Medisin og medisintilskudd i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Forstå reglene for medisinutgifter og tilskudd i Sverige, og se hva som gjelder når du skal ta med deg medisin på reisen eller bruke utenlandske resepter på apoteket i Sverige.

Den svenske staten yter økonomisk støtte når du trenger medisin og en del andre varer ved visse sykdommer. De fleste reseptbelagte legemidler er subsidierte, og subsidieringen som sikrer at du ikke får urimelig høye utgifter når du trenger medisin, kalles for "högkostnadsskyddet".

Högkostnadsskyddet er altså et tak for hvor mye du skal kunne betale for medisin i løpet av et år.

Kjøp av medisin på utenlandsk resept i Sverige

Ifølge EU-reglene er resepter fra alle de nordiske landene og EU- og EØS-landene i utgangspunktet gyldige i Sverige. I praksis er det likevel ikke alltid mulig å kjøpe medisin på en utenlandsk resept, for eksempel hvis det er umulig å fremskaffe en helt tilsvarende medisintype. Enkelte typer sterk medisin kan under ingen omstendigheter fås på utenlandsk resept.

Dersom du allerede når den utenlandske resepten utstedes, vet at du skal kjøpe medisinen i Sverige, kan du be legen din om å spesifisere innholdet og konsentrasjonen av aktive stoffer i medisinen. Slik blir det enklere for apoteket å selge deg en tilsvarende medisintype.

Dersom resepten din er gyldig i et annet nordisk land, skal legemiddelets form, mengde, styrke og dosering være tydelig beskrevet for å kunne identifisere legemiddelet. Dessuten skal resepten inneholde nedenstående informasjon for å kunne ekspederes i Sverige:

Pasientidentifikasjon:

  • For- og etternavn (navnet skal skrives ut – ikke initialer)
  • Fødselsdato

Kontroll av reseptens gyldighet:

  • Utstedelsesdato

Identifikasjon av ordinerende lege:

  • For- og etternavn (navnet skal skrives ut – ikke initialer)
  • Faglige kvalifikasjoner
  • Direkte kontaktinformasjon, e-postadresse, telefon- eller faksnummer med internasjonal adgangskode og landskode
  • Arbeidsadresse, inkludert land
  • Underskrift, håndskrevet eller elektronisk, avhengig av hvordan resepten er utferdiget

Identifisering av det ordinerende legemiddelet:

  • Den vanlige betegnelsen eller
  • legemiddelets navn hvis det foreskrevne produktet er et biologisk produkt, eller hvis den som skriver ut resepten, mener at det av medisinske grunner er nødvendig med en forklaring på hvorfor det aktuelle legemiddelet skal utleveres

E-resept i Sverige og svenske e-resepter i utlandet

En e-resept er en digital resept på et legemiddel. De fleste resepter som blir utstedt i de nordiske landene, er elektroniske resepter. Iblant kalles de for online-resepter eller digitale resepter.

E-resepter blir registrert på de nasjonale reseptserverne og gjør det lettere å få utlevert medisin,ettersom du selv kan velge hvilket apotek du vil hente medisinen på. Dessuten er det lett å følge med på hvor mange ganger du har igjen på en flergangsresept.

Men hvis du har fått en e-resept fra legen din og skal bruke resepten i et annet nordisk land / EU-land, må du be om en papirutgave, ettersom en e-resept ikke nødvendigvis finnes utenfor hjemlandet ditt.

Innførsel av medisin til Sverige

Du kan ta med reseptpliktig og reseptfri medisin til personlig bruk fra EU-/EØS-land til Sverige i en mengde som maksimalt tilsvarer ett års forbruk.

Det gjelder spesielle regler for innførsel av legemidler som er klassifisert som narkotika eller doping i Sverige.

Pillepass når du reiser til og fra Sverige

Du må være oppmerksom på at når du reiser til eller fra Sverige, må du ta med en attest på medisinen du har med deg. Attesten er et pillepass og kalles offisielt for Schengenattest (Schengenintyg) og dokumenterer at medisinen din er til eget forbruk.

Pillepass gjelder både for reseptfri og reseptbelagt medisin. Pillepasset skal brukes ved reiser innenfor Schengen. Land utenfor Schengen-området fastsetter selv regler for innførsel av medisin. Du kan henvende deg til deres ambassader for å høre hva som gjelder i land utenfor Schengen.

Det er ikke alltid du trenger et pillepass, men du har selv ansvar for å undersøke om medisinen din krever et pillepass til reisen. Hvis du er i tvil, kan du spørre på apoteket om det kreves pillepass til medisinen din.

I Sverige kan du bestille pillepass gratis på apoteket. Et pillepass er gyldig i reisens lengde, men maksimum 30 dager. Hvis du bruker flere typer medisin, må det utstedes en attest for hvert preparat.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.