Islandsk invalidepension

Örorkulífeyrir á Íslandi
Her kan du finde information om islandsk invalideydelser.

Har jeg ret til islandsk invalidepension?

De, der er i alderen 18-67 år, kan ansøge om en invaliditetsvurdering, dvs. en vurdering af erhvervsevnen som følge af sygdom eller invaliditet, hos Statens Forsikringsinstitut. Hos den offentlige sygeforsikring ansøger man om invaliditetsvurdering efter reglerne om forsikringen i forbindelse med ulykke i folkeforsikringssystemet.

En persons rettigheder i forbindelse med invalidepension bygger på, hvor længe man har været bosat i Island i perioden fra 16 til 67 år. Det er en betingelse, at en person skal have været bosat i Island mindst i de tre sidste år, inden han eller hun ansøger. Det samme gælder, hvis man i perioden har været bosat i et andet nordisk land, ifølge den nordiske aftale om offentlig forsikring. Betingelsen er, at det tidsrum, hvor man skal have været bosat i Island fra man var 16 år, skal omfatte mindst ét år. Fuld udbetaling forudsætter, at man har været bosat i Island i 40 år.

Med ansøgningen skal følge en lægeattest og en udfyldt liste med spørgsmål, der angår personens egen vurdering af sin sundhedstilstand.

Man skal endvidere indlevere en indtægtsplan, som kan lægges til grund ved beregning af pensionsudbetalingens størrelse. Udbetalinger beregnes årligt, når årets skatteopgørelse foreligger. Man skal også aflevere en bekræftelse på, at man har ansøgt om udbetalinger hos en pensionskasse. En invaliditetsvurdering omfatter almindeligvis kun en vis periode. Man kan søge om forlængelse ved periodens afslutning. Basisudbetalingerne i forbindelse med invalidepension udgøres af invalidepensionen, en aldersrelateret invalideydelse (hvor beløbet er desto højere, jo yngre en person er ved invaliditetens begyndelse) og en indtægtssikring. Udbetalingerne fastsættes efter indtægt, og de bortfalder, hvis indtægterne overstiger en bestemt grænse.

  Hvordan ansøger man om invalideydelser i Island?

  Hvis en person bor i Island

  Ansøgning om islandske invalideydelser indgives til Statens Forsikringsinstitut.

  Hvis en person bor i et andet nordisk land og tidligere var forsikret i Island

  En person, som bor i udlandet og ansøger om invalidepension, skal kontakte Statens Forsikringsinstituts søsterinstitution i det pågældende land.

  Supplerende ydelser, som en person kan have ret til

  Familietilskud Særlige tilskud i forbindelse med forsørgelse Børnepension Mødre- eller fædreløn Tilskud til pension i forbindelse med medicin, anskaffelse af høreapparat og omsorg.Boligtilskud

  Hvad bør du især være opmærksom på, når du ansøger om invalidepension fra to eller flere forskellige lande?

  De offentlige forsikringssystemer er forskelligt bygget op fra land til land, og derfor er det forskelligt, hvordan en invaliditetsvurdering foregår, og hvorvidt man fra det ene land til det andet kan ansøge om ret til ydelser. Udbetalinger fra udenlanske pensionskasser har indflydelse på udbetalinger af pension på samme måde som udbetalinger fra islandske pensionskasser.

   

  Kan man tage islandsk invalidepension med sig til et andet nordisk land?

  Når man flytter inden for Norden, er hovedreglen den, at en modtager af invalidepension beholder sine basisydelser fra Island, dvs. invalidepension, aldersrelateret invalidetilskud og indtægtssikring samt børnepension hvor dette er relevant. Offentlige udbetalinger, som forudsætter, at man bor i Island, som f.eks. familietilskud og særligt forsøgelsestilskud, flyttes imidlertid ikke fra det ene land til det andet. Udbetalinger fra pensionskasser kan i almindelighed flyttes, men det er bedst at få dette bekræftet hos pågældende pensionskasse eller pensionskasser.

  Må en person arbejde, mens vedkommende modtager invalidepension?

  En person, som modtager invalidepension, kan være på arbejdsmarkedet, men indtægter som overstiger bestemte grænser, medfører forholdsmæssig nedsættelse af udbetalinger. Oplysninger om, hvor meget man må tjene pr. måned eller år, uden at udbetalinger falder, kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside.

  Hvordan udbetales invalidepension i tilfælde af dødsfald?

  Retten til invalidepension bortfalder ved dødsfald. Ved en persons dødsfald dannes en selvstændig juridisk person, et dødsbo, som midlertidigt overtager alle afdødes rettigheder og pligter. Et dødsbos og arvingernes rettigheder og pligter over for Statens Forsikringsinstitut afhænger af, hvordan skiftet af dødsboet arrangeres.

   

  Hvor skal du betale skat af islandsk invalidepension, hvis du er bosat i et andet nordisk land?

  Nærmere informationer om beskatning af pension i Norden kan man finde på det nordiske skatte-website Nordisk eTax.

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

  Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.