Norjan kotihoidon tuki

Norsk kontantstøtte
Tämä artikkeli kertoo Norjan kotihoidon tukea koskevista säännöistä.

Mikä on kotihoidon tuki?

Jos sinulla on 1–2-vuotias lapsi, joka ei ole julkisin varoin ylläpidetyssä päiväkodissa, voit saada lapsen hoitamiseen kotihoidon tukea (kontantstøtte). Etuuden maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

  Oletko oikeutettu kotihoidon tukeen?

  Voit saada kotihoidon tukea, jos lapsesi on yli 1-vuotias. Kotihoidon tuen suuruus riippuu siitä, miten paljon aikaa lapsi viettää päiväkodissa. Jos lapsi ei ole julkisessa päivähoidossa, voit saada 100-prosenttista kotihoidon tukea. Jos lapsi on osapäivähoidossa, voit olla oikeutettu 20-, 40-, 60- tai 80-prosenttiseen kotihoidon tukeen.

  Kotihoidon tuen myöntämisen perusedellytyksenä on, että asut lapsesi kanssa Norjassa. Jos muutat Norjaan ulkomailta, voit olla oikeutettu kotihoidon tukeen, mikäli koko perhe muuttaa Norjaan ja aikoo asua maassa vähintään 12 kuukautta. Lisäksi vaatimuksena on, että olette kuuluneet Norjan sosiaaliturvajärjestelmään (folketrygden) viiden edeltävän vuoden ajan. Muissa Eta-maissa kertyneet sosiaaliturvakaudet voidaan laskea yhteen Norjassa kertyneiden kausien kanssa.

  Jos olet toisen Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjassa, voit olla oikeutettu norjalaiseen kotihoidon tukeen, vaikka perheesi asuisikin toisessa Eta-maassa. Ilmoita NAViin, jos toinen vanhempi aloittaa tai päättää työskentelyn toisessa Eta-maassa. NAViin on niin ikään ilmoitettava, jos omassa työsuhteessasi tai toisessa maassa maksettavassa kotihoidon tuessa tapahtuu muutoksia.

  Oletko oikeutettu norjalaiseen kotihoidon tukeen, jos oleskelet ulkomailla tai muutat toiseen maahan?

   Kotihoidon tukea maksetaan pääsääntöisesti vain Norjassa asuvista lapsista, mutta tietyin edellytyksin sitä voidaan maksaa myös toisessa Eta-maassa asuvasta lapsesta.

   Ota selvää, voidaanko kotihoidon tukea maksaa sinulle ulkomaille, jos saat kotihoidon tukea NAVista ja aiot lähteä ulkomaille. Mahdollisuutesi norjalaiseen etuuteen riippuu muun muassa siitä, mitä aiot tehdä ja kauanko aiot oleskella ulkomailla. Selvitä NAVista, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

   Miten haet kotihoidon tukea?

   Jos vanhemmat asuvat yhdessä, toinen heistä hakee tukea. Jos vanhemmat asuvat eri osoitteissa, kotihoidon tukea voi hakea se vanhemmista, jonka luona lapsi asuu vakituisesti. Kotihoidon tukea voi hakea aikaisintaan sinä kuukautena, jolloin lapsi täyttää yhden vuoden. Mikäli olette tehneet lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain (barneloven) 36 §:n mukaisen kirjallisen sopimuksen vuoroasumisesta, voitte sopia kotihoidon tuen jakamisesta. Tällöin kummankin vanhemman tulee hakea kotihoidon tukea erikseen.

   Mistä saat lisätietoja?

    Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää kotihoidon tuesta.

    Ota yhteyttä viranomaiseen
    Kysy Info Pohjolalta

    Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

    HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

    Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.