Opas: ikäihmiset Ruotsissa

Frisk ældre kvinde
Photographer
Ravi Patel / Unsplash
Aiotko lähteä eläkepäivien viettoon Ruotsiin? Tämä opas tarjoaa kattavan tietopaketin aina väestörekisteröinnistä ja verotuksesta eläkeläisalennuksiin ja asumisvaihtoehtoihin.

Kaunis luonto, ensiluokkainen terveydenhoitojärjestelmä ja korkea elämänlaatu tekevät Ruotsista houkuttelevan vaihtoehdon muunmaalaisille eläkeläisille. Ruotsiin muutto elämän ehtoopuolella voi olla antoisa ja jännittävä ratkaisu.

Tästä oppaasta selviää, mitä kaikkea sinun on hyvä muistaa, kun tulet ulkomailta Ruotsiin eläkeläisenä.

Väestörekisteröinti Ruotsissa

Jos aiot muuttaa pysyvästi Ruotsiin, sinun tulee rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään. Selvitä, pitääkö sinun ilmoittaa ulkomaille muutosta myös lähtömaan väestörekisteriviranomaiselle.

Info Pohjolan verkkosivuilta selviää, miten teet muuttoilmoituksen ja saat ruotsalaisen henkilötunnuksen. Tutustu myös oppaaseemme, joka käsittelee muuttoa Ruotsiin.

Ruotsissa asuvan eläke

Kotimaassa kertynyttä eläkettä voidaan maksaa sinulle Ruotsiin. Ota yhteyttä eläkettä maksavaan viranomaiseen ja varmista, että viranomaisella on kaikki tarvittavat tiedot, jos asut Ruotsissa ja saat eläkettä kotimaastasi. 

Ruotsin eläkevirasto ei tarvitse Ruotsiin muuttaneen eläkkeensaajan tietoja, ellei se maksa etuutta, tukea tai eläkettä kyseiselle henkilölle.

Ulkomaille muutto voi vaikuttaa eläkeläisen oikeuksiin, minkä vuoksi eläkkeensaajan on joissain Pohjoismaissa ilmoitettava muutosta kyseisen maan eläkeviranomaisille. Joissain maissa eläkeviranomainen vaatii ulkomailla asuvalta eläkeläiseltä vuosittain elossaolotodistuksen eläkkeen maksua varten. Ota selvää kotimaasi säännöksistä ennen kuin muutat ulkomaille.

Eläkkeiden verotus

Kun muutat Ruotsiin, eläkettäsi verotetaan sekä asuinmaassasi että siinä maassa, missä eläke on myönnetty. Eläkettä ei veroteta kahteen kertaan, mutta sinun on ilmoitettava ulkomailta saamasi eläke Ruotsin verottajalle ja haettava ulkomaille maksetun veron hyvittämistä Ruotsin verotuksessa.

Pohjoismaiden verohallintojen ylläpitämästä Nordisk eTax -palvelusta selviää, miten eläkettäsi verotetaan, jos asut Ruotsissa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta.

Ota yhteyttä Ruotsin ja eläkettä maksavan maan veroviranomaiseen ja selvitä, miten sinun tulee toimia esimerkiksi veroilmoituksen ja verotuspäätöksen suhteen.

Eläkeläisen sosiaaliturva Ruotsissa

Jos saat toisesta Pohjoismaasta yksinomaan vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä, kuulut asuinmaasi sosiaaliturvaan. Jos muutat pysyvästi Ruotsiin, voit siis yleensä saada Ruotsin sosiaaliturvaviranomaisen eli vakuutuskassan (Försäkringskassan) maksamia etuuksia muuttopäivästä alkaen.

Ilmoita Ruotsiin muutosta sekä vakuutuskassaan että lähtömaan sosiaaliturvaviranomaiselle. Vakuutuskassasta ja lähtömaan viranomaiselta saat tietää, mihin etuuksiin olet oikeutettu ja mitä etuuksia et voi enää saada muuttosi jälkeen.

Eurooppalaista sairaanhoitokorttia (European Health Insurance Card, EHIC) haetaan yleensä eläkettä maksavan maan viranomaiselta.

Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmä

Ruotsissa on kattava terveydenhuoltojärjestelmä. Muistathan rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään, niin että saat tarvitsemaasi hoitoa ja lääkitystä.

Selvitä myös, saatko kaikkia tarvitsemiasi terveyspalveluja Ruotsissa.

Apuvälineet Ruotsissa

Ruotsissa on saatavilla monia erilaisia apuvälineitä. Ota selvää oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi, jos sinulla toimintarajoitteita ja suunnittelet muuttoa Ruotsiin.

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Ruotsissa

Jos käytät säännöllisesti lääkkeitä, varaa niitä mukaan niin runsaasti, että pärjäät niillä, kunnes sinulle merkitään kotikunta Ruotsissa.

Varmista myös, että saat lähtömaasta kaikki tarvitsemasi reseptit. Lääkemääräyksen on oltava paperimuodossa, koska lääkkeitä ei voi Pohjoismaissa vielä ostaa toisen Pohjoismaan sähköisellä reseptillä.

Asuminen Ruotsissa

Ehkä sinulla onkin jo asunto odottamassa, mutta jos asumisjärjestelysi ovat vielä auki, saat Info Pohjolan sivuilta tietoa senioriasunnoista ja muista asumisen muodoista.

Ruotsissa on tarjolla esimerkiksi kerrostalohuoneistoja, omakotitaloja ja senioriasuntoja. Muistathan varmistaa, että asuinalue, hinnat ja varustelutaso vastaavat tarpeitasi.

Eläkkeensaajan asumistuki Ruotsissa

Perehdy eläkkeensaajan asumistukea (bostadstillägg) koskeviin sääntöihin.

Ota yhteyttä Ruotsin eläkevirastoon (Pensionsmyndigheten) ja selvitä, oletko oikeutettu asumistukeen.

Kotihoito Ruotsissa

Jos tarvitset sairauden, vamman tai ikäsi vuoksi tukea arjen askareisiin, voit olla oikeutettu kotihoitoon (hemtjänst). Kotihoidolla tuetaan kotona selviytymistä ja arjen sujumista.

Kotihoitoa voi saada tarpeen mukaan esimerkiksi pari tuntia kuukaudessa tai useita kertoja päivässä. Voit saada apua esimerkiksi peseytymiseen ja pukeutumiseen, siivoukseen, ruoanlaittoon ja tiskaukseen, ostosten tekoon ja asioiden hoitamiseen sekä lääkärillä ja hammaslääkärillä käymiseen.

Päätöstä kotihoidon piiriin pääsemisestä haetaan asuinkunnasta. Virkailija keskustelee kanssasi arjen sujumisesta ja kokemistasi haasteista. Keskustelun jälkeen virkailija käsittelee hakemuksesi ja päättää oikeudestasi kotihoitoon. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit valittaa siitä.

Joissain kunnissa ja kaupunginosissa asiakas voi vapaasti valita palveluntuottajan. Kun olet saanut päätöksen kotihoidosta, voit tilata tarvitsemasi palvelut haluamastasi paikasta. Valittavana on sekä kunnallisia että yksityisiä palveluntarjoajia.

Jos pitkäaikaisen hoidon ja hoivan tarpeessa oleva henkilö haluaa muuttaa Ruotsiin, koska hänellä on erityisiä siteitä kyseiseen maahan, Ruotsin ja lähtömaan viranomaisten tulee edistää muuttoa, mikäli muuton voidaan katsoa parantavan kyseisen henkilön elämäntilannetta.

Kotihoito kesälomalla Ruotsissa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja tarvitset Ruotsissa kotihoitoa kesäloman tai muun lyhyen oleskelun ajan, ota yhteyttä kotikuntaasi.

Kotikuntasi sopii kotihoidon järjestämisestä ruotsalaisen oleskelukuntasi kanssa ja laatii suunnitelman hakemuksesi perusteella. Laadukkaan hoidon varmistamiseksi hakemus on tärkeää tehdä ajoissa.

Muistathan ennen matkalle lähtöäsi selvittää, mitä apuvälineitä voit ottaa mukaasi. Hoidon tarpeeseen voi vaikuttaa sekin, jos sosiaalinen tilanteesi on Ruotsissa erilainen kuin kotimaassasi. Palvelusuunnitelmaa on hyvä tarkistaa esimerkiksi silloin, jos aiot asua sukulaistesi luona Ruotsissa.

Omaishoito Ruotsissa

Voit pyytää jotakuta läheistäsi auttamaan ja tukemaan kotona asumistasi ja hakea kunnasta omaishoidon tukea (hemvårdsbidrag). Tuki maksetaan hoidettavalle eli sinulle, minkä jälkeen voit maksaa korvauksen hoitajalle.

Hoitajana voi toimia esimerkiksi perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai naapuri. Tuki voidaan myöntää, jos hoitamisesta on läheisellesi paljon työtä ja jos kyse on hoidosta, jota ei normaalisti edellytetä perheenjäseniltä.

Pankkitili Ruotsissa

Ruotsiin muuttaessasi haluat varmasti avata pankkitilin paikalliseen pankkiin, niin että pystyt hoitamaan päivittäisiä raha-asioitasi. Halutessasi voit pyytää, että eläke maksetaan ruotsalaiselle tilillesi.

Sähköinen tunnistaminen Ruotsissa

Sähköisellä tunnistautumisella voit turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytesi erilaisissa sähköisissä palveluissa. Sähköisestä tunnistautumisesta käytetään ruotsiksi nimitystä elektronisk legitimation, e-legitimation, e-id ja e-legg. BankID on Ruotsin ehdottomasti yleisin sähköinen tunniste, mutta tarjolla on myös muita vaihtoehtoja. Useimmat yksityiset yritykset ja julkiset tahot tarjoavat verkkopalveluja, jotka edellyttävät sähköistä tunnistautumista.

Vakuutukset Ruotsissa

Ruotsissa asuessasi tarvitset erilaisia elämäntilanteeseesi sopivia vakuutuksia.

Eläkeläisalennukset Ruotsissa

Jos olet täyttänyt 66 vuotta, voit saada eläkeläisalennuksen esittämällä voimassa olevan henkilötodistuksen yritykselle tai järjestölle, joka myöntää eläkeläisille alennusta.

Jos saat yleistä eläkettä alle 66-vuotiaana, voit saada esimerkiksi joukkoliikenteessä ja erilaisissa tapahtumissa eläkeläisalennuksen esittämällä eläkeläistodistuksen (pensionärsintyg). Voit tilata eläkeläistodistuksen Ruotsin eläkevirastosta, jos olet täyttänyt 64 vuotta ja saat yleistä eläkettä Ruotsista.

Jos et saa eläkettä Ruotsista, ota yhteyttä kotimaasi eläkeviranomaiseen ja selvitä, voitko saada eläkeläistodistuksen kotimaan viranomaisen kautta.

Ruotsin eläkeläisjärjestöt

Ruotsissa on monia eläkeläisjärjestöjä. Suurimmat eläkeläisjärjestöt ovat Pensionärernas Riksorganisation (PRO) ja SPF Seniorerna. Kumpikin niistä ajaa eläkeläisten etuja ja pyrkii vaikuttamaan politiikkaan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kielet, kulttuuri ja virkistystoiminta Ruotsissa

Ruotsalaiset puhuvat yleensä sujuvasti englantia, mutta sinun kannattaa silti opetella ruotsia. Paikallisen kielen oppiminen helpottaa kotoutumista ja kommunikointia. Norjan ja tanskan kielelläkin pärjää mainiosti, vaikka keskustelukumppani voikin aluksi vähän hätkähtää muita skandinaavisia kieliä.

Sinun kannattaa joka tapauksessa perehtyä Ruotsin kulttuuriin ja tehdä rohkeasti tuttavuutta paikallisten asukkaiden kanssa, niin että saat luotua verkostoja ja tutustut kunnolla uuteen asuinmaahasi.

Ruotsissa on hyvät harrastusmahdollisuudet. Voit nauttia kauniista luonnosta, harrastaa urheilua ja osallistua kulttuuritapahtumiin. Monissa Ruotsin kaupungeissa on myös seniorikeskuksia, joissa on tarjolla monenlaista virkistystoimintaa.

Ota yhteyttä opintoliittoihin, yliopistoihin, kansanopistoihin tai omaan asuinkuntaasi ja tutustu kurssitarjontaan. Valinnanvaraa riittää aina kieli- ja kokkauskursseista lukupiireihin.

Perintö ja testamentti Ruotsissa

Kun muutat ulkomaille, sinun kannattaa perehtyä perintöä ja testamenttia koskeviin säännöksiin ja selvittää, mitä kuolemasi jälkeen tapahtuu.

Pesän- ja perinnönjakoa koskevat säännökset vaihtelevat maittain. Pohjoismaissa on pitkälti yhteneväinen perintölainsäädäntö, mutta maiden välillä on myös eroja.

EU-lainsäädännön mukaan koko perintöön sovelletaan sen jäsenmaan lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka. Jos asut Ruotsissa, perintöösi sovelletaan siis Ruotsin lainsäädäntöä.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.