Ruotsin lapsilisä

Svenske børnepenge
Täältä saat tietoa lapsiperheille maksettavasta taloudellisesta tuesta.

Ruotsissa asuvat tai Ruotsin sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheet ovat oikeutettuja taloudelliseen tukeen.

Mitä ovat lapsilisä ja monilapsikorotus?

Lapsilisä (barnbidrag) ja monilapsikorotus (flerbarnstillägg) ovat etuuksia, joita maksetaan automaattisesti Ruotsissa asuville vanhemmille, joilla on Ruotsissa asuvia lapsia. Lapsilisää maksetaan kuukausittain, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Lisäksi saat automaattisesti monilapsikorotuksen, jos sinulla on vähintään kaksi lasta, joista saat lapsilisää.

Monilapsikorotus on lapsilisän korotus. Sillä kompensoidaan useampilapsiselle perheelle niitä lisämenoja, joita useammasta lapsesta yleensä koituu perheelle. Lapsilisän ja monilapsikorotuksen määrä riippuu lasten lukumäärästä

Oletko oikeutettu lapsilisään ja monilapsikorotukseen?

Sinulle maksetaan lapsilisää, jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja huollettavanasi on alle 16-vuotiaita lapsia. Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, oikeutesi mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan säännösten nojalla.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa, jotta voisit saada lapsilisää lapsestasi. Lapsilisää voidaan maksaa myös työnhakijalle tai opiskelijalle.

Jos työskentelet Ruotsissa ja olet toisessa Pohjoismaassa asuvan lapsen huoltaja, voit olla oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään. Jos vanhemmat työskentelevät keskenään eri maissa, he voivat olla oikeutettuja kummankin työskentelymaan lapsilisään. Lapsilisän maksaa ensisijaisesti lapsen asuinmaa.

Jos lapsen huoltajat eroavat ja lapsi asuu toisen vanhemman luona, toisen vanhemman on maksettava lapsesta elatusapua (underhållsbidrag) tai huolehdittava muulla tavoin lapsen elatuksesta.

Elatusavun määrään vaikuttavat lapsen tarpeet ja vanhempien taloudellinen tilanne.

Jos lapsi asuu kutakuinkin yhtä paljon kummankin vanhemman luona (vuoroasuminen), kummankaan vanhemman ei tarvitse maksaa elatusapua. Toisinaan elatusavun maksaminen voi silti olla kohtuullista – esimerkiksi silloin, jos toisen vanhemman tulot ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen vanhemman.

Jos molemmat vanhemmat ovat pienituloisia, lapsi voi olla oikeutettu elatustukeen (underhållsstöd). Elatustukea voidaan maksaa myös sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu, jos toinen vanhempi ei maksa elatusapua.

Lapsilisä, jos vanhemmat kuuluvat kahden eri maan sosiaaliturvajärjestelmään

EU- ja Eta-säännöksiin sisältyy perhe-etuuksien koordinointia koskevia erityissäännöksiä, joita noudatetaan, jos vanhemmat tai lapset kuuluvat eri Pohjoismaiden sosiaaliturvajärjestelmien piiriin.

Lapsilisän maksaa yleensä asuinmaa. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, jos sekä lapsi että molemmat vanhemmat asuvat Ruotsissa ja molemmat vanhemmat työskentelevät jossain toisessa Pohjoismaassa.

Perhe asuu Ruotsissa – molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja molemmat vanhemmat työskentelevät toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa työskentelymaa.

Perhe asuu Ruotsissa – toinen vanhemmista työskentelee Ruotsissa ja toinen ulkomailla

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa ja toinen jossain toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa pääsääntöisesti lapsen asuinmaa eli Ruotsi.

Jos toisen Pohjoismaan lapsilisä on suurempi kuin ruotsalainen lapsilisä, kyseisen maan sosiaaliturvaviranomaisten kuuluu maksaa vanhemmille erotuksen suuruista lisätukea. Ota yhteyttä lapsesi asuinmaan sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, miten voit hakea lisätukea.

Perhe asuu Ruotsissa – vain toinen vanhemmista työskentelee, ja kyseinen työssä käyvä vanhempi työskentelee ulkomailla

Jos Ruotsissa asuva vanhempi ei käy työssä, perhe on lähtökohtaisesti oikeutettu toisen vanhemman työskentelymaan maksamaan lapsilisään tai sitä vastaavaan etuuteen ja muihin perhe-etuuksiin.

Perhe asuu ulkomailla – toinen vanhemmista työskentelee perheen asuinmaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa

Jos perhe asuu toisessa Pohjoismaassa ja toinen vanhemmista työskentelee perheen asuinmaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa, lapsilisän maksaa pääsääntöisesti asuinmaa.

Perhe asuu ulkomailla – vain toinen vanhemmista työskentelee, ja kyseinen työssä käyvä vanhempi työskentelee Ruotsissa

Jos perhe asuu toisessa Pohjoismaassa ja toinen vanhemmista käy säännöllisesti töissä Ruotsissa mutta toinen vanhemmista ei ole töissä, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Perhe asuu ulkomailla – molemmat vanhemmat työskentelevät Ruotsissa

Jos molemmat vanhemmat työskentelevät Ruotsissa, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Miten haet etuutta?

Lapsilisää ei tarvitse hakea. Sen maksu alkaa automaattisesti, kun vakituiseksi asuinpaikaksesi rekisteröidään Ruotsi.

Jos muutat ulkomaille

Oikeus ruotsalaiseen lapsilisään päättyy yleensä heti etuuden saajan muuttaessa pois Ruotsista. Toisinaan henkilön oikeus ruotsalaiseen lapsilisään säilyy, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli kuusi kuukautta.

Ilmoita Ruotsin vakuutuskassaan, mikäli sinä tai lapsesi aiotte asua ulkomailla yli kuusi kuukautta. Jos unohdat ilmoittaa ulkomaille muutosta, lapsilisä saatetaan periä takaisin.

Mistä saat lisätietoja?

Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta, jos sinulla on kysyttävää sinun ja lapsesi tilanteesta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.