Guide: sesongjobb i Sverige

Mand i grå hoodie og sorte bukser der holder en brun kasse på en mark
Fotograf
Photo by Tim Mossholder on Unsplash
En sesongjobb i Sverige er en god mulighet for å utforske livet og arbeidet i utlandet. Sørg for å sette deg inn i svenske jobbmuligheter, kontraktforhold, feriepenger, arbeidsmiljøregler samt retningslinjer ved sykdom når du jobber midlertidig i Sverige.

Er du på jakt etter sommerjobb i Sverige? Eller vil du heller finne en sesongjobb i Sverige i løpet av vinteren?

Det er mange gode grunner til å overveie sesongarbeid i Sverige. Du får en sjanse til å tilegne deg nye ferdigheter, prøve en ny jobb, møte nye mennesker og lære et nytt land å kjenne. Det gir deg en sjanse til å oppleve Sverige og svenskene og samtidig få betalt. Som student eller ung kan det være en sjanse til å få en tidsbegrenset jobb i løpet av en ferie. 

Mange svenske arbeidsgivere har bruk for ekstra personale i høysesonger og er derfor interessert i at du jobber for dem i en kort periode og så reiser hjem. I Sverige finner du som regel sesongjobber innenfor turisme, hotell- og restaurantbransjen, underholdning og omsorgssektoren. 

Det finnes både sommerjobber og vinterjobber i Sverige. Før hver sesong skal hoteller, feriesteder, restauranter og barer rekruttere medarbeidere før den travle perioden, og du kan godt være personen de leter etter!

Arbeidstillatelse i Sverige

Nordiske statsborgere trenger ikke arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for å bo og/eller jobbe i et annet nordisk land og kan oppholde seg i Sverige i opp til tolv måneder uten å registrere seg i det svenske folkeregisteret. 

Er du EU-borger, kan du også begynne å jobbe i Sverige direkte uten å måtte ha arbeidstillatelse eller registrere oppholdsrett. Men er du statsborger i et tredjeland, må du ha arbeids- og oppholdstillatelse fra Migrationsverket før du kan jobbe i Sverige.

Beskatning i Sverige

Du må søke om et midlertidig svensk personnummer kalt ”samordningsnummer”. Det kan du gjøre samtidig som du søker om svensk skattekort og SINK-beskatning hos Skatteverket i Sverige.

Skal du jobbe i Sverige i en kortere periode enn seks måneder, beskattes du som regel gjennom SINK-ordningen (særskilt inntektsskatt for bosatte i utlandet), som er 25 % skatt. 

SINK innebærer at du ikke trenger å levere skattemelding (deklaration) i Sverige. Du kan skrive ut SINK-blanketten på Skatteverkets nettside og sende den til Skatteverket. Husk å vedlegge kopi av pass eller annen legitimasjon. Med denne søknaden søker du samtidig om samordningsnummer. Arbeidsgiveren din må ha samordningsnummeret ditt for å kunne utbetale lønn til deg. Søk i god tid, ettersom det kan være lang saksbehandlingstid.

Hvis du tjener mer enn 90 % av din skattepliktige inntekt i Sverige, kan du velge å bli beskattet etter de vanlige svenske skattereglene i stedet for SINK. I så fall bruker du samme blankett, men under “Övriga upplysningar” skriver du at du vil bli "beskattad enligt inkomstskattelagen". I samme felt søker du om grunnfradrag. 

Grunnfradraget innebærer at du ikke trenger å betale skatt av de første 20 000 SEK du tjener. Av den resterende inntekten betaler du 30–35 % i skatt. Hvis du betaler skatt etter inntektsskatteloven, må du levere skattemelding (deklarera) i Sverige. Inntekt fra utlandet skal oppgis i skattemeldingen som er forhåndsutfylt og blir sendt til deg i løpet av våren.

Åpne bankkonto i Sverige

Spør arbeidsgiveren din om du trenger svensk bankkonto. Det kan være lettere å åpne bankkonto etter at du har fått samordningsnummer.

Det er ikke alle arbeidsgivere som krever at du har svensk bankkonto. Noen arbeidsgivere utbetaler i stedet lønna til kontoen din i hjemlandet.

På slutten av arbeidsperioden kan du bestemme om du vil avslutte bankkontoen eller beholde den til det neste året.

Rettigheter og plikter på arbeidsmarkedet i Sverige

Jobber du som sesongarbeider i Sverige, har du rett til samme arbeidsvilkår som svenske arbeidstakere når det gjelder lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og sikkerhet.

LO i Sverige har samlet informasjon om ting som er verd å vite når du skal ta sesongjobb i Sverige. Du kan kontakte LO hvis du vil vite mer om rettigheter og plikter når du jobber i Sverige.

Hvis du søker sommerjobb, vinterjobb eller en annen form for tidsavgrenset ansettelse i Sverige, er det viktig at du sikrer deg at du jobber under ordentlige forhold.

Svensk overenskomst

Spør den svenske arbeidsgiveren om arbeidsplassen har en overenskomst. Lønn, ferie og andre forhold styres i overenskomsten, og hvis arbeidsplassen ikke har en overenskomst, må du selv forhandle om dette. Overenskomsten er en avtale mellom fagforbundet og arbeidsgiveren.

Hvis det finnes en overenskomst, gjelder den for alle ansatte – uansett om du er med i en fagforening eller ikke.

Lønn i Sverige

Du kan sammenligne lønninger i ulike bransjer i Sverige på den svenske statistikkmyndighetens nettside. Mange fagforeninger og organisasjoner har også lønnstatistikk på sine nettsider for de enkelte bransjene.

Du må bli enig med arbeidsgiveren om hvilken lønn du skal ha, ved en individuell lønnsforhandling – som regel er det en spesifikk tariffavtale (kollektivavtal) som danner grunnlaget for lønna.

Du skal få en lønnsslipp (lönebesked) hver gang du får betalt lønn, så du kan kontrollere at alt stemmer. Det enkleste er å spørre fagforeningen din om hvor høyt lønnsnivået er for jobben din.

Noen ganger tilbyr arbeidsgiveren at du kan prøvejobbe uten lønn. Selv om du veldig gjerne vil ha jobben, skal du aldri jobbe uten å få lønn for det. Du skal ikke jobbe gratis i Sverige.

Sjekk den svenske kontrakten før du skriver under

Ifølge svensk lov har du alltid rett til å få en arbeidsavtale. En arbeidsavtale er en kontrakt mellom arbeidsgiveren og den ansatte, som viser at du jobber der. Det skal blant annet stå hvilke arbeidsoppgaver du har, hvor lenge ansettelsen varer, og hvem du er ansatt av.

Hvis det er noe i arbeidsavtalen du ikke forstår, er det viktig at du spør arbeidsgiveren før du skriver under.

Hvis du jobber et sted som er avhengig av været, kan arbeidsgiveren fortelle deg at du ikke skal jobbe en dag værforholdene ikke er optimale, og at du må gå hjem uten lønn. Men hvis det står i arbeidsavtalen hvor mange timer du skal jobbe per uke, kan arbeidsgiveren aldri si at du skal gå hjem uten lønn.

Du har rettigheter som sesongarbeider i Sverige, så vær tydelig med at du forventer at arbeidsgiveren overholder avtalen.

Arbeidsmiljøreglene i Sverige

Det er en god idé å ha kjennskap til arbeidsmiljøreglene så du vet hvordan du skal utføre visse arbeidsoppgaver for å unngå psykisk eller fysisk sykdom.

Visse regler kan omfatte deg som er under 18 år, hvis du for eksempel jobber på et lager og må løfte ting som er tunge. Det finnes også arbeidsoppgaver som er forbudt for unge under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du for eksempel ikke jobbe om natta, og du kan heller ikke jobbe mer enn 8 timer per dag eller 40 timer per uke.

 

Svenske feriepenger

Selv om du ikke har rett til ferie når du har en sesongjobb, så har du rett til feriepenger. Noen ganger prøver arbeidsgiveren å inkludere feriepengene i lønna, men ifølge loven skal feriepengene betales inn i tillegg til lønna.

Senest en måned etter at du har sluttet å jobbe, skal du få utbetalt feriepengene dine.

Svensk pensjon

Kontakt arbeidsgiveren din i Sverige for å få opplysninger om pensjonsforholdene i stillingen din. Du kan også henvende deg til den svenske pensjonsmyndigheten for å få informasjon om opptjening av pensjon ved sesongarbeid i Sverige.

Svensk arbeidsbevis

Sørg for at den svenske arbeidsgiveren din skriver en arbeidsattest (arbetsintyg) som du kan vise neste gang du søker jobb.

Svart arbeid i Sverige

Hvis du jobber svart, betyr det at du ikke er ansatt, og at du teknisk sett ikke jobber på arbeidsplassen. Hvis det skjer deg noe på jobben, er du ikke dekket av noen forsikringer.

Du må alltid kreve å få en lønnsslipp som viser både bruttolønn, altså lønn før skatt, og nettolønna som er tilbake etter skattetrekk. Hvis du får en lønnsslipp, har du et bevis på at det er trukket skatt av lønna.

Sesongjobber i Sverige

Du kan finne sesongjobber i Sverige hos den svenske arbeidsformidlingen, Arbetsförmedlingen. Du kan også søke på "säsongsjobb" i en søkemotor.

Er du nordisk statsborger eller statsborger i et EU/EØS-land og mellom 18 og 30 år, kan du søke sommerjobb hos Nordjobb. De formidler både jobb og bolig til unge i de nordiske landene.

Privatforsikring når du bor i Sverige

Du bør kontakte ditt private forsikringsselskap i hjemlandet for å sikre deg at du har de forsikringene som er relevante for deg når du er på et kortere arbeidsopphold i Sverige.

Legehjelp i Sverige

Blir du syk i løpet av oppholdet i Sverige, har du alltid rett til nødvendig sykehjelp. Det vil si den type hjelp som ikke kan vente til du har kommet hjem igjen. Nordiske borgere har også samme rettigheter til akutt tannpleie som svenske statsborgere.

For å få behandling må nordiske statsborgere vise pass, id-kort eller annen legitimasjon. Du kan kontakte regionen i Sverige der du oppholder deg, for å få hjelp og informasjon. Du kan også finne informasjon på Vårdguiden.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.