Bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige

Boligstøtte i Sverige
Här hittar du svar på dina frågor om hur du ansöker om svenskt bostadsbidrag när du flyttar till Sverige. Du kan läsa om kraven för unga, barnfamiljer och äldre som ansöker om bostadsbidrag i Sverige samt om vad som gäller om du bor i Sverige och arbetar utomlands.

Vad är bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige?

Bostadsbidrag och bostadstillägg är ekonomiska bidrag som du kan få för att kunna betala din månadshyra eller månadsavgift för din bostad.

Du kan få bostadsbidrag även om du äger ditt hus eller din lägenhet eller hyr i andra hand.

Vem har rätt till bostadsbidrag i Sverige?

Alla har inte rätt till bostadsbidrag i Sverige. Det finns olika livssituationer som gör att du har rätt att ansöka om bostadsbidrag. Välj den livssituation som passar dig nedan och se om du har rätt till bostadsbidrag i Sverige.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljer är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadsbidrag till unga

Bostadsbidrag till unga under 29 år är ett stöd för unga som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer kan du söka från det att du fyller 66 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, dina inkomster, dina tillgångar och din familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg.

Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet. Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör, eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet är ett ekonomiskt stöd till dig som har låg inkomst som pensionär.

Pensionsmyndigheten ansvarar för detta bidrag.

Vilka villkor finns det för bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige?

Du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att få bostadsbidrag eller bostadstillägg. Reglerna för hur mycket du kan få ser lite olika ut för de olika förmånerna och kan bland annat bero på dina inkomster, hur många barn som bor hemma, vad ditt boende kostar och hur stor din bostad är.

Hur fungerar bostadsbidraget i Sverige?

Bostadsbidrag är ett skattefritt bidrag från det offentliga. Det är ett bidrag som du kan få för att kunna betala hyran eller månadsavgiften. Bostadsbidraget ska inte kunna täcka hela beloppet, utan ska fungera som ett komplement till din månadshyra eller månadsavgift.

Hur mycket bostadsbidrag kan du få i Sverige?

Hur mycket bidrag du kan få beror bland annat på dina inkomster och utgifter och din livssituation.

Kontakta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för information om hur mycket du har rätt att få.

Var ansöker du om bostadsbidrag eller bostadstillägg i Sverige?

Du kan ansöka om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker du om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Om du är över 66 år och tar ut hela din allmänna pension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Hur ansöker du om bostadsbidrag om du bor i Sverige och arbetar utomlands?

I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor och arbetar i. Men bostadsbidraget och bostadstillägget är bosättningsbaserade förmåner. Så om du bor i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land kan du ha rätt till den del av bostadsbidraget som är ett bidrag till bostadskostnader i Sverige.

Bostadsbidraget och bostadstillägget är behovsprövade förmåner och inkomsterna från utlandet påverkar hur mycket du kan få i Sverige. Det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som handlägger ansökningar om bostadsbidrag och bostadstillägg, så du måste kontakta någon av dessa myndigheter när du ansöker om dessa från Sverige.

Du måste meddela Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om du flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land och får bostadsbidrag eller bostadstillägg från Sverige.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats om du har frågor om bostadsbidrag till barnfamiljer eller unga, eller om du har frågor om bostadstillägg till personer med förtidspension eller aktivitetsersättning.

Kontakta Pensionsmyndigheten om du har frågor om bostadstillägg till pensionärer.

Mer information

Du hittar mer information hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.