Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Toimintarajoitteiset Norjassa

Permittering fra jobb i Norge

Lomauttaminen Norjassa

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Norjan työssäselviytymisraha

Norsk kontantstøtte

Norjan kotihoidon tuki

Playing ball

Norjan vanhempainetuudet

Norsk barnetrygd

Norjan lapsilisä

Norske sykepenger

Norjan sairauspäiväraha

Bostøtte i Norge

Asumistuki Norjassa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.