Sosiaaliturva

Täältä saat tietoa muun muassa työttömyys- ja sairauspäivärahasta, eläkkeestä, perhe-etuuksista ja terveyspalveluista.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut?

Rett til helsetjenester i Norge

Oikeus terveyspalveluihin Norjassa

Det norske pensjonssystemet

Norjan eläkejärjestelmä

Bostøtte i Norge

Asumistuki Norjassa

Norske ytelser ved dødsfall

Kuolemantapauksessa maksettavat Norjan etuudet

Norsk kontantstøtte

Norjan kotihoidon tuki

Norsk barnetrygd

Norjan lapsilisä

Playing ball

Norjan vanhempainetuudet

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.