Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Permittering fra jobb i Norge

Lomauttaminen Norjassa

Arbeidsavklaringspenger i Norge

Norjan työssäselviytymisraha

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Toimintarajoitteiset Norjassa

Rett til helsetjenester i Norge

Oikeus terveyspalveluihin Norjassa

Bostøtte i Norge

Asumistuki Norjassa

Playing ball

Norjan vanhempainetuudet

Elderly people dancing

Työkyvyttömyyseläke Norjassa

Det norske pensjonssystemet

Norjan eläkejärjestelmä

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.