Norsk kontantstøtte

Norsk kontantstøtte
Her kan du lese om reglene for å motta norsk kontantstøtte.

Hva er norsk kontantstøtte?

Norsk kontantstøtte er en ordning for deg som har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som utbetaler kontantstøtte i Norge.

  Har du rett til kontantstøtte?

  For å ha rett til kontantstøtte må barnet ditt være fylt ett år. Det er den avtalte oppholdstiden i barnehagen som avgjør hvor mye du får i kontantstøtte. Hvis barnet ditt ikke går i barnehage med offentlig tilskudd, kan du få 100 prosent kontantstøtte. Hvis barnet har deltidsplass i barnehage, kan du ha rett til 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte.

  Som hovedregel må både du og barnet bo i Norge for å kunne få norsk kontantstøtte. Hvis du kommer fra utlandet til Norge, kan du ha krav på kontantstøtte når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder. Det er i tillegg krav om fem års forutgående medlemskap i folketrygden. Du kan legge sammen norsk trygdetid med perioder med trygdetid i andre EØS-land.

  Hvis du er statsborger i et EØS-land og jobber i Norge, mens familien din bor i et annet EØS-land, kan du ha rett til kontantstøtte fra Norge. Dersom den andre forelderen begynner eller slutter i en jobb i det andre landet, må dere melde fra til NAV. Du må også melde i fra til NAV dersom utbetalingen av kontantstøtten i det andre landet eller arbeidsforholdet ditt endrer seg.

  Har du rett til norsk kontantstøtte om du skal oppholde deg i eller flytte til et annet land?

   Som hovedregel får man bare kontantstøtte for barn som bor i Norge, men det kan under visse forhold gis kontantstøtte for barn som er bosatt i et annet EØS-land.

   Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar kontantstøtte fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg kontantstøtten. Dette avhenger blant annet av hva du skal gjøre og hvor lenge du skal være der. Undersøk med NAV hva som gjelder i ditt tilfelle.

   Hvordan søker du om kontantstøtte?

   Hvis dere som er foreldre bor sammen, søker én av dere. Hvis dere bor hver for dere, er det den barnet bor fast sammen med som kan søke om kontantstøtte. Du kan tidligst søke den måneden barnet fyller ett år. Hvis dere har inngått en skriftlig avtale om delt bosted etter barnelovens § 36, kan dere bli enige om å dele kontantstøtten. Dere må da søke om kontantstøtte hver for dere.

   Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

    Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål om kontantstøtte.

    Spør Info Norden

    Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.