Förskoleundervisning i Finland

alt=""
Fotograf
Melissa Askew, Unsplash
Här kan du läsa om förskoleundervisning i Finland. I Finland är förskoleundervisningen (förskoleklass i Sverige) ettårig.

I Finland måste barnen delta i förskoleundervisning året före läroplikten börjar. Förskoleundervisningen är kostnadsfri.

Före förskoleundervisningen har barn under skolåldern rätt till småbarnspedagogik. Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år. Läs mer om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på sidorna Barnomsorg i Finland och Grundläggande utbildning i Finland.

Rätt till förskoleundervisning

Barn som är fast bosatta i Finland ska året innan läroplikten börjar delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet som gör att målen för förskoleundervisningen uppnås. Målet med förskoleundervisningen är att förbättra barnets förutsättningar för lärande och utveckling. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

Enligt lagen har barnet rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning, även om barnet inte är fast bosatt i kommunen eller kommunen inte är barnets hemkommun. Med andra ord har även barn som tillfälligt vistas i Finland rätt till kostnadsfri förskoleundervisning. 

Läs mer om förskoleundervisning på Utbildningsstyrelsens webbplats.

På vilka språk erbjuds förskoleundervisning?

Förskoleundervisningen kan vara finsk- eller svenskspråkig, men svenskspråkig förskoleundervisning finns inte på alla orter. Vissa kommuner kan även erbjuda förskoleundervisning på andra språk. För mer information om språkalternativ, kontakta din kommun. Kontaktinformation till kommunerna i Finland hittar du på Kommunförbundets webbplats. 

Du kan läsa mer om svenskspråkig förskoleundervisning på svenskskola.fi.

Skolmåltider och skolskjuts

Barnet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om resan till förskoleundervisningen är längre än fem kilometer eller om resan är för svår eller farlig för barnet. Läs mer om kostnadsfri skolskjuts i Utbildningsstyrelsens skolreseguide.

Alla barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till en kostnadsfri varm måltid. Om barnet behöver specialkost måste en kostplan, en lista över förbjudna livsmedel eller ett läkarintyg lämnas in till förskolan. Om barnet behöver specialkost på grund av hälsoskäl krävs ett utlåtande från läkare, dietist eller sjuksköterska. Läs mer om skolmåltider på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.