Bostøtte i Sverige

Boligstøtte i Sverige
Les om mulighetene for bostøtte i Sverige.

Bostøtte er støtte til deg som har behov for hjelp til å betale leie eller månedlige fellesutgifter for boligen din.

Bostøtte og botilegg

Bostøtte til familier med barn

Bostøtte til barnefamilier (bostadsbidrag till barnfamiljer) er en støtte til familier med barn som har behov for hjelp til å betale leie eller månedlige fellesutgifter for boligen sin.

Försäkringskassan har ansvaret for denne ytelsen.

Bostøtte til unge

Bostøtte til unge (bostadsbidrag till unga) er en støtte til unge under 29 år som har behov for hjelp til å betale leie eller månedlige fellesutgifter for boligen sin.

Försäkringskassan har ansvaret for denne ytelsen.

Botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse

Botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse (bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning) er penger som du kan motta i tillegg til din aktivitetsytelse eller uføretrygd hvis du har omkostninger med å bo. Du kan bare få botillegg hvis du bor i Sverige.

Försäkringskassan har ansvaret for denne ytelsen.

Botillegg til eldre

Du kan søke om botillegg til eldre (bostadstillägg) fra året du fyller 65 og mottar full allmenn pensjon. Du kan søke uansett hvordan du bor, og selv om du eier ditt eget hjem. Du kan også søke om botillegg selv om du har formue. Boutgiftene, inntekten, formuen og familiesituasjonen din avgjør hvor mye du kan få i botilskudd.

Flere får en ny livssituasjon senere i livet, og derfor kan det være verdt å undersøke om du har rett til boytelser. Det kan være aktuelt å søke om boytelser hvis du har flyttet fra partneren din eller du har blitt enke/enkemann, du har fått lavere inntekt for eksempel i forbindelse med at tjenestepensjonen opphører, eller hvis du har flyttet og har fått høyere boutgifter.

Når du søker om botillegg for eldre, undersøker Pensionsmyndigheten også om du er berettiget til et personlig tillegg (äldreförsörjningsstöd.) Det personlige tillegget er et forsørgelsessupplement hvis du har lav inntekt som pensjonist.

Pensionsmyndigheten har ansvaret for denne ytelsen.

Betingelser for bostøtte og botillegg

Du må være bosatt og ha folkeregisteradresse i Sverige for å få bostøtte eller botillegg. Reglene for hvor du kan motta, varierer mellom de ulike ytelsene, men avhenger blant annet av inntekten din, hvor mange barn som bor hjemme, hva boligen din koster, og hvor stor den er.

Søk om bostøtte eller botillegg

Du søker om bostøtte (bostadsbidrag) hos Försäkringskassan. Har du uføretrygd eller aktivitetsytelse, må du søke om botillegg (bostadstillägg) hos Försäkringskassan.

Hvis du er over 65 år og mottar full pensjon, kan du søke om botillegg hos Pensionsmyndigheten.

Bostøtte og botillegg er bopelsbaserte ytelser. Hvis du bor eller arbeider i et annet nordisk land, er du normalt med i trygdeordningen i dette landet. Hvis du stadig er bosatt i Sverige, kan du ha rett til den delen av bostøtten som er en støtte til boligomkostninger. Bostøtten og botillegget er basert på behov, og inntekten din fra utlandet påvirker hvor mye bostøtte eller botillegg du kan motta. Ikke glem å gi beskjed til Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten hvis du flytter til eller begynner å arbeide i et annet land.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside hvis du har spørsmål om bostøtte til barnefamilier, er ung eller har spørsmål om botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse.

Kontakt Pensionsmyndigheten hvis du har spørsmål om botillegg til pensjonister.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon hos Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.