Medicin og medicintilskud i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Forstå reglerne for medicinudgifter og tilskud i Sverige og se hvad der gælder når du skal tage medicin med på rejsen eller bruge udenlandske recepter på apoteket i Sverige.

Den svenske stat yder økonomisk støtte når du har brug for medicin og en del andre varer ved visse sygdomme. De fleste receptpligtige lægemiddel er subventionerede og subventioneringen der sikrer at du ikke for urimeligt høje udgifter når du har brug for medicin kaldes for "högkostnadsskyddet".

Högkostnadsskyddet er altså et loft for hvor meget du skal kunne betale for medicin i løbet af et år.

Køb af medicin på udenlandsk recept i Sverige

Ifølge EU-reglerne er recepter fra alle de nordiske lande samt EU- og EØS-landene som udgangspunkt gyldige i Sverige. I praksis er det dog ikke altid muligt at købe medicin på en udenlandsk recept, hvis en helt tilsvarende medicintype ikke kan fremskaffes. Visse typer af stærk medicin kan under ingen omstændigheder fås på en udenlandsk recept.

Hvis du, allerede når den udenlandske recept udstedes, ved at du skal købe medicinen i Sverige, kan du bede din læge om at udspecificere indholdet og koncentrationen af aktive stoffer i medicinen. På denne måde bliver det lettere for apoteket at sælge en tilsvarende medicintype.

Hvis din recept er udfærdiget i et andet nordisk land, skal lægemidlets form, mængde, styrke og dosering være tydelig beskrevet for at kunne identificere lægemidlet. Desuden skal recepten indeholde nedenstående information for at kunne ekspedieres i Sverige:

Patientidentifikation:

  • For- og efternavn (navnet skal udskrives , ikke initialer)
  • Fødselsdato

Kontrol af receptens gyldighed:

  • Udstedelsesdato

Identifikation af den ordinerende læge:

  • For- og efternavn (navnet skal udskrives, ikke initialer)
  • Faglige kvalifikationer
  • Direkte kontaktoplysninger, emailadresse, telefon -eller faxnummer med international adgangskode og landekode
  • Arbejdsadresse, herunder skal land angives
  • Underskrift, håndskrevet eller elektronisk , afhængig af hvordan recepten er udfærdiget

Identifikation af det ordinerede lægemiddel:

  • Den gængse benævnelse eller
  • lægemidlets navn hvis det foreskrevne produkt er et biologisk produkt eller hvis den der udskriver recepten mener at det er nødvendigt af medicinske årsager med en forklaring om hvorfor det givne lægemiddel skal udleveres.

E-recept i Sverige og svenske e-recepter i udlandet

En e-recept er en digital recept på et lægemiddel. Størstedelen af de recepter der bliver udstedt i de nordiske lande er elektroniske recepter. I blandt kaldes de for online-recepter eller digitale recepter.

E-recepter bliver registreret på de nationale receptservere og gør det nemmere at få udleveret medicin da du selv kan vælge hvilket apotek du vil hente din medicin på. Desuden er det let at følge med i hvor mange gange, du har tilbage på en flergangs-recept.

Men hvis du har fået en e-recept fra din læge og skal bruge recepten i et andet nordisk land/EU-land, skal du bede om en papirudgave da en e-recept ikke nødvendigvis findes uden for dit hjemland.

Indførsel af medicin til Sverige

Du kan medbringe receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin til eget personligt brug fra EU/EØS-lande til Sverige i en mængde som maksimalt svarer til et års forbrug.

Der gælder specielle regler for indførsel af narkotikaklassede og dopingklassede lægemiddel til Sverige.

Pillepas når du rejser til og fra Sverige

Du skal være opmærksom på at når du rejser til eller fra Sverige, skal du medbringe en attest på den medicin du har med dig. Attesten er et pillepas og kaldes officielt for Schengenattest (Schengenintyg) og dokumenterer at din medicin er til eget forbrug.

Pillepas gælder både for håndkøb og receptpligtig medicin. Pillepasset skal bruges ved rejser inden for Schengen. Lande uden for Schengen-området fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Du kan henvende dig til deres ambassader for at høre hvad der gælder i lande udenfor for Schengen.

Det er ikke altid du behøver et pillepas, men du har selv ansvar for at undersøge om din medicin kræver et pillepas til din rejse. Hvis du er i tvivl, kan du spørge på apoteket om der kræves pillepas til din medicin.

I Sverige kan du bestille pillepas gratis på apoteket. Et pillepas er gyldigt i rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Hvis du bruger flere slags medicin, skal der udstedes en attest for hvert præparat.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.