Norsk kontantstøtte

Norsk kontantstøtte
Her kan du læse om reglerne for at modtage kontantstøtte i Norge.

Hvad er norsk kontantstøtte?

Norsk kontantstøtte er en ordning for dig, som har børn mellem et og to år, som ikke går i en børnehave med offentligt driftstilskud. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som udbetaler kontantstøtte i Norge.

  Har du ret til kontantstøtte?

  For at have ret til kontantstøtte skal dit barn være fyldt et år. Det er den aftalte opholdstid i børnehaven, der afgør, hvor meget du får i kontantstøtte. Hvis dit barn ikke er i en børnehave med offentligt driftstilskud, kan du få fuld kontantstøtte. Hvis dit barn har en deltidsplads, kan du have ret til 20, 40, 60 eller procent kontantstøtte.

  Som hovedregel skal både du og dit barn bo i Norge, hvis du skal have ret til norsk kontantstøtte. Hvis du flytter fra udlandet til Norge, kan du have ret til kontantstøtte, hvis hele familien bor i Norge og har boet i landet i mindst 12 måneder. Det er desuden et krav, at du har været socialt sikret i Norge i mindst fem år. Du kan lægge perioder, hvor du har været socialt sikret i andre EØS-lande, sammen med den tid, du har været socialt sikret i Norge.

  Hvis du er statsborger i et EØS-land og arbejder i Norge, mens din familie bor i et andet EØS-land, kan du have ret til kontantstøtte fra Norge. Du skal give besked til NAV, hvis den anden forælder begynder eller stopper med at arbejde i et andet EØS-land. Du skal også give besked til NAV, hvis udbetalingen af kontantstøtten i det andet land, eller dit arbejdsforhold, ændrer sig.

  Har du ret til norsk kontantstøtte, hvis du skal opholde dig i eller flytte til et andet land?

   Som hovedregel får du kun kontantstøtte for børn, som bor i Norge, men du kan i visse situationer få kontantstøtte for børn, som er bosat i et andet EØS-land.

   Hvis du skal opholde dig i udlandet og modtager kontantstøtte fra NAV, skal du undersøge, om du kan tage kontantstøtten med til udlandet. Dette afhænger blandt andet af, hvad du skal lave, og hvor længe du skal opholde dig i udlandet. NAV kan oplyse dig om, hvad der gælder i dit tilfælde.

   Hvordan søger du om kontantstøtte?

   Hvis du bor sammen med barnets anden forælder, er det kun en af jer, som skal søge. Hvis I bor hver for sig, er det den forælder, som barnet har sin folkeregisteradresse hos, som skal søge om kontantstøtte. Du kan tidligst søge den måned, hvor barnet fylder et år. Hvis I har indgået en skriftlig aftale om delt bolig ifølge barnelovens § 36, kan I aftale at deles om kontantstøtten. I så fald skal I søge om kontantstøtte hver for sig.

   Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

    Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om kontantstøtte.

    Spørg Info Norden

    Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

    OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

    Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.