Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige
Här kan du läsa om kostnader och subventioner vid köp av läkemedel i Sverige. Du hittar också information om reglerna för att köpa läkemedel med utländskt recept i Sverige och vad som gäller när du vill föra in läkemedel i Sverige.

Den svenska staten subventionerar läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta receptbelagda läkemedel är subventionerade. Subventionen, som ser till att du inte får orimligt höga läkemedelskostnader, kallas högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet innebär att det finns ett tak för hur mycket du måste betala för läkemedel under ett år räknat från det första köpet.

Köp av läkemedel med utländskt recept i Sverige

Enligt EU-reglerna är recept från alla nordiska länder och EU-/EES-länder i princip giltiga i Sverige. Men i praktiken är det inte alltid möjligt att köpa läkemedel med ett utländskt recept, om det inte går att få fram exakt motsvarande sorts läkemedel. Vissa typer av starka läkemedel kan under inga omständigheter fås ut med ett utländskt recept.

Om du redan när det utländska receptet skrivs ut vet att du ska köpa läkemedlet i Sverige kan du be din läkare om att specificera innehållet och koncentrationen av aktiva substanser i läkemedlet. Då blir det lättare för apoteket att få fram en motsvarande läkemedelssort.

Om ditt recept har skrivits ut i ett annat nordiskt land ska läkemedlets form, mängd, styrka och dosering vara tydligt beskrivna för att kunna identifiera läkemedlet. Dessutom ska receptet innehålla nedanstående information för att kunna expedieras i Sverige.

Patientidentifikation:

  • för- och efternamn (namnet ska skrivas ut, inte initialer) 
  • födelsedatum.

Kontroll av receptets giltighet:

  • utfärdandedatum.

Identifikation av den utskrivande läkaren: 

  • för- och efternamn (namnet ska skrivas ut, inte initialer)
  • yrkeskvalifikationer
  • direkta kontaktuppgifter, e-postadress, telefon- eller faxnummer med internationellt prefix och landskod
  • arbetsadress, inklusive land
  • underskrift, handskriven eller elektronisk beroende på hur recepten har skrivits ut.

Identifikation av det ordinerade läkemedlet:

  • gängse beteckning eller
  • läkemedlets namn om den förskrivna produkten är en biologisk produkt eller om den som skrivit ut receptet anser att det av medicinska skäl är nödvändigt med en förklaring till varför det aktuella läkemedlet ska lämnas ut.

Införsel av läkemedel till Sverige

Du får ta med dig receptbelagda och receptfria läkemedel för eget personligt bruk från EU-/EES-länder till Sverige i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.

Särskilda regler gäller för införsel av narkotika- och dopningsklassade läkemedel till Sverige.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.