Førskoleundervisning i Finland

alt=""
Fotograf
Melissa Askew, Unsplash
Her finder du information om førskoleundervisning i Finland. Førskoleundervisningen i Finland varer et år og svarer til børnehaveklassen i Danmark.

I Finland skal barnet deltage i førskoleundervisning, året før undervisningspligten begynder. Førskoleundervisning er gratis.

Inden førskoleundervisningen har børn under skolealderen ret til småbørnspædagogik. Undervisningspligten begynder det år, hvor barnet fylder 7 år. Du kan læse mere om småbørnspædagogik og grundskole på siderne Dagtilbud i Finland og Førskole og grundskole i Finland.

Ret til førskoleundervisning

Børn, som bor permanent i Finland, skal modtage førskoleundervisning i en børnehaveklasse eller en anden førskoleordning, året inden undervisningspligten begynder. Formålet med førskoleundervisningen er at forbedre barnets forudsætninger for læring og udvikling. Forældre/værge har ansvaret for, at barnet deltager i førskoleundervisningen eller en anden ordning, som svarer til førskoleundervisningen.

I henhold til loven har barnet ret til gratis grundskoleundervisning, også selv om det ikke bor permanent i kommunen eller kommunen ikke barnets hjemkommune. Dermed har et barn, der opholder sig midlertidigt i Finland, også ret til gratis førskoleundervisning. 

Du kan læse mere om førskoleundervisningen på Utbildningsstyrelsens netsted.

På hvilke sprog tilbydes førskoleundervisning?

Førskoleundervisningen kan foregå på finsk eller svensk, men der findes ikke svensksproget førskoleundervisning i alle områder. Nogle kommuner kan også tilbyde førskoleundervisning på andre sprog. Du kan få yderligere oplysninger om førskoleundervisning på andre sprog i din bopælskommune. De finske kommuners kontaktoplysninger findes på Finlands Kommunförbunds netsted. 

Du kan læse mere om svensksproget førskoleundervisning på svenskskola.fi.

Skolemad og skoletransport

Barnet har ret til fri transport, hvis afstanden til førskoleundervisningen er længere end 5 kilometer, eller hvis turen er for vanskelig eller for farlig for barnet. Du kan læse mere om fri transport i Utbildningsstyrelsens skolekørselsguide.

Alle børn i førskolen har ret til et gratis, varmt måltid. Hvis barnet har brug for en særlig kost, skal der indsendes en kostplan, en liste over forbudte fødevarer eller en lægeerklæring til skolen. Hvis skoleeleven har brug en særlig kost af sundhedsmæssige årsager, kræves der en udtalelse fra en læge, en diætist eller en sundhedsplejerske. Du kan læse mere om skolemad på Utbildningsstyrelsens netsted.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.