Guide: Sæsonjob i Sverige

Mand i grå hoodie og sorte bukser der holder en brun kasse på en mark
Fotograf
Photo by Tim Mossholder on Unsplash
Et sæsonarbejde i Sverige er en god mulighed for at udforske livet og arbejdet i udlandet. Sørg for at sætte dig ind i de svenske jobmuligheder, kontraktforhold, feriepenge, arbejdsmiljøregler samt retningslinjer ved sygdom, når du arbejder midlertidigt i Sverige.

Er du på jagt efter et sommerjob i Sverige? Eller vil du hellere finde et sæsonjob i Sverige i løbet af vinteren? 

Der er mange gode grunde til at overveje sæsonarbejde i Sverige. Du får en chance for at få nye færdigheder, prøve et nyt job, møde nye mennesker og lære et nyt land at kende. Det giver dig en chance for at opleve Sverige og svenskerne og samtidig blive betalt. Som studerende eller ung kan det være en chance for at få et tidsbegrænset job i løbet af en ferie. 

Mange svenske arbejdsgivere har brug for ekstra personale i højsæsoner og er derfor interesserede i at du arbejder for dem i en kort periode og rejser hjem derefter. I Sverige finder du som regel sæsonjobs inden for turisme, hotel- og restaurationsbranchen, underholdning og omsorgssektoren. 

Der er både sommerjobs og vinterjobs i Sverige. Før hver sæson skal hoteller, feriesteder, restauranter og barer rekruttere medarbejdere inden den travle periode, og du kan meget vel være den person de leder efter!

Arbejdstilladelse i Sverige

Nordiske statsborgere behøver ikke arbejdstilladelse eller en opholdstilladelse for at bo og/eller arbejde i et andet nordisk land og kan opholde sig i Sverige i op til tolv måneder uden at registrere sig i det svenske folkeregister. 

Er du EU-borger kan du også begynde at arbejde i Sverige direkte uden at skulle have en arbejdstilladelse eller registrere opholdsret. Men er du statsborger i et tredjeland, skal du have arbejds- og opholdstilladelse hos Migrationsverket før du kan arbejde i Sverige.

Beskatning i Sverige

Du skal søge om et midlertidigt svensk personnummer kaldet ”samordningsnummer”. Det kan du gøre samtidigt som du ansøger om svensk skattekort og SINK-beskatning hos Skatteverket i Sverige.

Skal du arbejde i Sverige i en kortere periode end seks måneder, beskattes du som regel gennem SINK-ordningen (særlig indkomstskat for bosatte i udlandet), hvilket er 25 % skat. 

SINK indebærer at du ikke behøver lave en selvangivelse (deklaration) i Sverige. Du kan udskrive SINK-blanketten på Skatteverkets webside og indsende den til Skatteverket. Husk at vedhæfte en kopi af dit pas eller anden legitimation. Med denne ansøgning søger du samtidigt om et samordningsnummer. Din arbejdsgiver skal have dit samordningsnummer for at kunne udbetale din løn. Søg i god tid da der kan være lang sagsbehandlingstid.

Hvis du tjener mere end 90 % af din skattepligtige indkomst i Sverige, kan du vælge at blive beskattet ifølge de almindelige svenske skatteregler i stedet for SINK. I så fald anvender du samme blanket, men under 'Övriga upplysningar' skriver du at du vil blive "beskattet enligt inkomstskattelagen". I samme rubrik søger du om grundafdrag. 

Grundafdraget indebærer at du ikke behøver at betale skat af de første 20 000 SEK du tjener. Af den øvrige indkomst betaler du 30-35 % i skat. Hvis du betaler skat i følge indkomstskatteloven, skal du angive skat (deklarera) i Sverige. Indtægt fra udlandet skal angives i den selvangivelse som er forhåndsudfyldt og bliver sendt til dig i løbet af foråret.

Åbne bankkonto i Sverige

Spørg din arbejdsgiver om du behøver en svensk bankkonto. Det kan være lettere at åbne en bankkonto efter at du har fået dit samordningsnummer.

Det er ikke alle arbejdsgivere, der kræver at du har en svensk bankkonto. Nogle arbejdsgivere udbetaler i stedet din løn til din konto i dit hjemland.

I slutningen af din arbejdsperiode kan du bestemme, om du vil lukke din bankkonto eller beholde den til det efterfølgende år.

Rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet i Sverige

Arbejder du som sæsonarbejder i Sverige, har du ret til de samme arbejdsvilkår som svenske arbejdstagere i forhold til løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og sikkerhed.

LO i Sverige har indsamlet information om ting der er værd at vide når du skal tage et sæsonjob i Sverige. Du kan kontakte LO hvis du vil vide mere om rettigheder og skyldigheder når du arbejder i Sverige.

Hvis du søger et sommerjob, et vinterjob eller en anden form for tidsbegrænset ansættelse i Sverige, er det vigtigt at du sikrer dig at du arbejder under ordentlige forhold.

Svensk overenskomst

Spørg den svenske arbejdsgiver om arbejdspladsen har en overenskomst. Løn, ferie og andre forhold styres i overenskomsten og hvis der ikke er en overenskomst på arbejdspladsen, skal du selv forhandle om dette. Overenskomsten er en aftale mellem fagforbundet og arbejdsgiveren.

Hvis der er en overenskomst, gælder den for alle ansatte – uanset om du er med i en fagforening eller ikke.

Løn i Sverige

Du kan sammenligne lønninger i forskellige brancher i Sverige på den svenske statistikmyndigheds webside. Mange fagforeninger og organisationer har også lønstatistik på deres websider for de respektive brancher.

Du skal blive enig med arbejdsgiveren om hvilken løn du skal have gennem en individuel lønforhandling – som regel er der en specifik overenskomst (kollektivavtal) der danner grundlag for din løn.

Du skal få en lønseddel (lönebesked) hver gang du får betalt løn så du kan kontrollere at alt stemmer. Det enkleste er at spørge din fagforening om hvor højt lønniveauet er for dit job.

Nogle gange tilbyder arbejdsgiveren at du kan prøvearbejde uden løn. Selv om du virkelig gerne vil have jobbet, skal du aldrig arbejde uden at få løn for det. Du skal ikke arbejde gratis i Sverige.

Tjek din svenske kontrakt inden du skriver under

Ifølge svensk lov har du altid ret til at få en ansættelsesaftale. En ansættelsesaftale er en kontrakt mellem arbejdsgiveren og den ansatte, der viser at du arbejder der. Der skal blandt andet stå hvilke arbejdsopgaver du har, hvor længe din ansættelse varer og hvem du er ansat af.

Hvis der er noget i ansættelsesaftalen som du ikke forstår, er det vigtigt at du spørger arbejdsgiveren inden du skriver under.

Hvis du arbejder et sted der er afhængig af vejret, kan din arbejdsgiver fortælle dig at du ikke skal arbejde en dag hvor vejrforholdene ikke er optimale og at du må gå hjem uden løn. Men hvis der står i din ansættelsesaftale hvor mange timer per uge du skal arbejde, kan arbejdsgiveren aldrig sige at du skal gå hjem uden løn.

Du har rettigheder som sæsonarbejder i Sverige, så vær tydelig med at du forventer at arbejdsgiveren overholder jeres aftale.

Arbejdsmiljøreglerne i Sverige

Det er en god ide at have kendskab til arbejdsmiljøreglerne så du ved hvordan du skal udføre visse arbejdsopgaver for at undgå psykisk eller fysisk sygdom.

Visse regler kan omfatte dig der er under 18 år hvis du for eksempel arbejder på et lager og skal løfte ting der er tunge. Der findes også arbejdsopgaver der er forbudte for unge under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du for eksempel ikke arbejde nat og du må heller ikke arbejde mere end 8 timer om dagen eller 40 timer om ugen.

Svenske feriepenge

Selv om du ikke har ret til ferie når du har et sæsonjob så har du ret til feriepenge. Nogle gange forsøger arbejdsgiveren at putte feriepengene ind i lønnen, men ifølge loven skal feriepengene betales ind udover din løn.

Senest en måned efter du har stoppet dit arbejde skal du få udbetalt dine feriepenge.

Svensk pension

Kontakt din arbejdsgiver i Sverige for at få oplysninger om pensionsforholdene i din stilling. Du kan også henvende dig til den svenske pensionsmyndighed for information om optjening af pension ved sæsonarbejde i Sverige.

Svensk arbejdsbevis

Sørg for at din svenske arbejdsgiver skriver et arbejdsbevis (arbetsintyg) som du kan vise næste gang du søger et job.

Sort arbejde i Sverige

Hvis du arbejder sort, betyder det at der ikke er en ansættelse og at du teknisk set ikke arbejder på arbejdspladsen. Hvis der sker dig noget på jobbet, så er du ikke dækket af nogle forsikringer.

Du skal altid kræve at få en lønseddel der viser både din bruttoløn, altså løn inden skat, og din nettoløn der er tilbage efter du har betalt skat. Hvis du får en lønseddel, har du et bevis på at der er trukket skat fra din løn.

Sæsonjobs i Sverige

Du kan finde sæsonjobs i Sverige hos den svenske arbejdsformidling, Arbetsförmedlingen. Du kan også søge på "säsongsjobb" i en søgemaskine.

Er du nordisk statsborgere eller statsborger i et EU/EØS-land og mellem 18 og 30 år, så kan du søge et sommerjob hos Nordjobb. De formidler både job og bolig til unge i de nordiske lande.

Privatforsikring når du arbejder i Sverige

Du bør kontakte dit private forsikringsselskab i dit hjemland for at sikre dig at du har de forsikringer som er relevante for dig når du er på et kortere arbejdsophold i Sverige.

Lægehjælp i Sverige

Bliver du syg i løbet af dit ophold i Sverige, har du altid ret til nødvendig sygehjælp. Det vil sige den slags hjælp, som ikke kan vente til du er kommet hjem igen. Nordiske borgere har også samme rettigheder til akut tandpleje som svenske statsborgere.

For at få behandling skal nordiske statsborgere vise pas, id-kort eller anden identifikation. Du kan kontakte den region i Sverige som du opholder dig i for at hjælp og information. Du kan også finde information på Vårdguiden.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.