Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Personer med nedsatt funksjonsevne i Norge

Toimintarajoitteiset Norjassa

Rett til helsetjenester i Norge

Oikeus terveyspalveluihin Norjassa

Bostøtte i Norge

Asumistuki Norjassa

Det norske pensjonssystemet

Norjan eläkejärjestelmä

Norske ytelser ved dødsfall

Kuolemantapauksessa maksettavat Norjan etuudet

Norsk barnetrygd

Norjan lapsilisä

Playing ball

Norjan vanhempainetuudet

Norsk alderspensjon

Norjan vanhuuseläke

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.