Ruotsin lapsilisä

Svenske børnepenge
Tältä sivulta saat tietoa lapsiperheen oikeuksista lapsilisään ja monilapsikorotukseen Ruotsissa. Kerromme muun muassa, milloin etuus maksetaan ja mitä sääntöjä noudatetaan, jos asut tai työskentelet toisessa Pohjoismaassa.

Ruotsissa asuvat ja Ruotsin sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheet ovat oikeutettuja taloudelliseen tukeen. Tuki koostuu lapsilisästä (barnbidrag) ja monilapsikorotuksesta (flerbarnstillägg). Myös toisessa Pohjoismaassa asuva perhe voi olla oikeutettu Ruotsin lapsilisään ja muihin perhe-etuuksiin, jos toinen tai kumpikin vanhempi työskentelee Ruotsissa tai saa eläkettä Ruotsista.

Mikä on lapsilisä?

Lapsilisä (barnbidrag) on tuki, jota maksetaan jokaisesta Ruotsissa asuvasta lapsesta tämän Ruotsissa asuville vanhemmille. Lapsilisään tulee automaattisesti monilapsikorotus (flerbarnstillägg), jos sinulla useampi kuin yksi lapsi, josta saat lapsilisää.

Perheen menot ovat yleensä sitä suuremmat, mitä useampi lapsi perheessä on. Monilapsikorotuksella kompensoidaan monilapsiselle perheelle näitä lisämenoja. Lapsilisän ja monilapsikorotuksen suuruus riippuu lasten lukumäärästä.

Oletko oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään ja monilapsikorotukseen?

Sinulle maksetaan lapsilisää, jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan ja huollettavanasi on alle 16-vuotiaita lapsia. Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, oikeutesi mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan säännösten nojalla.

Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa, jotta voisit saada lapsilisää lapsestasi. Lapsilisää maksetaan myös työttömälle tai opiskelijalle.

Voit olla oikeutettu ruotsalaiseen lapsilisään myös silloin, jos työskentelet Ruotsissa ja huollettavanasi on lapsi, joka asuu toisessa Pohjoismaassa. Jos vanhemmat työskentelevät keskenään eri maissa, he voivat olla oikeutettuja kummankin työskentelymaan lapsilisään. Lapsilisän maksaa ensisijaisesti lapsen asuinmaa.

Milloin on lapsilisän maksupäivä Ruotsissa?

Lapsilisä ja monilapsikorotus maksetaan joka kuukauden 20. päivä. Etuudet maksetaan maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä, jos 20. päivä on lauantai, sunnuntai tai arkipyhä.

Kenelle lapsilisä maksetaan Ruotsissa?

Lapsilisä (barnbidrag) ja monilapsikorotus (flerbarnstillägg) ovat etuuksia, joita maksetaan jokaisesta Ruotsissa asuvasta lapsesta tämän Ruotsissa asuville vanhemmille. Vanhempien ei tarvitse erikseen hakea näitä etuuksia. Lapsilisää ja monilapsikorotusta maksetaan sen vuosineljänneksen loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 16 vuotta.

Jos lapsi on syntynyt 1.3.2014 tai myöhemmin, puolet lapsilisästä ja monilapsikorotuksesta maksetaan toiselle vanhemmalle ja puolet toiselle vanhemmalle, mikäli vanhemmilla on yhteishuoltajuus.

Tätä aiemmin syntyneistä lapsista lapsilisä maksetaan kokonaisuudessaan toiselle vanhemmalle. Jos haluat jakaa lapsilisän jatkossa vanhempien kesken tai jos haluat muuttaa sitä, kummalle vanhemmalle lapsilisä maksetaan, voit tehdä haluamasi muutokset Ruotsin vakuutuskassan (Försäkringskassan) sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos olet yksinhuoltaja, lapsilisä maksetaan kokonaisuudessaan sinulle.

Miten paljon lapsilisää ja monilapsikorotusta voit saada?

Lapsilisän ja monilapsikorotuksen määrän voi tarkistaa vakuutuskassan verkkosivuilta.

Lapsilisä ja monilapsikorotus ovat verotonta tuloa.

Miten haet lapsilisää Ruotsissa?

Jos muutat Ruotsiin alle 16-vuotiaiden lasten kanssa, sinun on ilmoitettava lasten tiedot Ruotsin vakuutuskassaan, jotta voisit saada lapsilisää. Ota yhteyttä vakuutuskassaan, kun olet rekisteröitynyt Ruotsin väestötietojärjestelmään.

Jos olet oikeutettu lapsilisään, alat saada sitä rekisteröidyttyäsi väestötietojärjestelmään. Myös monilapsikorotus maksetaan sinulle kerran kuukaudessa. Lapsilisään tulee monilapsikorotus, jos sinulla useampi kuin yksi lapsi, josta saat lapsilisää

Jos joku perheenjäsenistä muuttaa toiseen EU-/Eta-maahan tai Sveitsiin tai alkaa työskennellä siellä, ota yhteyttä vakuutuskassaan ja selvitä, miten se vaikuttaa lapsilisään.

Vakuutuskassan verkkosivuilta saat tietoa siitä, miten ilmoitat tarvittavat tiedot vakuutuskassaan ja miten ulkomaille muutto tai siellä työskentely vaikuttaa lapsilisään.

Mikä maa maksaa lapsilisän, jos lapsen vanhemmat kuuluvat eri maiden sosiaaliturvaan?

EU-/Eta-säännöksiin sisältyy perhe-etuuksien koordinointia koskevia erityissäännöksiä, joita noudatetaan, jos vanhemmat ja lapset kuuluvat eri Pohjoismaiden sosiaaliturvajärjestelmiin.

Lapsilisän maksaa yleensä asuinmaa, mikäli jompikumpi vanhemmista työskentelee asuinmaassa. Jos perhe asuu Ruotsissa mutta kumpikin vanhempi työskentelee toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa ensisijaisesti työskentelymaa.

Perhe asuu Ruotsissa – kumpikin vanhempi työskentelee toisessa Pohjoismaassa

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja kumpikin vanhempi työskentelee toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa työskentelymaa.

Perhe asuu Ruotsissa – toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa ja toinen ulkomailla

Jos vanhemmat asuvat lapsensa kanssa Ruotsissa ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa ja toinen jossain toisessa Pohjoismaassa, lapsilisän maksaa pääsääntöisesti lapsen asuinmaa eli Ruotsi.

Jos toisen Pohjoismaan lapsilisä on suurempi kuin ruotsalainen lapsilisä, toisen maan sosiaaliturvaviranomainen maksaa vanhemmille erotuksen suuruista lisätukea. Ota yhteyttä lapsesi asuinmaan sosiaaliturvaviranomaiseen ja selvitä, miten voit hakea lisätukea.

Perhe asuu Ruotsissa – toinen vanhempi ei käy työssä ja toinen vanhempi työskentelee ulkomailla

Jos Ruotsissa asuva vanhempi ei käy työssä, perhe on lähtökohtaisesti oikeutettu työssä käyvän vanhemman työskentelymaan maksamaan lapsilisään tai sitä vastaavaan etuuteen ja muihin perhe-etuuksiin.

Perhe asuu ulkomailla – toinen vanhempi työskentelee asuinmaassa ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa

Jos perhe asuu toisessa Pohjoismaassa ja toinen vanhempi työskentelee asuinmaassa ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa, lapsilisän maksaa yleensä asuinmaa. 

Perhe asuu ulkomailla – toinen vanhempi ei käy työssä ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa

Jos toinen vanhempi ei käy työssä ja toinen vanhempi työskentelee Ruotsissa, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Perhe asuu ulkomailla – kumpikin vanhempi työskentelee Ruotsissa

Jos kumpikin vanhempi työskentelee Ruotsissa, lapsilisän maksaa Ruotsi.

Voitko saada lapsilisää Ruotsista, jos muutat ulkomaille?

Jos muutat Ruotsista ulkomaille, oikeutesi ruotsalaiseen lapsilisään ja monilapsikorotukseen yleensä päättyy. Toisinaan oikeus ruotsalaiseen lapsilisään kuitenkin säilyy, vaikka ulkomailla oleskelu kestäisi yli kuusi kuukautta.

Ilmoita Ruotsin vakuutuskassaan, jos sinä tai lapsesi aiotte asua ulkomailla yli kuusi kuukautta tai jos aiotte oleskella ulkomailla lyhyissä jaksoissa yhteensä yli kuuden kuukauden ajan. Jos unohdat ilmoittaa ulkomaille muutosta ja sinulle maksetaan etuutta, johon sinulla ei ole oikeutta, lapsilisä voidaan periä takaisin. Epäily etuuden väärinkäytöksestä voi johtaa rikosilmoitukseen.

Mistä saat lisätietoja?

Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta, jos sinulla on kysyttävää sinun ja lapsesi tilanteesta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.