Elatusapu ja -tuki Ruotsissa

Børnebidrag i Sverige
Tältä sivulta saat tietoa Ruotsin elatusapusäännöistä. Artikkelista selviää, miten elatusavun suuruudesta sovitaan ja mitä sääntöjä noudatetaan, jos toinen vanhempi asuu Ruotsissa ja toinen ulkomailla.

Ruotsissa molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan. Elatusvelvollisuus päättyy yleensä lapsen täyttäessä 18 vuotta. Mikäli lapsi opiskelee kokopäiväisesti peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa tai muussa vastaavassa, vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu, kunnes lapsi täyttää 21 vuotta.

Jos lapsen vanhemmat asuvat esimerkiksi avioeron vuoksi erillään ja lapsi asuu yksinomaan toisen vanhemman luona, etävanhemman on maksettava elatusapua tai turvattava lapsen elatus muulla tavoin. Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen tarpeet ja vanhempien taloudellinen tilanne.

Jos lapsi asuu kutakuinkin yhtä paljon kummankin vanhemman luona (vuoroasuminen), kummankaan vanhemman ei tarvitse maksaa elatusapua. Toisinaan elatusavun maksaminen voi silti olla kohtuullista – esimerkiksi silloin, jos toisen vanhemman tulot ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen vanhemman.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun maksamisesta tai jos toinen vanhempi ei pysty maksamaan elatusapua, lähivanhempi voi hakea elatustukea Ruotsin vakuutuskassasta.

Elatusapu Ruotsissa

Elatusapu on raha-avustus, jota etävanhempi maksaa lähivanhemmalle, jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä.

Ruotsissa on kahdenlaista lapsen elatukseen tarkoitettua raha-avustusta: elatusapu (underhållsbidrag) ja elatustuki (underhållsstöd).

Muualla asuva vanhempi on velvollinen maksamaan elatusapua (underhållsbidrag) lapsen kanssa asuvalle vanhemmalle. Elatusapu on tarkoitettu lapsen asumis-, ruoka- ja harrastuskuluihin.

Vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta. Vakuutuskassan verkkosivuilla on laskuri, jota voit käyttää elatusapusumman laskemiseen. Kun olette päässeet yksimielisyyteen asiasta, teette suullisen tai kirjallisen sopimuksen elatusavun suuruudesta. Jos ette pääse asiasta sopimukseen, elatusapu voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä.

Elatusapu maksetaan kuukausittain etukäteen. Kun lapsi täyttää 18 vuotta, elatusapua aletaan maksaa suoraan lapselle, jos hän opiskelee kokopäiväisesti peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa tai vastaavassa. Oikeus elatusapuun päättyy, kun lapsi täyttää 21 vuotta. Jos 18 vuotta täyttänyt lapsi ei käy koulua, hän ei ole oikeutettu elatusapuun.

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, elatusapua maksavan vanhemman tulee allekirjoittaa sopimus elatusavusta suoraan lapsen kanssa.

Elatusapu, jos lapsi asuu luonasi

Jos et asu yhdessä lapsen toisen vanhemman kanssa ja jos toinen vanhempi laiminlyö elatusavun (underhållsbidrag) maksuvelvollisuuden, voit hakea elatustukea (underhållsstöd) Ruotsin vakuutuskassasta.

Lapsi voi olla oikeutettu elatustukeen (underhållsstöd) myös silloin, jos vanhempi adoptoi lapsen ilman kumppania tai jos yksin elävä nainen hankkii lapsen keinohedelmöityksellä.

Elatustuki Ruotsissa

Elatustuki (underhållsstöd) on kiinteä raha-avustus, jonka Ruotsin vakuutuskassa maksaa kuukausittain sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu vakituisesti. Elatustuki on porrastettu lapsen iän mukaan. Elatustukea maksetaan 1 673 Ruotsin kruunua sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. 7–15-vuotiaan lapsen elatustuki on 1 823 Ruotsin kruunua, ja 15 vuotta täyttäneen lapsen elatustuki on 2 223 Ruotsin kruunua.

Vakuutuskassa laskee, miten suuren osan tästä summasta etävanhempi maksaa vakuutuskassaan. Summa riippuu etävanhemman tuloista, mutta on aina korkeintaan täysimääräisen elatustukisumman (underhållsstöd) suuruinen.

Jos etävanhempi haluaa maksaa summan suoraan lähivanhemmalle, vakuutuskassa voi maksaa täydentävää tukea, niin että lapsi saa kokonaisuudessaan täysimääräistä elatustukea (underhållsstöd) vastaavan summan.

Elatustuki, jos lapsi ei asu luonasi

Jos et pääse toisen vanhemman kanssa yksimielisyyteen elatusavun (underhållsbidrag) suuruudesta tai jos et pysty maksamaan elatusapua, lähivanhempi voi hakea elatustukea (underhållsstöd) vakuutuskassasta.

Vakuutuskassa perii tämän jälkeen elatustukea vastaavan summan joko kokonaan tai osittain sinulta. Jos et pysty maksamaan kuukausittaista summaa kokonaisuudessaan, voit anoa elatusapuvelan lykkäystä. Jos vakuutuskassa katsoo, ettet pysty suoriutumaan elatusapumaksuista, se laatii sinulle maksusuunnitelman.

Lapsen elatusmaksut eivät ole Ruotsissa verovähennyskelpoisia.

Elatusapu, jos vanhemmat asuvat eri maissa

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa tehty elatusapupäätös on voimassa muissa Pohjoismaissa, ja siinä määrätty summa voidaan periä toisessa Pohjoismaassa asuvalta vanhemmalta.

Olet velvollinen maksamaan elatusapua (underhållsbidrag) lapsestasi, vaikka lapsi asuisi ulkomailla tai muuttaisi asumaan eri maahan kuin sinä.

Elatusapuvelvollisuus ei pääty myöskään elatusavun maksajan muuttaessa ulkomaille.

Jos elatusavun maksaja ja elatusavun saaja asuvat eri Pohjoismaissa, elatusavun saaja voi valita, määrätäänkö elatusapu elatusavun maksajan vai elatusavun saajan asuinmaan säännösten mukaisesti.

Voit saada elatustukea (underhållsstöd) Ruotsin vakuutuskassasta myös silloin, jos elatusapua maksava vanhempi asuu muualla kuin Ruotsissa.

Jos olet elatusavun saaja ja muutat Ruotsista Suomeen, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin, et ole enää oikeutettu vakuutuskassan maksamaan elatustukeen. Ota yhteyttä uuden asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, miten voit hakea elatustukea kyseisestä maasta.

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää elatusavusta tai elatustuesta, ota yhteyttä vakuutuskassaan numerossa +46 (0)771 524 524.

Lisätietoja

Pohjoismaiden välillä on voimassa pohjoismainen perintäsopimus, jota sovelletaan Pohjoismaiden välisissä elatusavun perintää koskevissa asioissa. Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden välisissä elatusapuasioissa sovelletaan lisäksi seuraavia kansainvälisiä yleissopimuksia: New Yorkin yleissopimus (Tanska), Euroopan neuvoston asetus elatusvelvoitteista (Suomi), Luganon sopimus (Islanti) ja Haagin yleissopimus ja Luganon sopimus (Norja).

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.