakea asumislisää riippumatta asumismuodostasi ja siitä, asutko omistusasunnossa vai vuokralla. Varallisuus ei ole este asumislisän hakemiselle. Asumislisän määrään vaikuttavat hakijan asumismenot, tulot, varallisuus ja perhetilanne.

Useimpien elämäntilanne muuttuu elämän ehtoopuolella, joten sinunkin kannattaa selvittää, oletko oikeutettu asumislisään. Voit hakea asumislisää esimerkiksi, jos olet eronnut kumppanistasi tai jäänyt leskeksi, jos tulosi ovat pienentyneet lisäeläkkeen maksun päättymisen myötä tai jos asumismenosi ovat nousseet, koska olet vaihtanut asuntoa.

Jos haet eläkkeensaajan asumislisää, eläkeviranomainen selvittää samalla, oletko oikeutettu eläkkeensaajan toimeentulotukeen (äldreförsörjningsstöd). Kyseinen tuki on tarkoitettu pienituloisen eläkkeensaajan toimeentulon turvaamiseen.

Etuudesta vastaa Ruotsin eläkevirasto.

Mitkä ovat asumistuen ja asumislisän myöntämisen edellytykset Ruotsissa?

Asumistuen tai asumislisän myöntämisen edellytyksenä on, että hakija asuu vakinaisesti Ruotsissa. Tuen määrä riippuu siitä, onko kyse asumistuesta vai asumislisästä. Muita tuen määrään vaikuttavia tekijöitä ovat hakijan tulot, kotona asuvien lasten lukumäärä, asunnon koko ja asumismenot.

Miten Ruotsin asumistuki toimii?

Asumistuki on veroton julkinen etuus. Se on rahallista tukea, jota voit saada asunnon kuukausivuokrasta tai -vastikkeesta selviämiseen. Asumistuki ei kata kaikkia asumismenojasi, vaan se on tarkoitettu tueksi vuokran tai vastikkeen maksuun.

Miten paljon asumistukea voit saada?

Asumistuen suuruus riippuu muun muassa tuloistasi ja menoistasi sekä elämäntilanteestasi.

Ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan (Försäkringskassan) tai eläkeviranomaiseen (Pensionsmyndigheten) ja selvitä, miten paljon tukea voit saada.

Mistä asumistukea tai asumislisää haetaan Ruotsissa?

Asumistukea (bostadsbidrag) haetaan vakuutuskassasta (Försäkringskassan). Myös työkyvyttömyyseläkkeen tai aktivointikorvauksen saajan asumislisää (bostadstillägg) haetaan vakuutuskassasta.

Jos olet täyttänyt 66 vuotta ja saat täysimääräistä eläkettä, voit hakea asumislisää (bostadstillägg) eläkevirastosta (Pensionsmyndigheten).

Mistä haet asumistukea, jos asut Ruotsissa ja työskentelet ulkomailla?

Pääsääntönä on, että kuulut asuin- ja työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Asumistuki ja asumislisä ovat kuitenkin asumisperusteisia etuuksia. Jos asut Ruotsissa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, voit olla oikeutettu asumistuen siihen osaan, joka on tarkoitettu Ruotsin-asunnostasi aiheutuvien asumismenojen kattamiseen.

Asumistuki ja asumislisä ovat tarveharkintaisia etuuksia, ja ulkomaantulosi vaikuttavat ruotsalaisen asumistuen tai asumislisän määrään. Vakuutuskassa ja eläkeviranomainen käsittelevät asumistuki- ja asumislisähakemukset, joten ota yhteyttä mainittuihin viranomaisiin, jos aiot hakea asumistukea tai asumislisää Ruotsista.

Sinun on ilmoitettava vakuutuskassaan tai eläkeviranomaiselle, jos muutat ulkomaille tai alat työskennellä ulkomailla ja saat samanaikaisesti asumistukea tai asumislisää Ruotsista.

Mistä saat lisätietoja?

Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai tutustu vakuutuskassan verkkosivuihin, jos sinulla on kysyttävää lapsiperheen tai nuoren asumistuesta. Vakuutuskassa vastaa myös kysymyksiin työkyvyttömyyseläkkeen tai aktivointikorvauksen saajan asumislisästä.

Ota yhteyttä eläkevirastoon, jos sinulla on kysyttävää eläkkeensaajan asumistuesta.

Lisätietoja

Katso lisätietoja vakuutuskassan ja eläkeviraston verkkosivuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.