Førskoleundervisning i Finland

alt=""
Photographer
Melissa Askew, Unsplash
Her finner du informasjon om førskoleundervisning i Finland. I Finland er førskoleundervisningen ettårig.

I Finland må barna delta i førskoleundervisning året før læreplikten begynner. Førskoleundervisningen er gratis.

Før førskoleundervisningen har barn under skolealder rett til dagtilbud, kalt småbarnspedagogikk. Læreplikten starter det året barnet fyller sju år. Les mer om småbarnspedagogikk og grunnskole på sidene Dagtilbud i Finland og Grunnskole i Finland.

Rett til førskoleundervisning

Barn som er permanent bosatt i Finland, skal året før læreplikten inntreffer, delta i den ettårige førskoleundervisningen eller annen virksomhet som sørger for at målene for førskoleundervisningen oppnås. Hensikten med førskoleundervisningen er å bedre barnets forutsetninger for læring og utvikling. Foresatte har ansvar for at barnet deltar i førskoleundervisning eller annen virksomhet som sørger for at målene for førskoleundervisningen oppnås.

Etter loven har et barn rett til å få gratis grunnopplæring selv om det ikke bor permanent i kommunen eller om kommunen ikke er barnets hjemkommune. Med andre ord har også barn som oppholder seg midlertidig i Finland, rett til gratis grunnopplæring. Les mer om førskole på Utbildningsstyrelsens sider.

På hvilke språk tilbys det førskoleundervisning?

Førskoleundervisningen kan være finsk- eller svenskspråklig, men det er ikke alle steder som tilbyr svenskspråklig førskoleundervisning. Enkelte kommuner kan også tilby førskoleundervisning på andre språk. Mer informasjon om språkalternativer får du fra kommunen du bor i. Kontaktopplysninger for finske kommuner finner du på Kommunförbundets nettsider. 

Du kan lese mer om svenskspråklig førskoleundervisning på svenskskola.fi.

Skolemat og skoleskyss

Et barn har rett til gratis skoleskyss hvis reisen til førskoleundervisningen er lengre enn fem kilometer, eller hvis reisen er for vanskelig eller farlig for barnet. Les mer om gratis skoleskyss i Utbildningsstyrelsens skoleskyssguide.

Alle barn som deltar i førskoleundervisning, har rett til et gratis varmt måltid. Hvis barnet har en spesialdiett, må en kostplan, en liste over forbudte matvarer eller en legeattest leveres til førskolen. Hvis dietten har en helsemessig årsak, kreves det uttalelse fra lege, ernæringsfysiolog eller sykepleier. Les mer om skolemat på Utbildningsstyrelsens sider.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.