Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Här kan du läsa om ersättning för läkemedelskostnader och högkostnadsskyddet i Sverige och se vad som gäller när du behöver ta med dig läkemedel på resan eller använda utländska recept på apotek i Sverige.

Den svenska staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Subventionen, som ser till att du inte får orimligt höga läkemedelskostnader, kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet innebär att det finns ett tak för hur mycket du måste betala för läkemedel under ett år räknat från det första köpet.

Köp av läkemedel med utländskt recept i Sverige

Enligt EU-reglerna är recept från alla nordiska länder och EU-/EES-länder i princip giltiga i Sverige. Men i praktiken är det inte alltid möjligt att köpa läkemedel med ett utländskt recept, om det inte går att få fram exakt motsvarande sorts läkemedel. Vissa typer av starka läkemedel kan under inga omständigheter fås ut med ett utländskt recept.

Om du redan när det utländska receptet skrivs ut vet att du ska köpa läkemedlet i Sverige kan du be din läkare om att specificera innehållet och koncentrationen av aktiva substanser i läkemedlet. Då blir det lättare för apoteket att få fram en motsvarande läkemedelssort.

Om ditt recept har skrivits ut i ett annat nordiskt land ska läkemedlets form, mängd, styrka och dosering vara tydligt beskrivna för att kunna identifiera läkemedlet. Dessutom ska receptet innehålla nedanstående information för att kunna expedieras i Sverige.

Patientidentifikation:

  • för- och efternamn (namnet ska skrivas ut, inte initialer)
  • födelsedatum.

Kontroll av receptets giltighet:

  • utfärdandedatum.

Identifikation av den utskrivande läkaren:

  • för- och efternamn (namnet ska skrivas ut, inte initialer)
  • yrkeskvalifikationer
  • direkta kontaktuppgifter, e-postadress, telefon- eller faxnummer med internationellt prefix och landskod
  • arbetsadress, inklusive land
  • underskrift, handskriven eller elektronisk beroende på hur recepten har skrivits ut.

Identifikation av det ordinerade läkemedlet:

  • gängse beteckning eller
  • läkemedlets namn om den förskrivna produkten är en biologisk produkt eller om den som skrivit ut receptet anser att det av medicinska skäl är nödvändigt med en förklaring till varför det aktuella läkemedlet ska lämnas ut.

E-recept i Sverige och svenska e-recept utomlands

Ett e-recept är ett digitalt recept på ett läkemedel. Majoriteten av de recept som utfärdas i de nordiska länderna är elektroniska recept. Ibland kallas de nätrecept, onlinerecept eller digitala recept.

E-recept registreras på de nationella receptservrarna och gör det lättare att få sitt läkemedel expedierat eftersom du kan välja vilket apotek du vill hämta ut läkemedlet på. Dessutom är det lätt att hålla reda på hur många gånger du har hämtat ut ett recept.

Men om du har fått ett e-recept från din läkare och behöver använda receptet i ett annat nordiskt land/EU-land ska du be om en pappersversion eftersom ett e-recept inte nödvändigtvis är tillgängligt utanför ditt hemland.

Införsel av läkemedel till Sverige

Du får ta med dig receptbelagda och receptfria läkemedel för eget personligt bruk från EU-/EES-länder till Sverige i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.

Särskilda regler gäller för införsel av narkotika- och dopningsklassade läkemedel till Sverige.

Läkemedelsintyg när du reser till och från Sverige

Du bör känna till att du måste ta med dig ett intyg för det läkemedel du har med dig när du reser till eller från Sverige. Läkemedelsintyget heter officiellt Schengenintyg och intygar att de läkemedel du har med dig är för eget bruk.

Schengenintyget gäller för både receptfria och receptbelagda läkemedel. Intyget ska användas när du reser inom Schengen. Länder utanför Schengenområdet har egna regler för införsel av läkemedel. Du kan kontakta deras ambassader för att ta reda på vad som gäller i länder utanför Schengenområdet.

Det är inte alltid du behöver ett intyg, men du är ansvarig för att kontrollera om ditt läkemedel kräver det när du reser. Om du är osäker kan du fråga ditt apotek om det krävs ett intyg för ditt läkemedel.

I Sverige kan du beställa Schengenintyget kostnadsfritt på apoteket. Ett intyg är giltigt under hela din resa, dock i högst 30 dagar. Om du använder flera slags läkemedel måste ett intyg utfärdas för varje läkemedel.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.