Lääkkeet ja lääkekorvaukset Ruotsissa

Medicin og medicintilskud i Sverige
Tämä sivu kertoo lääkkeitä ja lääkekorvauksia koskevista säännöistä Ruotsissa. Lisäksi saat tietää, miten sinun tulee toimia, jos otat lääkkeitä mukaan ulkomaanmatkalle tai jos haluat ostaa toisessa maassa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä ruotsalaisesta apteekista.

Ruotsin valtio myöntää tukea tiettyjen sairauksien hoitoon tarvittavien lääkkeiden ja muiden tuotteiden ostamiseen. Useimmat reseptilääkkeet kuuluvat lääkekorvausten piiriin. Lääkekorvauksilla pyritään estämään yksittäisen henkilön lääkekustannusten nouseminen kohtuuttoman korkeiksi.

Lääkekatto (högkostnadsskydd) tarkoittaa sitä, että Ruotsissa on määritelty yläraja sille, miten paljon joudut vuosittain maksamaan tarvitsemistasi lääkkeistä.

Lääkkeiden ostaminen ulkomaisella reseptillä Ruotsissa

EU-sääntöjen mukaan kaikissa muissa Pohjoismaissa ja EU- ja Eta-maissa kirjoitetut lääkemääräykset kelpaavat periaatteessa myös Ruotsissa. Käytännössä lääkkeiden ostaminen ulkomaisella reseptillä ei kuitenkaan aina onnistu, jos samaa tai täysin vastaavaa lääkettä ei ole saatavilla. Joitakin vahvoja lääkkeitä ei voi ostaa lainkaan ulkomaisella lääkemääräyksellä.

Jos tiedät ulkomailla reseptiä hankkiessasi, että joudut ostamaan lääkkeen Ruotsista, pyydä lääkäriäsi mainitsemaan lääkkeen valmistusaineet ja vaikuttavien aineiden pitoisuudet, jolloin apteekin on helpompi myydä vastaavaa lääkettä.

Jos lääkemääräys on kirjoitettu toisessa Pohjoismaassa, siitä on käytävä selvästi ilmi lääkkeen muoto, määrä, vahvuus ja annostus, jotta lääke on mahdollista tunnistaa. Lisäksi lääkemääräyksessä on oltava seuraavat tiedot, jotta lääke voidaan toimittaa potilaalle Ruotsissa:

Potilaan tunnistetiedot:

  • Etunimi ja sukunimi (kokonaisuudessaan, pelkät nimikirjaimet eivät riitä)
  • Syntymäaika

Lääkemääräyksen voimassaoloaika:

  • Antopäivä

Lääkemääräyksen antaneen lääkärin tiedot:

  • Etunimi ja sukunimi (kokonaisuudessaan, pelkät nimikirjaimet eivät riitä)
  • Ammatillinen pätevyys
  • Suorat yhteystiedot: sähköpostiosoite sekä puhelin- tai faksinumero kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna
  • Työosoite (maa mukaan lukien)
  • Allekirjoitus (joko käsin kirjoitettu tai sähköinen riippuen siitä, miten lääkemääräys on annettu)

Määrätyn valmisteen tiedot:

  • Yleisnimi tai
  • kauppanimi, jos määrätty valmiste on biologinen lääke tai jos lääkemääräyksen antanut ammattihenkilö pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä; tällöin lääkemääräyksessä on esitettävä lyhyesti syy kauppanimen käyttöön.

Sähköiset reseptit Ruotsissa ja Ruotsin sähköiset reseptit ulkomailla

E-resepti eli sähköinen resepti on sähköinen lääkemääräys. Valtaosa Pohjoismaissa kirjoitettavista lääkemääräyksistä annetaan nykyään sähköisesti.

Sähköiset reseptit rekisteröidään valtakunnalliseen tietokantaan, mikä helpottaa lääkkeiden noutamista, koska määrätyt lääkkeet voi hakea mistä tahansa kotimaan apteekista. Lisäksi sinun on helppo tarkistaa, paljonko resepteissäsi on lääkkeitä jäljellä.

Jos lääkäri on määrännyt reseptin sähköisesti ja sinun on tarkoitus ostaa lääke toisesta Pohjoismaasta/EU-maasta, pyydä lääkäriltä paperiresepti, koska sähköinen lääkemääräys ei välttämättä ole käytössä ulkomailla.

Lääkkeiden tuonti Ruotsiin

EU/Eta-maista saa tuoda reseptilääkkeitä ja itsehoitovalmisteita henkilökohtaiseen käyttöön korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän.

Dopingaineiksi ja huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset.

Ruotsista ulkomaille ja ulkomailta Ruotsiin matkustavan henkilön Schengen-todistus

Huomaathan, että kun matkustat Ruotsista ulkomaille tai ulkomailta Ruotsiin, sinulla on oltava todistus mukanasi olevien lääkkeiden tarpeellisuudesta. Kyseinen todistus on nimeltään Schengen-todistus, ja sillä pystyt tarvittaessa osoittamaan, että lääke on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi.

Schengen-todistus koskee sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä, ja se on käytössä matkustettaessa Schengen-alueella. Schengen-alueeseen kuulumattomat maat sääntelevät itse lääkkeiden maahantuontia. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista saat Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden suurlähetystöistä.

Kaikkia lääkkeitä varten ei tarvita Schengen-todistusta. Matkustajan vastuulla on selvittää, edellyttääkö lääkkeen maahantuonti Schengen-todistusta. Jos olet epävarma siitä, tarvitsetko Schengen-todistuksen lääkettäsi varten, voit tarkistaa asian apteekista.

Schengen-todistuksen voit Ruotsissa tilata ilmaiseksi apteekista. Todistus on voimassa korkeintaan 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Jos käytät useampaa eri lääkettä, tarvitset erillisen todistuksen kutakin valmistetta varten.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.