Kesätyö Ruotsissa

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige
Täältä saat tietoa Ruotsiin kesätöihin tai muihin tilapäistöihin tulevan työsopimuksista, lomarahoista ja työturvallisuussäännöksistä.

Jos haet Ruotsista kesätöitä tai muuta lyhytaikaista työtä, muistathan varmistaa, että työolot ovat kunnossa.

Kysy työehtosopimuksesta

Tarkista työnantajalta, kuuluuko työpaikka työehtosopimuksen piiriin. Työehtosopimuksessa säädetään palkasta, lomista ja muista työn tekemiseen liittyvistä ehdoista. Jos työpaikka ei kuulu työehtosopimuksen piiriin, joudut itse neuvottelemaan niistä. Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajan välinen sopimus. Jos työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, sopimus koskee kaikkia työntekijöitä, olivatpa he ammattiliiton jäseniä tai eivät.

Älä koskaan tee ilmaista työtä

Työnantaja saattaa toisinaan tarjota kesätyöntekijälle palkatonta koeaikaa. Älä koskaan suostu palkattomaan työhön, vaikka haluaisitkin kyseisen työpaikan.

Lue työsopimus huolella ennen allekirjoittamista

Ruotsin lainsäädännön mukaan työntekijällä on aina oikeus työsopimukseen. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, joka osoittaa, että työskentelet kyseisen työnantajan palveluksessa. Työsopimukseen kirjataan muun muassa työtehtävät, työsuhteen kesto sekä se, kenen palveluksessa työskentelet.

Jos et ymmärrä jotakin työsopimuksen kohtaa, kysy työnantajalta siihen selvennystä, ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen.

Jos työnteko riippuu säästä, työnantaja saattaa ilmoittaa sinulle, että sinut voidaan lähettää palkatta kotiin päivinä, jolloin sääolot ovat epäsuotuisat. Mikäli työsopimukseesi on kirjattu viikoittainen työtuntimäärä, työnantaja ei kuitenkaan voi lähettää sinua kotiin ilman palkkaa.

Tutustu työsuojelusäännöksiin

Perehdy työsuojelusäännöksiin, jotta tiedät, miten suoriudut työtehtävistäsi vaarantamatta henkistä ja ruumiillista terveyttäsi.

Voit kuulua erityissäännösten piiriin, jos olet alle 18-vuotias ja työskentelet esimerkiksi varastossa, jossa sinun on nosteltava raskaita taakkoja. Tietyt työtehtävät ovat kokonaan kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Alle 18-vuotias nuori ei saa esimerkiksi tehdä yötyötä, eikä hänen työpäivänsä pituus saa olla yli 8 tuntia eikä viikoittainen työaikansa yli 40 tuntia.

Oikeus lomakorvaukseen

  Vaikka et olisikaan kesätyöntekijänä oikeutettu vuosilomaan, sinulla on oikeus lomakorvaukseen. Työnantajat yrittävät toisinaan sisällyttää lomakorvauksen kesätyöntekijän peruspalkkaan, mutta Ruotsin lainsäädännön mukaan lomakorvaus on maksettava eriteltynä varsinaisen palkan päälle. Sinun on saatava lomakorvaus viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteesi päättymisestä.

  Pimeä työ

  Jos teet pimeää työtä, et ole työsuhteessa etkä siis käytännössä katsoen työskentele kyseisellä työpaikalla. Et myöskään kuulu vakuutusten piiriin, mikäli sinulle sattuu työtapaturma.

  Vaadi aina palkkakuitti, josta ilmenevät bruttopalkkasi eli palkka, josta ei ole vähennetty veroja, sekä nettopalkkasi eli palkka, josta verot on vähennetty. Palkkakuitti on todistus siitä, että palkastasi on pidätetty verot ja muut maksut.

  Nordjobb

  Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja ja asuntoja 18–30-vuotiaille Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaisille, jotka haluavat kesäksi töihin johonkin toiseen Pohjoismaahan.

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.