Medisin og medisintilskudd i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Les om utgifter ved kjøp av medisin, utenlandske resepter og innførsel av medisin til Sverige.

Staten yter økonomisk støtte når du trenger medisin og en del andre varer ved visse sykdommer. De fleste reseptpliktige legemidler er subsidierte. Denne beskyttelsen mot høye kostnader kalles for högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet er et tak for hvor mye du må betale for medisin i løpet av et år.

Kjøp av medisin på utenlandsk resept i Sverige

Ifølge EU-reglene er resepter fra alle de nordiske landene og EU- og EØS-landene i utgangspunktet gyldige i Sverige. I praksis er det likevel ikke alltid mulig å kjøpe medisin på en utenlandsk resept, for eksempel hvis det er umulig å fremskaffe en helt tilsvarende medisintype. Enkelte typer sterk medisin kan under ingen omstendigheter fås på utenlandsk resept.

Dersom du allerede når den utenlandske resepten utstedes, vet at du skal kjøpe medisinen i Sverige, kan du be legen din om å spesifisere innholdet og konsentrasjonen av aktive stoffer i medisinen. Slik blir det enklere for apoteket å selge deg en tilsvarende medisintype.

Dersom resepten din er gyldig i et annet nordisk land, skal legemiddelets form, mengde, styrke og dosering være tydelig beskrevet for å kunne identifisere legemiddelet. Dessuten skal resepten inneholde nedenstående informasjon for å kunne ekspederes i Sverige:

Pasientidentifikasjon:

  • For- og etternavn (navnet skal skrives ut – ikke initialer)
  • Fødselsdato

Kontroll av reseptens gyldighet:

  • Utstedelsesdato

Identifikasjon av ordinerende lege:

  • For- og etternavn (navnet skal skrives ut – ikke initialer)
  • Faglige kvalifikasjoner
  • Direkte kontaktinformasjon, e-postadresse, telefon- eller faksnummer med internasjonal adgangskode og landskode
  • Arbeidsadresse, inkludert land
  • Underskrift, håndskrevet eller elektronisk, avhengig av hvordan resepten er utferdiget

Identifisering av det ordinerende legemiddelet:

  • Den vanlige betegnelsen eller
  • legemiddelets navn hvis det foreskrevne produktet er et biologisk produkt, eller hvis den som skriver ut resepten, mener at det av medisinske grunner er nødvendig med en forklaring på hvorfor det aktuelle legemiddelet skal utleveres.
Innførsel av medisin til Sverige

Du kan ta med reseptpliktig og reseptfri medisin til personlig bruk fra EU- og EØS-land i en mengde som maksimalt tilsvarer ett års forbruk.

Det gjelder spesielle regler for innførsel av legemidler som er klassifisert som narkotika eller doping.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.