Ruotsin lapsilisä

Svenske børnepenge
Tämä sivu kertoo lapsiperheiden etuuksista Ruotsissa. Saat tietää, kuka on oikeutettu lapsilisään ja monilapsikorotukseen, miten niitä maksetaan ja mitä sääntöjä sovelletaan silloin, jos asut tai työskentelet toisessa Pohjoismaassa.

Ruotsissa asuvat tai Ruotsin sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheet ovat oikeutettuja taloudelliseen tukeen. Ruotsissa tämä tuki koostuu lapsilisästä (barnbidrag) ja monilapsikorotuksesta (flerbarnstillägg).

Mikä on lapsilisä?

Lapsilisä on taloudellinen tuki, jota maksetaan jokaisesta Ruotsissa asuvasta lapsesta tämän Ruotsissa asuville vanhemmille. Lapsilisään tulee automaattisesti monilapsikorotus, jos sinulla useampi kuin yksi lapsi, josta saat lapsilisää.

Perheen menot ovat yleensä sitä suuremmat, mitä useampi lapsi perheessä on. Monilapsikorotuksella kompensoidaan monilapsiselle perheelle näitä lisämenoja. Lapsilisän ja monilapsikorotuksen suuruus riippuu lasten lukumäärästä.

Oletko oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään ja monilapsikorotukseen?

Sinulle maksetaan lapsilisää, jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan ja huollettavanasi on alle 16-vuotiaita lapsia. Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, oikeutesi mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan säännösten nojalla.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa, jotta voisit saada lapsilisää lapsestasi. Lapsilisää voidaan maksaa myös työttömälle tai opiskelijalle.

Voit olla oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään, jos työskentelet Ruotsissa ja huollettavanasi on lapsi, joka asuu toisessa Pohjoismaassa. Jos vanhemmat työskentelevät keskenään eri maissa, he voivat olla oikeutettuja kummankin työskentelymaan lapsilisään. Lapsilisän maksaa ensisijaisesti lapsen asuinmaa.

Milloin lapsilisät maksetaan Ruotsissa?

Lapsilisä ja monilapsikorotus maksetaan pääsääntöisesti kuukauden 20. päivä, ellei kyseinen päivä ole lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä.

Kenelle lapsilisä maksetaan Ruotsissa?

Lapsilisää ja monilapsikorotusta maksetaan jokaisesta Ruotsissa asuvasta lapsesta automaattisesti tämän Ruotsissa asuville vanhemmille. Vanhemmat saavat lapsilisää sen vuosineljänneksen loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 16 vuotta.

Jos lapsi on syntynyt 1.3.2014 tai myöhemmin, puolet lapsilisästä ja monilapsikorotuksesta maksetaan toiselle vanhemmalle ja puolet toiselle vanhemmalle.

Tätä vanhemmista lapsista lapsilisä maksetaan kokonaisuudessaan toiselle vanhemmalle. Jos haluat jakaa lapsilisän jatkossa vanhempien kesken tai jos haluat muuttaa sitä, kummalle vanhemmalle lapsilisä maksetaan, ota yhteyttä Ruotsin vakuutuskassaan (Försäkringskassan) ja pyydä haluamaasi muutosta.

Jos olet yksinhuoltaja, etuus maksetaan kokonaisuudessaan sinulle.

Miten paljon lapsilisää ja monilapsikorotusta voit saada?

Lapsilisän ja monilapsikorotuksen määrän voi tarkistaa vakuutuskassan verkkosivuilta.

Lapsilisä ja monilapsikorotus ovat verotonta tuloa.

Miten haet lapsilisää Ruotsissa?

Lapsilisää ei tarvitse Ruotsissa hakea erikseen. Kun muutat Ruotsiin alle 16-vuotiaiden lasten kanssa ja kirjaudutte Ruotsin väestörekisteriin, vakuutuskassa ottaa sinuun yhteyttä ja selvittää, kuulutko lapsinesi Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja oletko oikeutettu lapsilisään ja monilapsikorotukseen.

Jos olet oikeutettu lapsilisään, etuus maksetaan sinulle automaattisesti, kun olet siirtynyt kirjoille Ruotsiin. Jos sinulla on vähintään kaksi lasta, myös monilapsikorotus maksetaan sinulle automaattisesti kuukausittain.

Jos joku perheenjäsenistä muuttaa toiseen EU-/Eta-maahan tai Sveitsiin tai alkaa työskennellä siellä, ota yhteyttä vakuutuskassaan ja selvitä, miten ulkomaille muutto tai siellä työskentely vaikuttaa lapsilisään.

Mikä maa maksaa lapsilisän, jos lapsen vanhemmat kuuluvat eri maiden sosiaaliturvaan?

EU-/Eta-säännöksiin sisältyy perhe-etuuksien koordinointia koskevia erityissäännöksiä, joita noudatetaan, jos vanhemmat tai lapset kuuluvat eri Pohjoismaiden sosiaaliturvajärjestelmiin.

Lapsilisän maksaa yleensä asuinmaa. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, jos sekä lapsi että molemmat vanhemmat asuvat Ruotsissa ja molemmat vanhemmat työskentelevät jossain toisessa Pohjoismaassa.

Perhe asuu Ruotsissa – molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa työskentelymaa.

Perhe asuu Ruotsissa – toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa ja toinen ulkomailla

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa ja toinen jossain toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa pääsääntöisesti lapsen asuinmaa eli Ruotsi.

Jos toisen Pohjoismaan lapsilisä on suurempi kuin ruotsalainen lapsilisä, toisen maan sosiaaliturvaviranomainen maksaa vanhemmille erotuksen suuruista lisätukea. Ota yhteyttä lapsesi asuinmaan sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, miten voit hakea lisätukea.

Perhe asuu Ruotsissa – toinen vanhempi ei käy töissä ja toinen vanhempi työskentelee ulkomailla

Jos Ruotsissa asuva vanhempi ei käy työssä, perhe on lähtökohtaisesti oikeutettu työssä käyvän vanhemman työskentelymaan maksamaan lapsilisään tai sitä vastaavaan etuuteen ja muihin perhe-etuuksiin.

Perhe asuu ulkomailla – toinen vanhemmista työskentelee perheen asuinmaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa

Jos perhe asuu toisessa Pohjoismaassa ja toinen vanhemmista työskentelee perheen asuinmaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa, lapsilisän maksaa pääsääntöisesti asuinmaa.

Perhe asuu ulkomailla – vain toinen vanhemmista työskentelee, ja kyseinen työssä käyvä vanhempi työskentelee Ruotsissa

Jos perhe asuu toisessa Pohjoismaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa mutta toinen vanhemmista ei ole töissä, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Perhe asuu ulkomailla – molemmat vanhemmat työskentelevät Ruotsissa

Jos molemmat vanhemmat työskentelevät Ruotsissa, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Oletko oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään, jos muutat ulkomaille?

Jos muutat ulkomaille, oikeutesi ruotsalaiseen lapsilisään ja monilapsikorotukseen yleensä päättyy. Toisinaan henkilön oikeus ruotsalaiseen lapsilisään säilyy, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli kuusi kuukautta.

Ilmoita Ruotsin vakuutuskassaan, mikäli sinä tai lapsesi aiotte asua ulkomailla yli kuusi kuukautta. Jos unohdat ilmoittaa ulkomaille muutosta, lapsilisä saatetaan periä takaisin.

Mistä saat lisätietoja?

Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta, jos sinulla on kysyttävää sinun ja lapsesi tilanteesta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.