Toimeentulotuki Norjassa

Kvinde i supermarked
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tämä sivu kertoo toimeentulotuen hakumahdollisuuksista Norjassa. Toimeentulotuki on norjaksi sosialhjelp, mutta siitä käytetään myös nimityksiä økonomisk stønad tai økonomisk sosialhjelp.

Milloin voit hakea tukea arjen menoista selviytymiseen?

Jos asut Norjassa etkä kykene millään muulla tavoin elättämään itseäsi, voit hakea toimeentulotukea. Norjalaista toimeentulotukea voivat hakea myös muut kuin Norjan kansalaiset. Toimeentulotuen saamisen edellytyksenä on, että oleskelet Norjassa laillisesti.

Toimeentulotuki on väliaikainen etuus, jonka tarkoituksena on auttaa sinua selviämään välttämättömistä jokapäiväisistä menoistasi. Toimeentulotukea voidaan myöntää, jos hakijan tulot ja varat eivät riitä elämiseen eikä hän ole oikeutettu muihin sosiaaliturvaetuuksiin, kuten työttömyyspäivärahaan tai työkyvyn selvitystukeen (AAP).

Toimeentulotuen maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Voit olla oikeutettu myös asumistukeen. Asumistuesta vastaa Norjan valtion asuntopankki (Husbanken).

Mitä ehtoja sinun tulee täyttää, jotta voisit saada toimeentulotukea?

Toimeentulotuen saamisen ehtona on, että oleskelet laillisesti Norjassa. Kaikilla Norjassa asuvilla on oikeus hakea toimeentulotukea, ja kaikki hakemukset käsitellään yksilöllisesti. Et voi saada toimeentulotukea Norjasta, jos oleskelet ulkomailla.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Hae toimeentulotukea vasta, kun olet selvittänyt kaikki muut toimeentulomahdollisuudet. Jos haet toimeentulotukea, sinua pyydetään dokumentoimaan taloudellinen tilanteesi. Tapauskohtaisesti vaihtelee, mitä liitteitä tarvitset, mutta NAV voi pyytää sinua esittämään esimerkiksi seuraavia asiakirjoja:

  • voimassa oleva henkilötodistus
  • voimassa oleva oleskelulupa. Pohjoismaiden kansalaisilla on automaattisesti oikeus oleskella Norjassa, joten he eivät tarvitse oleskelulupaa.
  • veroilmoitus
  • verotuspäätös
  • palkkakuitit
  • luettelo nimissäsi olevista pankkitileistä ja tilien saldo
  • tiliotteet (jos et pysty dokumentoimaan pyydettyjä tietoja muulla tavoin. Voit yliviivata tiedot, jotka eivät liity toimeentulotukihakemuksen käsittelyyn.)
  • todistus asumistilanteesta (vuokrasopimus)
  • laskut seuraavista: vuokra, asuntolaina, taloussähkö, päivähoidon ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ja lasten harrastusmaksut
  • toistuvat tai korkeat terveydenhoito- ja/tai hammashoitomenot.

Toimeentulotuesta ja muista sosiaalipalveluista vastaavat Norjassa kunnat. Sinun tulee siis hakea toimeentulotukea oleskelukuntasi NAV-toimipisteestä, joka käsittelee hakemuksesi.

Oletko oikeutettu toimeentulotukeen heti muutettuasi Norjaan?

Jos oleskelet Norjassa laillisesti, voit hakea toimeentulotukea oleskelukunnastasi. Väestörekisterin mukaisella asuinkunnallasi ei ole siis merkitystä, vaan toimeentulotukihakemuksen käsittelee se kunta, jossa oleskelet hakemuksen jättöhetkellä. Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sen myöntäminen riippuu konkreettisesta tilanteestasi.

Mihin menoihin tukea voi saada?

Toimeentulotuki on tarkoitettu välttämättömien jokapäiväisten menojen sekä terveydenhoito- ja hammashoitomenojen kattamiseen. Menojen on oltava kohtuullisia.

Toimeentulotuki ei ole kiinteä summa. Valtio on kuitenkin määritellyt tietyt ohjeelliset tukisummat, joita monet kunnat käyttävät laskelmiensa lähtökohtana. Toiset kunnat soveltavat itse määrittelemiään summia. Valtion määrittelemät summat ovat vain suuntaa antavia. Kunnalla on joka tapauksessa velvollisuus arvioida kukin toimeentulotukihakemus yksilöllisesti. Hakemukset käsitellään erillisesti, ja toimeentulotuen määrä riippuu konkreettisista tarpeistasi. Toimeentulotukipäätöksen tekee oleskelukuntasi NAV-toimisto. Jos saat myönteisen tukipäätöksen, siitä ilmenevät toimeentulotuen määrä, maksupäivä ja mahdolliset tukeen liittyvät erityisehdot.

Miten haet toimeentulotukea?

Toimeentulotukea haetaan oleskelukunnan NAV-toimistosta. Kun haet toimeentulotukea, NAVin paikallistoimisto haluaa yleensä keskustella kanssasi ja kartoittaa yhdessä avuntarpeesi.

Sinulla on tarvittaessa oikeus saada NAVin paikallistoimistosta opastusta hakemuksen tekemiseen. Haitpa tukea tai et, sinulla on aina oikeus saada tietoa, neuvoa ja opastusta oman kuntasi NAV-toimistosta. Ota yhteyttä NAVin paikallistoimistoon tai käytä chattia osoitteessa nav.no.

Useimmissa kunnissa hakemuksen voi täyttää verkossa, mutta joissakin kunnissa hakulomake on vielä toistaiseksi tilattava NAVin toimistosta. Katso lisätietoja linkistä.

Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat kunnittain. Jos käsittely kestää yli kuukauden, saat kirjeitse tiedon käsittelyajan venymisestä. Jos hakemus on puutteellinen, NAV pyytää sinua toimittamaan tarvittavat liitteet.

Voitko saada norjalaista toimeentulotukea ulkomailla?

Et voi saada toimeentulotukea Norjasta, jos oleskelet ulkomailla. Selvitä, oletko oikeutettu oleskelumaasi toimeentulotukeen.

Mistä saat lisätietoja?

Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää toimeentulotuesta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.