Bostøtte i Sverige

Boligstøtte i Sverige
Her får du svar på spørsmål om hvordan du søker om svensk bostøtte når du flytter til Sverige. Du kan lese om hvilke krav som stilles til unge, barnefamilier og eldre som søker bostøtte i Sverige, samt hva som gjelder hvis du bor i Sverige og jobber i utlandet.

Hva er bostøtte i Sverige?

Bostøtte (bostadsbidrag) og botillegg (bostadstillägg) er en økonomisk støtte du kan motta for at du skal kunne betale månedlig husleie eller felleskostnader for boligen din.

Du kan motta bostøtte selv om du eier ditt eget hus eller leilighet eller du framleier..

Hvem har rett til bostøtte i Sverige?

Det er ikke alle som har rett til bostøtte i Sverige. Det er ulike livssituasjoner som gjør deg berettiget til å søke om bostøtte. Velg livssituasjonen som passer for deg nedenfor, og se om du har rett til bostøtte i Sverige.

Bostøtte til familier med barn

Bostøtte til barnefamilier (bostadsbidrag till barnfamiljer) er en støtte til familier med barn som har behov for hjelp til å betale leie eller månedlige felleskostnader for boligen sin.

Försäkringskassan har ansvaret for denne ytelsen.

Bostøtte til unge

Bostøtte til unge (bostadsbidrag till unga) er en støtte til unge under 29 år som har behov for hjelp til å betale leie eller månedlige felleskostnader for boligen sin.

Försäkringskassan har ansvaret for denne ytelsen.

Botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse

Botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse (bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning) er penger som du kan motta i tillegg til aktivitetsytelse eller uføretrygd hvis du har omkostninger med å bo. Du kan bare få botillegg hvis du bor i Sverige.

Botillegg til eldre

Du kan søke om botillegg til eldre (bostadstillägg) fra året du fyller 66 og mottar full allmenn pensjon. Du kan søke uansett hvordan du bor, og selv om du eier ditt eget hjem. Du kan også søke om botillegg selv om du har formue. Boutgiftene, inntekten, formuen og familiesituasjonen din avgjør hvor mye du kan få i botillegg.

Flere får en ny livssituasjon senere i livet, og derfor kan det være verdt å undersøke om du har rett til boytelser. Det kan være aktuelt å søke om boytelser hvis du har flyttet fra partneren din eller du har blitt enke/enkemann, du har fått lavere inntekt for eksempel i forbindelse med at tjenestepensjonen opphører, eller hvis du har flyttet og har fått høyere boutgifter.

Når du søker om botillegg for eldre, undersøker Pensionsmyndigheten også om du er berettiget til et personlig tillegg (äldreförsörjningsstöd). Det personlige tillegget er et forsørgelsessupplement hvis du har lav inntekt som pensjonist.

Pensionsmyndigheten har ansvaret for denne ytelsen.

Hvilke betingelser er det for bostøtte og botillegg i Sverige?

Du må være bosatt og ha folkeregisteradresse i Sverige for å få bostøtte eller botillegg. Reglene for hvor mye du kan motta, varierer mellom de enkelte ytelsene og kan blant annet avhenge av inntekten din, hvor mange barn som bor hjemme, hva boligen din koster, og hvor stor den er.

Hvordan virker bostøtte i Sverige?

Bostøtte er et skattefritt bidrag fra det offentlige. Det er et tilskudd som du kan få som hjelp til å betale husleie eller felleskostnader. Bostøtten skal ikke kunne dekke hele beløpet, men skal fungere som et supplement til den månedlige husleia eller felleskostnadene.

Hvor mye kan jeg få i bostøtte i Sverige?

Hvor stort bidrag du kan få, avhenger blant annet av inntekter, utgifter og livssituasjon.

Du må kontakte Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten for å få informasjon om hvor mye du har rett til å motta.

Hvor søker jeg om bostøtte eller botillegg i Sverige?

Du kan søke om bostøtte (bostadsbidrag) hos Försäkringskassan. Har du uføretrygd eller aktivitetsytelse, må du søke om botillegg (bostadstillägg) hos Försäkringskassan.

Hvis du er over 66 år og mottar full pensjon, kan du søke om botillegg hos Pensionsmyndigheten.

Hvor søker jeg bostøtte hvis jeg bor i Sverige og jobber i utlandet?

Som regel tilhører du trygdesystemet i landet der du bor og arbeider. Men bostøtte og botillegg er bopelsbaserte ytelser. Så hvis du bor i Sverige og jobber i et annet nordisk land, kan du ha rett til den delen av bostøtten som er en støtte til boligomkostninger fra Sverige.

Bostøtten og botillegget er basert på behov, og inntekten din fra utlandet påvirker hvor mye bostøtte eller botillegg du kan motta i Sverige. Det er Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten som behandler søknader om bostøtte og botillegg, så du må kontakte en av disse myndighetene når du skal søke om dette fra Sverige.

Du må melde fra til Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten hvis du flytter til eller begynner å jobbe i et annet land og mottar bostøtte eller botillegg fra Sverige.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktsenter +46 (0)771-524 524 eller gå inn på Försäkringskassans nettside hvis du har spørsmål om bostøtte til barnefamilier, er ung eller har spørsmål om botillegg til personer med uføretrygd eller aktivitetsytelse.

Kontakt Pensionsmyndigheten hvis du har spørsmål om botillegg til pensjonister.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon hos Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.