Passi ja viisumi matkustettaessa Ruotsiin

Pas med stempler

Pas med stempler

Valokuvaaja
ConvertKit / Unsplash
Tältä sivulta saat tietoa siitä, tarvitsetko passia ja viisumia tullessasi Ruotsiin, jos olet Pohjoismaan kansalainen, EU-/Eta-maan kansalainen tai jonkin muun maan kansalainen. Täältä selviää myös, miten sinun tulee toimia, jos matkustat alaikäisten kanssa, jos sinulta evätään maahantulo tai jos tarvitset konsuliviranomaisen suojelua.

Tutustu ennen Ruotsiin tuloasi maahantulomääräyksiin ja varmista, että sinulla on tarvittavat matkustusasiakirjat, niin vältyt ongelmilta rajalla. 

Tarvitsetko passia tullessasi Ruotsiin?

Kansalaisuudestasi ja muista seikoista riippuu, tarvitsetko passia tullessasi Ruotsiin. Jos mukanasi matkustavat perheenjäsenet ovat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, sinun on hyvä ottaa huomioon heitä koskevat säännöt. 

  1. Pohjoismaiden kansalaiset: Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia tullessaan Ruotsiin. Ruotsin poliisi suosittaa kuitenkin pitämään mukana joko passia tai kansallista henkilökorttia, niin että pystyt tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi. Ajokorttiakin voi yleensä käyttää tähän tarkoitukseen.
  2. EU-/Eta-maiden kansalaiset: Ruotsi osallistuu Schengen-yhteistyöhön, joten Schengen-alueeseen kuuluvien EU-/Eta-maiden kansalaisten ei yleensä tarvitse esittää passia Ruotsin rajalla. On kuitenkin suositeltavaa pitää mukana passia, henkilökorttia tai muuta voimassa olevaa henkilötodistusta, niin että voit tarvittaessa todistaa henkilöllisyytesi ja tehdä selkoa matkan tarkoituksesta.
  3. Schengen-alueeseen kuulumattomien EU-/Eta-maiden kansalaiset: Schengen-alueeseen kuulumattomia EU-maita koskevat omat erityissäännöt. Näistä maista saapuville ja näihin maihin lähteville tehdään kevennettyjä rajatarkastuksia. Voit kuitenkin tulla Ruotsiin ilman passia, jos olet EU-/Eta-maan kansalainen ja sinulla on voimassa oleva kansallinen henkilökortti.
  4. Kolmansien maiden kansalaiset: Kolmannen maan kansalainen on EU-/Eta-alueeseen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman maan kansalainen. Jos olet kolmannen maan kansalainen, tarvitset passin ja toisinaan myös viisumin tullessasi Ruotsiin. Otathan selvää omaa maatasi koskevista säännöistä, niin vältyt ongelmilta rajalla.

Lasten ja alaikäisten matkustaminen Ruotsiin

Alle 18-vuotiaalla lapsella tai nuorella tulee olla voimassa oleva matkustusasiakirja. Jos alaikäinen on kotoisin maasta tai alueelta, jonka kansalaiselta vaaditaan viisumi, myös alaikäisellä on oltava viisumi.

Alaikäinen Pohjoismaan kansalainen voi kuitenkin tulla Ruotsiin huoltajansa kanssa ilman omaa matkustusasiakirjaa, mikäli lapsi ja huoltaja ovat Pohjoismaan tai Eta-maan kansalaisia ja asuvat EU-/Eta-maassa.

Huoltajan on esitettävä voimassa oleva matkustusasiakirja, henkilötodistus sekä maahantulo-oikeuden ja huoltajuuden todistavat asiakirjat. Sellaisia ovat esimerkiksi syntymätodistus, virkatodistus tai muu viranomaisen myöntämä asiakirja. Lisäksi saatetaan tarvita kirjallinen suostumus siltä huoltajalta, joka ei matkusta lapsen kanssa.

Koululuokkien, yhdistysten tai muiden alaikäisryhmien oikeus tulla Ruotsiin arvioidaan ryhmästä vastaavan opettajan tai muun aikuisen esittämän osallistujaluettelon perusteella. Luettelosta tulee käydä ilmi

  • alaikäisten matkustajien henkilötiedot
  • huoltajan suostumus alaikäisen osallistumiseen ja siihen, että ryhmän mukana matkustava aikuinen on vastuussa alaikäisistä osallistujista.

Vastuussa olevan aikuisen tulee niin ikään pystyä osoittamaan, että hänellä on oikeus tulla Ruotsiin ja oleskella maassa. Vastuuhenkilön on myös selvästi pystyttävä osoittamaan, että alaikäiset osallistuvat järjestettyyn ryhmämatkaan esimerkiksi koulun tai harrastustoiminnan puitteissa.

Jos matkalle osallistuu alaikäinen, joka ei ole Eta-maan kansalainen mutta jolla on oleskelulupa jossain jäsenvaltiossa, opettajan tai muun vastuuhenkilön on täytettävä Ruotsin maahanmuuttoviraston lomake ”Förteckning över deltagare i skolresor inom EU”.

Viralliset matkustusasiakirjat Ruotsissa

Ruotsiin tullessasi sinun on aina pidettävä mukanasi passia, henkilökorttia tai muuta voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, niin että pystyt todistamaan henkilöllisyytesi tarvittaessa.

Ajokortti, pankkikortti tai verokortti eivät ole Ruotsissa virallisia matkustusasiakirjoja, eivätkä ne siksi välttämättä kelpaa henkilötodistuksiksi. 

Kansallinen henkilökortti voidaan toisinaan hyväksyä henkilötodistukseksi Ruotsin rajalla. Passia kannattaa kuitenkin aina pitää mukana kaiken varalta, etenkin jos saavut Ruotsiin EU-/Eta-alueen ulkopuolelta.

Passin voimassaolo Ruotsissa

Jos olet Schengen-maan kansalainen ja tulet Ruotsiin, matkustusasiakirjojen on oltava voimassa maahantulopäivänä.

Mikäli tulet Ruotsiin Schengen-alueen ulkopuolisesta maasta, passisi pitää olla alle 10 vuotta vanha ja sen on oltava voimassa vähintään 3 kuukautta sen jälkeen, kun aiot poistua Ruotsista. 

Sinun vastuullasi on varmistaa, että matkustusasiakirjasi ovat voimassa. Jos passisi on vanhenemassa, se kannattaa uusia ennen matkalle lähtöä. 

Viisumi Ruotsissa

Jos olet EU:n ulkopuolisen maan kansalainen ja haluat oleskella Ruotsissa korkeintaan 90 päivää, saatat tarvita viisumin. Kun sinulla on viisumi, voit matkustaa ja oleskella Schengen-alueella enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

Viisumin tarve riippuu kansalaisuudestasi ja siitä, onko sinulla oleskelulupa toisessa Schengen-maassa tai asutko toisessa EU-maassa.

Jos sinulla on voimassa oleva oleskelulupa toisessa Schengen-maassa, voit oleskella Ruotsissa ilman viisumia enintään 90 päivää. Yhdessä Schengen-maassa myönnetty viisumi on yleensä voimassa kaikissa Schengen-maissa, mutta toisinaan viisumi oikeuttaa oleskelemaan vain Ruotsissa tai tietyissä muissa Schengen-maissa. Jos aiot oleskella Ruotsissa yli 90 päivää, sinun pitää hakea vierailijan oleskelulupaa (uppehållstillstånd för besök).

Muita tärkeitä matkustusasiakirjoja Ruotsissa

Passin ja viisumin lisäksi mukaan kannattaa ottaa muitakin asiakirjoja, kuten matkavakuutustodistus, varausvahvistukset ja majapaikan osoite. Saatat tarvita niitä, jos joudut asioimaan maahanmuuttoviranomaisten kanssa.

Maahantulon epääminen

Ruotsi voi evätä maahantulon sinulta tai perheenjäseniltäsi yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvien syiden perusteella. Jos maahantulosi evätään, viranomaisten on todistettava, että sinä tai perheenjäsenesi muodostatte todellisen ja riittävän vakavan vaaran, joka on edelleen ajankohtainen. Päätös on annettava sinulle kirjallisesti. Päätöksessä on ilmoitettava perustelut ja kerrottava, miten ja mihin mennessä päätöksestä voi valittaa.

Jos sinulta evätään maahantulo, joudut yleensä palaamaan takaisin kotimaahan omalla kustannuksella.

Konsulisuojelu Ruotsissa

Mahdollisissa hätä- tai ongelmatilanteissa voit pyytää konsuliapua kotimaasi Ruotsin-suurlähetystöstä tai konsulaatista.

Lisätietoja

Lisätietoja Ruotsiin matkustamisesta saat Ruotsin poliisilta ja Ruotsin maahanmuuttovirastosta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.