Medicin og medicintilskud i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Læs om udgifter ved køb af medicin, udenlandske recepter og indførsel af medicin til Sverige.

Staten yder økonomisk støtte når du har brug for medicin og en del andre varer ved visse sygdomme. De fleste receptpligtige lægemiddel er subventionerede. Denne beskyttelse mod høje omkostninger kaldes for högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet er et loft for hvor meget du skal betale for medicin i løbet af et år.

Køb af medicin på udenlandsk recept i Sverige

Ifølge EU-reglerne er recepter fra alle de nordiske lande samt EU- og EØS-landene som udgangspunkt gyldige i Sverige. I praksis er det dog ikke altid muligt at købe medicin på en udenlandsk recept, hvis en helt tilsvarende medicintype ikke kan fremskaffes. Visse typer af stærk medicin kan under ingen omstændigheder fås på en udenlandsk recept.

Hvis du, allerede når den udenlandske recept udstedes, ved at du skal købe medicinen i Sverige, kan du bede din læge om at udspecificere indholdet og koncentrationen af aktive stoffer i medicinen. På denne måde bliver det lettere for apoteket at sælge en tilsvarende medicintype.

Hvis din recept er udfærdiget i et andet nordisk land, skal lægemidlets form, mængde, styrke og dosering være tydelig beskrevet for at kunne identificere lægemidlet. Desuden skal recepten indeholde nedenstående information for at kunne ekspedieres i Sverige:

Patientidentifikation:

  • For- og efternavn (navnet skal udskrives , ikke initialer)
  • Fødselsdato

Kontrol af receptens gyldighed:

  • Udstedelsesdato

Identifikation af den ordinerende læge:

  • For- og efternavn (navnet skal udskrives, ikke initialer)
  • Faglige kvalifikationer
  • Direkte kontaktoplysninger, email-adresse, telefon -eller faxnummer med international adgangskode og landekode
  • Arbejdsadresse, herunder skal land angives
  • Underskrift, håndskrevet eller elektronisk , afhængig af hvordan recepten er udfærdiget

Identifikation af det ordinerede lægemiddel:

  • Den gængse benævnelse eller
  • lægemidlets navn hvis det foreskrevne produkt er et biologisk produkt eller hvis den der udskriver recepten mener at det er nødvendigt af medicinske årsager med en forklaring om hvorfor det givne lægemiddel skal udleveres.
Indførsel af medicin til Sverige

Du kan medbringe receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin til eget personligt brug fra EU- og EØS-lande i en mængde som maksimalt svarer til et års forbrug.

Der gælder specielle regler for indførsel af narkotikaklassede og dopingklassede lægemiddel.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.