Opas: opiskelu Suomessa

Opas: opiskelu Suomessa
Photographer
Alexis Brown on Unsplash
Tälle sivulle on koottu tietoa, jota saatat tarvita, jos suunnittelet tai olet aloittamassa opintoja Suomessa. Sivu toimii myös opiskelijan muistilistana.

Tämä opas ohjaa sinut eteenpäin, jos etsit tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, opiskelemaan hakemisesta, asumisesta, opintojen rahoituksesta ja verotuksesta, arvosteluasteikoista ja tutkintojen tunnustamisesta, työharjoittelusta, opiskelijan terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta tai opiskelijakortista ja opiskelija-alennuksista.

Tutustu myös oppaaseen Opas: muutto Suomeen, johon on koottu yleisiä neuvoja Suomeen muuttamisesta.

Koulutus

Suomen koulutusjärjestelmä koostuu varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksesta, lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta, korkea-asteen koulutuksesta sekä aikuiskoulutuksesta, jota on tarjolla kaikilla koulutusasteilla.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. 

Lisäksi Suomessa voi opiskella vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, joita ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. Lue lisää sivulta Aikuiskoulutus Suomessa.

Lisätietoja eri koulutusasteista, opiskelukielistä ja koulutukseen hakemisesta löydät alla olevista linkeistä. Tietoa Suomen- ja ruotsinkielen kursseista Suomessa löytyy sivulta Kielikurssit Suomessa.

Arvosteluasteikot

Tietoa Suomessa käytettävistä arvosteluasteikoista suhteessa muiden Pohjoismaiden vastaaviin löytyy sivulta Arvosteluasteikot Suomessa.

Asuminen

Tietoa opiskelijoille suunnatusta asumisesta löytyy sivulta Opiskelija-asunnot Suomessa. Yleisesti asumisesta Suomessa löytyy tietoa sivulta Asuminen Suomessa. 

Yleensä asumistuki maksetaan siitä maasta, josta saat opintotukea. Selvitä oikeutesi asumistukeen lähtömaan viranomaisten kanssa. Jos et saa opintotuen mukana asumislisää ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan, voit olla oikeutettu Suomen yleiseen asumistukeen. Lue lisää sivulta Asumisen tuet Suomessa.

Opintojen rahoitus ja verotus

Yleisin tapa rahoittaa opinnot on opintotuki. Sivulla Opintotuki Suomessa kerrotaan, miten toisesta Pohjoismaasta Suomeen opiskelemaan tuleva voi rahoittaa opintonsa. Lisäksi sivulla kerrotaan suomalaisesta opintotuesta ja ateriatuesta. Jos olet aikuisopiskelija, tutustu opintojen rahoitusmahdollisuuksiin sivulla Aikuiskoulutus Suomessa.

Opintojen rahoittamista varten voit myös hakea erilaisia apurahoja ja stipendejä. Voit etsiä niitä esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton apurahatietokannasta. 

Jos aiot työskennellä opintojen ohessa, saattaa sosiaaliturvasi siirtyä työskentelymaahan. Lue lisää sivuilta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut sekä Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa.

Opiskelijoiden verotuksesta löytyy tietoa sivulta Verotus Suomessa.

Työharjoittelu

Jos suunnittelet työharjoittelua Suomessa, kannattaa ensimmäisenä olla yhteydessä omaan opiskelupaikkaan. Korkeakoulujen kautta harjoittelupaikan voi saada koulun omien sopimusten tai esimerkiksi Nordplus-harjoitteluohjelman puitteissa.

Harjoittelupaikan voi myös hankkia itse. Monet työnantajat ilmoittavat harjoittelupaikoista työpaikkojen tavoin Työmarkkinatorilla. Haluamaansa harjoittelupaikkaan voi olla myös suoraan yhteydessä. Myös monet kansainväliset opiskelijajärjestöt järjestävät harjoittelupaikkoja. Opetushallitus välittää Suomea Suomessa -harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille, jotka opiskelevat suomen kieltä ulkomaisissa yliopistoissa.

Harjoittelupaikkoja sekä vinkkejä harjoittelun suunnitteluun löytyy myös Suomen akateemisten rekrytointipalveluiden verkoston Aarresaaren sivuilta.

Pohjoismaista Suomeen muuttava työharjoittelija kuuluu pääsääntöisesti sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän asuu vakinaisesti. Jos työharjoittelijan palkka kuitenkin ylittää kuukausikohtaisen minimirajan, pidetään häntä työntekijänä. Lisätietoa sosiaaliturvasta löydät sivuilta Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa

Terveydenhuolto ja sosiaaliturva

Jos tulet Suomeen opiskelemaan toisesta Pohjoismaasta, oleskelusi Suomessa katsotaan yleensä tilapäiseksi. Tällöin pysyt lähtömaan sosiaaliturvan piirissä. Lue lisää Kansaneläkelaitoksen (Kela) sivuilta.

Jos sairastut, olet oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joita tarjoaa opiskelukunta tai kunnan valtuuttama taho kotikunnastasi riippumatta. Lue lisää sivulta Oikeus terveyspalveluihin Suomessa.

Tutkintojen tunnustaminen

Tutkintojen akateeminen tunnustaminen tarkoittaa sekä pääsyä koulutukseen ulkomaisen koulutuksen perusteella että ulkomaisten opintojen hyväksilukemista osaksi Suomessa suoritettavaa tutkintoa. Lue lisää tutkintojen akateemisesta tunnustamisesta sivulta Korkea-asteen koulutus Suomessa.

Huomaa myös, että tiettyihin ammatteihin vaaditaan ammatinharjoittamisoikeutta. Jos olet suorittanut opintosi Suomessa mutta toivot tekeväsi töitä ulkomailla ammatissa, johon vaaditaan ammatinharjoittamisoikeus, tämä on hyvä pitää mielessä jo opiskeluvaiheessa. Lue lisää kyseistä maata käsittelevältä sivulta.

Opiskelijakortti, alennukset ja järjestöt

Ulkomainen opiskelijakortti ei yleensä kelpaa Suomessa. Kansainvälisellä ISIC-opiskelijakortilla voi saada Suomesta joitakin etuja. Suomalaisen opiskelijakortin voit saada suomalaiselta oppilaitokseltasi tai sen ylioppilas- tai opiskelijakunnalta. 

Opiskelija-alennukset

Useimpien ylioppilas- ja opiskelijakuntien myöntämillä opiskelijakorteilla saa etuja, joita on lueteltu Frank-palvelussa.

Suomalaista opiskelijakorttia näyttämällä saat alennuksen opiskelija-aterian hinnasta Kelan tukemissa opiskelijaravintoloissa.

Opiskelijakunnat

Kaikissa Suomen korkeakouluissa toimii oma opiskelijakunta. Yliopisto-opiskelijoille ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa (kandidaatin tai maisterin tutkintoa) suorittaville. Jatko-opiskelijoille jäsenyys on vapaaehtoinen. Ylioppilaskuntien yhteystiedot löydät Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sivuilta.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoille opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoinen. Opiskelijakuntien yhteystiedot löydät Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) sivuilta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.