Lääkkeet ja lääkekorvaukset Ruotsissa

Medicin og medicintilskud i Sverige
Tältä sivulta saat tietoa lääkekustannuksista ja niiden korvauksista Ruotsissa. Löydät myös tietoa lääkkeiden ostamisesta ulkomaisella reseptillä sekä säännöistä, jotka koskevat lääkkeiden tuomista ulkomailta Ruotsiin.

Ruotsin valtio myöntää taloudellista tukea tiettyjen sairauksien hoitoon tarvittavien lääkkeiden ja joidenkin muiden tuotteiden ostamiseen. Useimmat reseptilääkkeet kuuluvat lääkekorvausten piiriin. Lääkekorvauksilla pyritään siihen, etteivät lääkekustannukset nousisi kohtuuttoman suuriksi.

Lääkekatto (högkostnadsskydd) tarkoittaa käytännössä sitä, että Ruotsissa on määritelty yläraja sille, miten paljon joudut vuosittain maksamaan tarvitsemistasi lääkkeistä.

Lääkkeiden ostaminen ulkomaisella reseptillä Ruotsissa

EU-sääntöjen mukaan kaikissa muissa Pohjoismaissa ja EU- ja Eta-maissa myönnetyt lääkemääräykset kelpaavat periaatteessa myös Ruotsissa. Käytännössä lääkkeiden ostaminen ulkomaisella reseptillä ei kuitenkaan aina onnistu, jos samaa tai täysin vastaavaa lääkettä ei ole saatavilla. Joitakin vahvoja lääkkeitä ei voida toimittaa lainkaan ulkomaisella reseptillä.

Jos tiedät ulkomailla reseptiä hankkiessasi, että joudut ostamaan lääkkeen Ruotsista, pyydä lääkäriäsi mainitsemaan lääkkeen valmistusaineet ja vaikuttavien aineiden pitoisuudet, jolloin apteekin on helpompi myydä vastaavaa lääkettä.

Jos lääkemääräys on kirjoitettu toisessa Pohjoismaassa, siitä on käytävä selvästi ilmi lääkkeen muoto, vahvuus ja annostus, jotta lääke on mahdollista tunnistaa. Lisäksi lääkemääräyksessä on oltava seuraavat tiedot, jotta lääke voidaan toimittaa potilaalle Ruotsissa:

Potilaan tunnistetiedot:

  • Etunimi ja sukunimi (kokonaisuudessaan, pelkät nimikirjaimet eivät riitä)
  • Syntymäaika

Lääkemääräyksen voimassaoloaika:

  • Antopäivä

Lääkemääräyksen antaneen lääkärin tiedot:

  • Etunimi ja sukunimi (kokonaisuudessaan, pelkät nimikirjaimet eivät riitä)
  • Ammatillinen pätevyys
  • Suorat yhteystiedot: sähköpostiosoite sekä puhelin- tai faksinumero kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna
  • Työosoite (maa mukaan lukien)
  • Allekirjoitus (joko käsin kirjoitettu tai sähköinen riippuen siitä, miten lääkemääräys on annettu)

Määrätyn valmisteen tiedot:

  • Yleisnimi tai
  • kauppanimi, jos määrätty valmiste on biologinen lääke tai jos lääkemääräyksen antanut ammattihenkilö pitää sitä lääketieteellisistä syistä välttämättömänä; tällöin lääkemääräyksessä on esitettävä lyhyesti syy kauppanimen käyttöön.

Lääkkeiden tuonti Ruotsiin

EU/Eta-maista saa tuoda reseptilääkkeitä ja itsehoitovalmisteita henkilökohtaiseen käyttöön korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän.

Dopingaineiksi ja huumausaineiksi luokitelluille lääkkeille on erilliset rajoitukset.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.