Norskt kontantstöd

Norsk kontantstøtte
Här kan du läsa om reglerna för att få norskt kontantstöd.

Vad är norskt kontantstöd?

Norskt kontantstöd (kontantstøtte) är en bidragsordning för dig som har barn mellan ett och två år som inte går i en förskola med offentligt verksamhetsbidrag. Det är Arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som betalar ut kontantstödet i Norge.

Har du rätt till kontantstöd?

För att ha rätt till kontantstöd ska ditt barn ha fyllt ett år. Det är den avtalade tiden för barnet i förskolan som avgör hur mycket du får i kontantstöd. Om ditt barn inte går i förskola med offentligt verksamhetsbidrag kan du få 100 procent i kontantstöd. Om barnet har deltidsplats i förskolan kan du ha rätt till 20, 40, 60 eller 80 procent i kontantstöd.

I regel måste både du och barnet bo i Norge för att du ska kunna få norskt kontantstöd. Om du kommer från utlandet till Norge kan du ha rätt till kontantstöd när hela familjen flyttar till Norge och ska vara bosatt i landet i minst 12 månader. Därtill krävs att du före bidragsperioden har varit socialförsäkrad i fem år. Du kan räkna ihop norsk försäkringstid med försäkringsperioder i andra EES-länder.

Om du är medborgare i ett EES-land och arbetar i Norge, medan din familj bor i ett annat EES-land, kan du ha rätt till kontantstöd från Norge. Om den andra föräldern börjar eller slutar arbeta i det andra landet ska ni anmäla det till NAV. Du ska också meddela till NAV om utbetalningen av motsvarande kontantstöd i det andra landet eller din arbetssituation ändras.

Har du rätt till norskt kontantstöd om du ska vistas i eller flytta till ett annat land?

I regel betalas kontantstöd ut endast för barn som bor i Norge, men kontantstöd kan i vissa fall beviljas för barn som är bosatt i ett annat EES-land.

Om du ska vistas utomlands och får kontantstöd från NAV måste du ta reda på om du kan ta med dig kontantstödet. Det beror bland annat på vad du ska göra utomlands och hur länge du ska stanna där. Kontakta NAV för att undersöka vad som gäller i ditt fall.

Hur ansöker du om kontantstöd?

Om ni som är barnets föräldrar bor tillsammans ansöker en av er. Om ni bor separat är det den förälder hos vilken barnet bor permanent som kan ansöka om kontantstöd. Du kan tidigast ansöka den månaden när barnet fyller ett år. Om ni har ingått ett skriftligt avtal om delat boende enligt barnlagens § 36 kan ni enas om att dela kontantstödet. Ni ska då ansöka om kontantstödet var för sig.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om kontantstödet. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.