Islannin vanhuuseläke

Ellilífeyrir á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa Islannin vanhuuseläkkeestä.

Islannin eläkevakuutusjärjestelmä koostuu kolmesta pääpilarista: sosiaaliturvajärjestelmästä, eläkerahastoista ja täydentävistä eläkesäästöistä.

Tässä osiossa kerrotaan sosiaaliturvaan kuuluvasta eläkkeestä. Tarkempia lisätietoja järjestelmän kahdesta muusta pilarista voi lukea Info Pohjolan sivuilta:

Tavallisinta on, että eläkkeen maksu alkaa henkilön täyttäessä 67 vuotta. Sosiaaliturvajärjestelmään kuuluu kuitenkin jonkin verran joustavuutta. Tiettyjen ehtojen täyttyessä vanhuuseläkettä on mahdollista hakea 65 vuoden ikäisenä, jolloin sen suuruus on pysyvästi pienempi. Lisäksi on mahdollista saada puoliksi vanhuuseläkettä ja puoliksi eläkerahastojen maksamaa eläkettä, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Vanhuuseläkkeen maksatusta voi lykätä 80 ikävuoteen asti, jolloin eläkkeen suuruus on 67 ikävuoden jälkeen suurempi perustuen vakuutusmatemaattisiin laskelmiin.

 

Kenellä on oikeus Islannin vanhuuseläkkeeseen?

Henkilö, joka on täyttänyt 65 vuotta ja asunut Islannissa vähintään kolme vuotta ikävuosina 16–67, on osittain oikeutettu vanhuuseläkkeeseen.

Täyden eläkeoikeuden saa, kun on asunut Islannissa yhteensä 40 vuotta ollessaan 16–67-vuotias. Asumisen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Jos henkilö on asunut Islannissa vähemmän kuin 40 vuotta, oikeus eläkkeeseen lasketaan suhteellisesti asumisen pituuden mukaan. 

 

Koska eläkettä voi nostaa?

Yleisesti eläkkeen maksu alkaa, kun henkilö on täyttänyt 67 vuotta. Eläkettä on kuitenkin mahdollista nostaa henkilön täytettyä 65 vuotta, jolloin sen suuruus on pienempi perustuen vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. Ehtona on se, että henkilö 65 vuotta täytettyään saa eläkettä myös eläkerahastosta ja että eläkkeen suuruus on kokonaisuudessaan vähintään Islannin sosiaalivakuutuslaitoksen (Tryggingastofnun) maksaman täyden eläkkeen suuruinen. 

Henkilö voi lisäksi hakea sosiaalivakuutuslaitokselta puolikasta eläkettä täytettyään 65 vuotta edellyttäen, että toinen puolikas eläkkeestä maksetaan eläkerahastosta. Tällöin kuukausittaisen eläkkeen määrän pitää olla vähintään sosiaalivakuutuslaitoksen maksaman täyden eläkkeen suuruinen. Vanhuuseläkkeen maksun lykkäys 67 vuoteen nostaa eläkkeen määrää, kun taas ennen 67 vuotta maksettu osuus on pienempi.

Jos henkilö päättää lykätä eläkkeen nostamista 67 ikävuoden jälkeen, kuukausittaisen eläkkeen määrä on suurempi perustuen vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. Eläkkeen maksatusta voi lykätä 80 vuoden ikään asti. Edellytyksenä on, että myös eläkerahaston maksamaa osuutta lykätään vastaavasti.

Eläkkeen joko matalampi tai korkeampi määrä eläkeiän perusteella pohjautuu aina vakuutusmatemaattisiin laskelmiin.

Vanhuuseläkkeen hakeminen

Islannissa asuvat henkilöt

Islantilaista vanhuuseläkettä haetaan Islannin sosiaalivakuutuslaitokselta (Tryggingastofnun).

 

Oikeus hakea eläkettä muista Pohjoismaista

Sosiaalivakuutuslaitos avustaa muissa Pohjoismaissa asuneita hakemaan oikeuttaan eläkkeeseen. On hyvä muistaa, että maiden säännökset eläkeiästä voivat vaihdella maiden välillä.

 

Henkilö, joka asuu toisessa Pohjoismaassa ja jolla on oikeus Islannin vanhuuseläkkeeseen

Henkilöiden, jotka asuvat ulkomailla ja hakevat vanhuuseläkettä, tulee ottaa yhteyttä asuinmaan sosiaaliturvasta vastaavaan tahoon. 

 

 

Voiko Islannin vanhuuseläkkeen siirtää mukanaan toiseen Pohjoismaahan?

Toiseen Pohjoismaahan muuttaessa pääsääntö on se, että vanhuuseläkettä maksetaan toiseen maahan, mutta asumiseen perustuvat lisäsuoritukset, kuten kotitaloustuki tai kilometrikorvaus eivät seuraa mukana. Eläkerahastojen eläkkeet seuraavat yleensä mukana ulkomaille, mutta kannattaa olla yhteydessä eläkerahastoon ja varmistaa asia.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuoleman yhteydessä?

Oikeus vanhuuseläkkeeseen päättyy kuoleman yhteydessä. Islannin lain mukaan kuolemantapauksessa kuolinpesä on juridinen henkilö, jolle siirtyy väliaikaisesti kaikki kuolleen oikeudet ja velvoitteet. Kuolinpesän ja perillisten oikeudet ja velvoitteet sosiaalivakuutuslaitoksen osalta määritetään perunkirjoituksen yhteydessä.

Voiko vanhuuseläkkeen saaja käydä töissä?

Jos henkilö saa täyttä vanhuuseläkettä sosiaalivakuutuslaitokselta, työtulolla on vaikutusta eläkkeeseen siinä tapauksessa, että tulo ylittää tietyn summan kuukaudessa/vuodessa. Jos henkilö täyttää sosiaalivakuutuslaitoksen ehdot puolikkaalle vanhuuseläkkeelle, työtulolla ei ole vaikutusta eläkkeeseen.

 

Korotukset vanhuuseläkkeeseen 

Vanhuuseläkkeen lisäksi eläkkeensaajalla on oikeus vanhuuseläkkeen korotuksiin, kuten kotitaloustukeen yksinasuville tai kuljetukseen liittyviin kustannuksiin liikuntarajoitteisille. Lisäksi maksetaan korotuksina tietyissä erityistapauksissa:

  • lääke- ja sairaanhoitokulut 
  • kotihoidon kustannukset 
  • asuminen hoivakodissa 
  • sähkökulut happilaitteen käytön vuoksi 
  • kuulolaite 
  • vuokrakulut, joihin ei saa asumistukea.

Näitä korvauksia saa vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, joihin vaikuttaa esimerkiksi eläkkeensaajan tulotaso, Islannissa asumisen kesto, kotiolosuhteet jne.

Mihin maahan Islannin vanhuuseläkkeestä maksetaan veroa, jos asuu ulkomailla?

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta Pohjoismaissa saa pohjoismaisesta Nordisk eTax -tietokannasta.

Kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin?

Tarkempia tietoja saa Islannin sosiaalivakuutuslaitoksen (Tryggingastofnun) kotisivulta. Lisätietoja saa myös palveluneuvonnasta puhelinnumerosta (+354) 560 4400. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.