Tuki apuvälineiden hankintaan Ruotsissa

Kørestolsymbol på grå væg
Photographer
Photo by marianne bos on Unsplash
Tältä sivulta selviää, miten toimintarajoitteinen voi hakea apuvälineitä ja tukea niiden hankintaan Ruotsissa. Lisäksi saat tietää, millaisia sääntöjä noudatetaan, jos aiot muuttaa ulkomaille ja viedä Ruotsissa myönnetyt apuvälineet mukanasi.

Ruotsissa on erilaisia toimintarajoitteisille tarkoitettuja apuvälineitä.

Valtaosan apuvälineistä voi Ruotsissa saada kunnallisen ja alueellisen terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Kunnilla ja alueilla on velvollisuus järjestää apuvälineitä osana terveys- ja sairaanhoitopalveluja. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon ja sovi apuvälineiden tarpeen arvioinnista.

Joitakin apuvälineitä haetaan Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiselta eli vakuutuskassasta (Försäkringskassan), toisia puolestaan terveydenhuoltojärjestelmän, kunnan, työnantajan tai työnvälityksen (Arbetsförmedlingen) kautta. Toisinaan saat etuuksia sekä vakuutuskassasta että yhdeltä tai useammalta muulta toimijalta.

Jos sinulla on vamma ja asut, työskentelet tai oleskelet Ruotsissa, sinulla on samanlaiset oikeudet hakea apuvälineitä kuin Ruotsin kansalaisilla. Apuvälineiden myöntämisen ehdot vaihtelevat.

Joidenkin korvausten edellytyksenä on, että sekä asut että työskentelet Ruotsissa, toisten saamiseen riittää, että joko asut tai työskentelet Ruotsissa.

Mitä etuuksia voit hakea Ruotsissa?

Seuraavia etuuksia voit hakea vakuutuskassasta. Vakuutuskassan verkkosivuilta löydät yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä etuuksia voit hakea vakuutuskassasta.

Tukitarpeestasi riippuen voit joutua olemaan yhteydessä myös muihin toimijoihin, kuten Ruotsin työnvälitykseen ja terveydenhuoltojärjestelmään.

  • Autotuki: Autotuki (bilstöd) on tarkoitettu sinulle, jolla on pysyvä vamma ja jonka on vaikea liikkua tai käyttää julkisia liikennevälineitä. Autotuki on tarkoitettu auton hankintaan tai auton muutostöihin. Autotukea voi hakea joko oman tai perheeseen kuuluvan lapsen liikuntavamman perusteella.
  • Työhön liittyvät apuvälineet: Työnantajan vastuulla on hankkia yleiset työn edellyttämät apuvälineet, joihin lukeutuvat esimerkiksi säädettävä työpöytä. Jos tarvitset vamman tai sairauden vuoksi erityisiä työtä helpottavia apuvälineitä (arbetshjälpmedel), sinä tai työnantajasi voitte saada niihin tukea vakuutuskassasta. Edellytyksenä on, että olet työskennellyt Ruotsissa vähintään vuoden ajan.

Jos olet ollut työsuhteessa alle vuoden ajan, ota yhteyttä Ruotsin työnvälitysviranomaiseen (Arbetsförmedlingen). Työnvälitys voi auttaa hankkimaan työllistymistä tai työpaikan säilyttämistä tukevia apuvälineitä.

Terveydenhuoltojärjestelmän piiristä voit hakea arkielämää helpottavia tai hoitoon tarvittavia apuvälineitä.

  • Lisäkulukorvaus: Lisäkulukorvausta (merkostnadsersättning) voit saada, jos vammastasi aiheutuu erityisiä kustannuksia, joiden vuoksi elinkustannuksesi ovat korkeammat kuin muilla ikäisilläsi. Olet oikeutettu lisäkulukorvaukseen, jos vammasta aiheutuvat kustannukset ylittävät tietyn alarajan vuosittain. Tukea voidaan myöntää sekä lapselle että aikuiselle.

Miten haet etuuksia Ruotsissa?

Vakuutuskassan verkkosivuilta selviää, kuka on oikeutettu etuuksiin ja miten niitä haetaan.

Voitko muuttaa Ruotsiin ulkomailla myönnettyjen apuvälineiden kanssa?

Jos muutat Ruotsiin ja sinulla on Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa myönnettyjä apuvälineitä, ota yhteyttä apuvälineet myöntäneeseen tahoon lähtömaassa ja selvitä, voitko pitää apuvälineet.

Voitko muuttaa ulkomaille Ruotsissa myönnettyjen apuvälineiden kanssa?

Jos sinulle on myönnetty apuvälineitä Ruotsissa ja aiot oleskella Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa pitemmän aikaa, sinun tulee ilmoittaa asiasta Ruotsin vakuutuskassaan. Olet ilmoitusvelvollinen myös silloin, jos aiot muuttaa tai aloittaa työskentelyn toisessa Pohjoismaassa.

Voitko viedä ulkomailla myönnetyt apuvälineet tilapäisesti Ruotsiin?

Jos aiot oleskella Ruotsissa tilapäisesti ja sinulla on Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa myönnettyjä apuvälineitä, ota yhteyttä apuvälineet myöntäneeseen tahoon lähtömaassa ja selvitä, voitko viedä apuvälineet mukanasi Ruotsiin. Jos et voi pitää apuvälinettä, voit hakea vastaavaa apuvälinettä Ruotsista. Apuvälineitä haetaan joko vakuutuskassasta, työnvälityksestä tai terveydenhuollosta.

Mistä saat lisätietoja?

Vakuutuskassan verkkosivuilta löydät lisätietoja ja vastauksia kysymyksiisi. Voit myös soittaa vakuutuskassan asiakaspalveluun, puh. +46 (0)771 524 524.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.