Esiopetus Suomessa

alt=""
Valokuvaaja
Melissa Askew, Unsplash
Tältä sivulta löydät tietoa esiopetuksesta Suomessa. Suomessa esiopetus eli esikoulu kestää yhden vuoden.

Suomessa lapsen tulee osallistua esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Esiopetus on maksutonta.

Ennen esiopetusta alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lue lisää varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta sivuilta Päivähoito Suomessa ja Perusopetus Suomessa.

Oikeus esiopetukseen

Suomessa vakituisesti asuvien lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lapsen oppimis- ja kehitysedellytyksiä. Huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun toimintaan, jolla esiopetuksen tavoitteet saavutetaan.

Lain mukaan lapsella on oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen kotikuntansa. Toisin sanoen myös Suomessa tilapäisesti oleskelevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. 

Lue lisää esiopetuksesta Opetushallituksen sivuilta.

Millä kielellä esiopetusta järjestetään?

Esiopetus voi olla suomen- tai ruotsinkielinen, mutta ruotsinkielistä esiopetusta ei ole kaikilla paikkakunnilla. Jotkin kunnat voivat järjestää esiopetusta myös muilla kielillä. Lisää tietoa kielivaihtoehdoista saat asuinkunnaltasi. Suomen kuntien yhteystiedot löytyvät Kuntaliiton sivuilta. 

Ruotsinkielisestä esiopetuksesta voit lukea lisää svenskskola.fi-sivuilta.

Kouluruoka ja koulukuljetus

Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka esiopetukseen on pidempi kuin viisi kilometriä, tai jos matka on lapselle liian vaikea tai vaarallinen. Lue lisää maksuttomasta kuljetuksesta Opetushallituksen koulukuljetusoppaasta.

Jokainen esiopetukseen osallistuva lapsi on oikeutettu maksuttomaan lämpimään ateriaan. Jos lapsella on jokin erityisruokavalio, täytyy esikouluun toimittaa oppilaan ruokavaliosuunnitelma, lista kielletyistä ruoka-aineista tai lääkärintodistus. Jos ruokavalio liittyy johonkin terveydelliseen syyhyn, on lääkärin, ravitsemusterapeutin tai terveydenhoitajan antama lausunto välttämätön. Lue lisää kouluruokailusta Opetushallituksen sivuilta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.