Bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige

Boligstøtte i Sverige
Läs om möjligheterna att få bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige.

Bostadsbidrag och bostadstillägg är för dig som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för boende.

Bostadsbidrag och bostadstillägg

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljer är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadsbidrag till unga

Bostadsbidrag till unga under 29 år är ett stöd för unga som behöver hjälp med att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige.

Försäkringskassan ansvarar för detta bidrag.

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer kan du söka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, dina inkomster, dina tillgångar och din familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg.

Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet. Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till exempel om tjänstepensionen upphör, eller om du har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet är ett ekonomiskt stöd till dig som har låg inkomst som pensionär.

Pensionsmyndigheten ansvarar för dessa bidrag.

Villkor för bostadsbidrag och bostadstillägg

Du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att få bostadsbidrag eller bostadstillägg. Reglerna för hur mycket du kan få ser lite olika ut för de olika förmånerna, men beror bland annat på dina inkomster, hur många barn som bor hemma, vad ditt boende kostar och hur stor din bostad är.

Sök bostadsbidrag eller bostadstillägg

Du söker bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning söker du bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Bostadsbidrag och bostadstillägg är bosättningsbaserade förmåner. Om du bor eller arbetar i ett annat nordiskt land är du i regel försäkrad i det landet. Om du är fortsatt bosatt i Sverige kan du ha rätt till den del av bostadsbidraget som är ett bidrag till bostadskostnader. Bostadsbidrag och bostadstillägg är behovsprövade förmåner och inkomsterna från utlandet påverkar hur mycket du kan få. Glöm inte meddela Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om du flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats om du har frågor om bostadsbidrag till barnfamiljer eller unga, eller om du har frågor om bostadstillägg till personer med förtidspension eller aktivitetsersättning.

Kontakta Pensionsmyndigheten om du har frågor om bostadstillägg till pensionärer.

Mer information

Du hittar mer information hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.