Kuntoutus ja kuntoutusraha Islannissa

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa kuntoutusta ja kuntoutusrahaa Islannissa koskevista säännöistä.

Kuntoutusraha on tarkoitettu kuntoutuksessa oleville sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvyttömille, joiden tavoitteena on palata jälleen työmarkkinoille.

Kuntoutusjärjestelmä

Kuntoutusta tarjoavat lukuisat eri toimijat, kuten sosiaalipalvelut maan eri kunnissa, Reykjalundur-kuntoutuskeskus ja vammaisten työharjoittelusta vastaavat tahot. Tavallisimmin hakeudutaan työkuntoutusrahasto VIRKin piiriin, joka palvelee eri puolilla Islantia yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. VIRKin alaisuudessa työskentelee alaan erikoistuneita asiantuntijoita, jotka useimmiten toimivat ammattiliittojen yhteydessä ja työskentelevät tiiviisti yhdessä ammattiliiton sairausvakuutusrahaston kanssa.

 

Kuntoutusrahan ehdot Islannissa

Pääehtona kuntoutusrahan saamiselle on, että hakija on osallistunut ammatilliseen kuntoutukseen ammattihenkilöiden valvonnassa.

Edellytyksenä on lisäksi, että hakija:

  • on asunut Islannissa viimeiset 6 kuukautta ennen hakemusta tai 3 vuotta, jos työkyky oli alentunut maahan tultaessa. 
  • on iältään 18–67-vuotias. 
  • ei ole enää oikeutettu työnantajalta kertyneisiin sairauspäivärahoihin eikä enää saa sairaus- tai tapaturmapäivärahaa ammattiliitolta tai vakuutusyhtiöltä. 
  • ei ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen. 
  • on kuntoutuksessa, josta on laadittu kuntoutussuunnitelma.

 

Kuntoutus, kun hakija asuu Islannissa ja työskentelee toisessa Pohjoismaassa

Pohjoismaat ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan henkilö voi hakea kuntoutukseen asuinmaassaan, vaikka hän on vakuutettu työskentelymaassa. Ehdot vaihtelevat Pohjoismaiden välillä. Hakija voi ottaa yhteyttä työskentelymaan asianomaiseen viranomaiseen (sosiaaliturvalaitos) selvittääkseen mahdollisuutta kahden maan väliseen kuntoutusta ja/tai kuntoutusrahaa koskevaan sopimukseen.

Kuntoutusrahaa ei makseta muihin maihin paitsi mahdollisesti toiseen Pohjoismaahan, jos on olemassa sopimus hakijaa koskevasta kuntoutuksesta tai kuntoutusrahasta.

 

Hakuohjeet

Kuntoutusrahaa haetaan sähköisesti sosiaaliturvaviranomaisen verkkosivuilta osoitteessa tr.is, Omat sivut -osion kautta.

Hakemuksen voi tehdä myös täyttämällä hakulomakkeen.

 

Mistä saa lisätietoa?

Tarkempia tietoja löytyy sosiaaliturvaviranomaisen (Tryggingastofnun) verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 560 4400. 

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.