Työskentely

Täältä saat tietoa työn hakemisesta, säännellyistä ammateista ja työttömyysvakuutuksesta.

Autorisasjon av yrker i Norge

Ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen Norjassa

Jobbe som sykepleier i Norge

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Arbeidstakeres rettigheter i Norge

Työntekijän oikeudet Norjassa

Fagforeninger i Norge

Norjan ammattiliitot

Permittering fra jobb i Norge

Lomauttaminen Norjassa

Norske sykepenger

Norjan sairauspäiväraha

Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norjan työttömyyspäiväraha

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Työ- ja oleskelulupa Norjassa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.