Norjan kotihoidon tuki

Norsk kontantstøtte
Tämä artikkeli kertoo Norjan kotihoidon tukea koskevista säännöistä.

Mikä on kotihoidon tuki?

Jos sinulla on 1–2-vuotias lapsi, joka ei ole julkisin varoin ylläpidetyssä päiväkodissa, voit saada lapsen hoitamiseen kotihoidon tukea (kontantstøtte). Etuuden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

  Oletko oikeutettu kotihoidon tukeen?

  Kotihoidon tukea voidaan myöntää yli vuoden ikäisen lapsen hoitamiseen. Tuen suuruus riippuu siitä, miten paljon aikaa lapsi viettää päiväkodissa. Jos lapsi ei ole julkisessa päivähoidossa, voit saada täysimääräistä kotihoidon tukea. Jos lapsi on osapäivähoidossa, voit olla oikeutettu 20-, 40-, 60- tai 80-prosenttiseen kotihoidon tukeen.

  Kotihoidon tuen myöntämisen perusedellytyksenä on, että asut lapsesi kanssa Norjassa. Jos muutat Norjaan ulkomailta, voit olla oikeutettu kotihoidon tukeen, mikäli koko perhe muuttaa Norjaan ja aikoo asua maassa vähintään 12 kuukautta. Lisäksi vaatimuksena on, että olette kuuluneet Norjan sosiaaliturvaan (folketrygden) viiden edeltävän vuoden ajan. Muissa Eta-maissa kertyneet sosiaaliturvakaudet voidaan laskea yhteen Norjassa kertyneiden kausien kanssa.

  Jos olet toisen Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjassa, voit olla oikeutettu norjalaiseen kotihoidon tukeen, vaikka perheesi asuisikin toisessa Eta-maassa. Ilmoita NAViin, jos toinen vanhempi aloittaa tai päättää työskentelyn toisessa Eta-maassa. Ilmoita NAViin myös, jos omassa työsuhteessasi tai toisen maan maksamassa kotihoidon tuessa tapahtuu muutoksia.

  Oletko oikeutettu norjalaiseen kotihoidon tukeen, jos oleskelet ulkomailla tai muutat toiseen maahan?

   Kotihoidon tukea maksetaan yleensä vain Norjassa asuvista lapsista. Tietyin edellytyksin sitä voidaan kuitenkin maksaa myös toisessa Eta-maassa asuvasta lapsesta.

   Selvitä ennen ulkomaille lähtöäsi, voitko saada NAVin maksamaa kotihoidon tukea ulkomaille. Mahdollisuutesi norjalaiseen etuuteen riippuu muun muassa siitä, mitä aiot tehdä ja kauanko aiot oleskella ulkomailla. Selvitä NAVista, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

   Miten haet kotihoidon tukea?

   Jos vanhemmat asuvat yhdessä, toinen heistä hakee tukea. Jos vanhemmat asuvat eri osoitteissa, kotihoidon tukea hakee se vanhempi, jonka luona lapsi asuu vakituisesti. Kotihoidon tukea voi hakea aikaisintaan siinä kuussa, jolloin lapsi täyttää yhden vuoden. Jos vanhemmat ovat tehneet lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (barneloven) 36 §:n mukaisen kirjallisen sopimuksen vuoroasumisesta, he voivat sopia kotihoidon tuen jakamisesta. Tällöin kummankin vanhemman tulee hakea kotihoidon tukea erikseen.

   Mistä saat lisätietoja?

    Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää kotihoidon tuesta.

    Ota yhteyttä viranomaiseen
    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.