Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Omaisen kuolema Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan Suomen perhe-eläkkeistä eli leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä omaisensa menettäneille. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Omaisensa menettänyt voi saada perhe-eläkettä Kansaneläkelaitoksesta (Kela), työeläkelaitoksesta ja esimerkiksi myös liikennevakuutusyhtiöstä. Perhe-eläkkeet tukevat perhettä taloudellisesti.

Jos kuollut henkilö on ollut Suomessa vakuutettu, perhe-eläkettä voidaan maksaa leskelle ja lapsille myös silloin, kun he asuvat ulkomailla.

Leskeneläke

Perhe-eläkettä voi saada Kelasta ja työeläkejärjestelmästä. Kelan ja työeläkejärjestelmän leskeneläkkeitä voi saada yhtä aikaa, ja niitä voidaan myöntää myös avopuolisoille.

Kelan maksama leskeneläke koostuu alkueläkkeestä ja jatkoeläkkeestä, joka loppuu viimeistään, kun täytät 65 vuotta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Työeläkelaitokset maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa, mutta vuonna 2022 tai sen jälkeen tapahtuvan kuolemantapauksen perusteella maksettava leskeneläke on määräaikainen, jos leski on syntynyt vuonna 1975 tai sen jälkeen. Työeläkelaitosten maksama leskeneläke perustuu työeläkkeeseen, jonka puolisosi ehti eläessään ansaita työntekijänä tai yrittäjänä, mutta omat tulosi saattavat vähentää sitä. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Lapseneläke

Kela maksaa lapseneläkkeen perusmäärää ja täydennysmäärää alle 18-vuotiaalle. Jos nuori opiskelee, Kela jatkaa perusmäärän maksamista, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Sitä kutsutaan myös koululaiseläkkeeksi. Lue lisää Kelan sivuilta.

Työeläkelaitokset myöntävät lapseneläkkeen alle 20-vuotiaille lapsille. Eläke perustuu siihen työeläkkeeseen, jonka huoltaja ehti eläessään ansaita. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Muut vakuutukset

Leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta. Leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen myös ryhmähenkivakuutuksesta, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä. Lue lisää Kelan sivuilta.

Mikäli edesmenneellä on ollut yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus‍, myös vakuutusyhtiöltä voi saada taloudellista turvaa puolison tai huoltajan kuollessa. Lisätiedoissa käänny vakuutusyhtiön puoleen. 

Perhe-eläke ulkomailta

Jos kuollut oli eläessään työskennellyt toisessa Pohjoismaassa, saattaa leskellä ja lapsella saattaa olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös niistä maista. Lue lisää alta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.