Sænskar barnabætur

Svenske børnepenge
Hér eru gefnar upplýsingar fjárhagsaðstoð fyrir barnafjölskyldur í Svíþjóð. Gefnar eru upplýsingar um hver eiga rétt á barnabótum og viðbótarframlagi vegna fleiri barna, hvernig bætur eru greiddar og hvaða reglur gilda þegar búið eða starfað er í öðru norrænu landi.

Barnafjölskyldur sem búa eða eru almannatryggðar í Svíþjóð eiga rétt á fjárhagsaðstoð. Í Svíþjóð samanstanda barnabætur af almennum barnabótum („barnbidrag“) og viðbótarframlagi vegna fleiri barna („flerbarnstillägg“).

Hvað eru barnabætur í Svíþjóð?

Barnabætur eru fjárhagsaðstoð sem greidd er til foreldra með heimabúandi börn í Svíþjóð. Ef þú færð barnabætur vegna tveggja eða fleiri barna færðu sjálfkrafa viðbótarframlag vegna fleiri barna.

Bætur vegna fleiri barna eru til viðbótar við barnabætur og eru fjárhagsaðstoð við fjölskyldur með fleiri en eitt börn vegna þess að útgjöld eru yfirleitt hærri þegar börnin eru fleiri. Upphæðir sænskra barnabóta og viðbótarframlags vegna fleiri barna fara eftir fjölda barna.

Hvenær öðlastu rétt til barnabóta og viðbótarframlags vegna fleiri barna í Svíþjóð?

Þú færð greiddar barnabætur ef þú ert almannatryggð/ur í Svíþjóð og ert með forsjá barna yngri en 16 ára. Ef þú ert almannatryggð/ur í einu landi eru það reglurnar þar í landi sem skera úr um hvort þú eigir rétt á bótum.

Þú þarft ekki að vera í vinnu til að fá barnabætur vegna barna þinna. Þú færð barnabætur þrátt fyrir að þú sért í í atvinnuleit eða stundir nám.

Ef þú starfar í Svíþjóð og ferð með forsjá barns í öðru norrænu landi geturðu átt rétt á barnabótum í Svíþjóð. Ef foreldrarnir starfa hvort í sínu landi geta þeir átt rétt á barnabótum frá báðum löndum. Það er einkum búsetuland barnsins sem á að greiða barnabætur vegna barnsins.

Hvenær eru barnabætur greiddar út í Svíþjóð?

Barnabætur og viðbótarframlag vegna fleiri barna greiðast 20. dag hvers mánaðar, nema um laugardag, sunnudag eða helgidag sé að ræða.

Hver fá barnabætur greiddar í Svíþjóð?

Barnabætur og viðbótarframlag vegna fleiri barna greiðast sjálfkrafa til foreldra með heimabúandi börn í Svíþjóð. Foreldrar frá bæturnar til þess ársfjórðungs þegar barnið verður 16 ára.

Ef barnið er fætt 1. mars 2014 eða síðar greiðist helmingur upphæðanna til beggja foreldra.

Fyrir eldri börn greiðast upphæðirnar aðeins til annars foreldrisins. Ef þið viljið skipta greiðslunum eða breyta því hver fær greitt skuluð þið hafa samband við Försäkringskassan í Svíþjóð.

Ef þú ert einstætt foreldri eða forsjáraðili tekur þú við heildarupphæð greiðslnanna.

Hversu háar barnabætur og viðbótarframlag vegna fleiri barna er hægt að fá í Svíþjóð?

Upplýsingar um upphæðir barnabóta og viðbótarframlags vegna fleiri barna er að finna á vefsíðu Försäkringskassan.

Ekki er greiddur skattur af barnabótum eða viðbótarframlagi vegna fleiri barna.

Hvernig sæki ég um barnabætur í Svíþjóð?

Þú þarft ekki að sækja um barnabætur í Svíþjóð. Ef þú flytur til Svíþjóðar með börn sem eru yngri en 16 ára hefur Försäkringskassan samband við þig þegar þú hefur skráð þig í þjóðskrá í Svíþjóð til að kanna hvort þú og börnin þín eigi að eiga aðild að almannatryggingum í Svíþjóð og þar með eiga rétt á barnabótum og mögulega viðbótarframlagi vegna fleiri barna.

Ef þú átt rétt á barnabótum eru þær greiddar sjálfkrafa þegar þú skráir lögheimili þitt í Svíþjóð. Þú færð einnig sjálfkrafa viðbótarframlag vegna fleiri barna mánaðarlega ef þú átt fleiri börn.

Ef einhver í fjölskyldunni flytur til eða byrjar að starfa í öðru landi í ESB/EES eða Sviss skaltu hafa samband við Försäkringskassan til að fá upplýsingar um hvaða áhrif það hefur á barnabæturnar.

Hvaða land á að greiða barnabætur ef foreldrar barnsins eru almannatryggðir í mismunandi löndum?

Reglur ESB/EES fela í sér sérstök ákvæði um samræmingu fjölskyldubóta ef foreldrar eða barn þeirra eru almannatryggðir í mismunandi norrænum löndum.

Meginreglan er sú að barnabætur eru greiddar af búsetulandinu nema báðir foreldrar búi með fjölskyldunni í Svíþjóð en starfi í öðru norrænu landi.

Búið í Svíþjóð þar sem báðir foreldrar starfa í öðru norrænu landi

Ef þið búið í Svíþjóð með barni ykkar en starfið bæði í öðru norrænu landi er það landið sem þið vinnið í sem á að greiða barnabæturnar.

Búið í Svíþjóð – annað foreldrið starfar í Svíþjóð en hitt í öðru landi

Ef þið búið í Svíþjóð með barni ykkar en annað ykkar starfar í Svíþjóð en hitt í öðru norrænu landi er meginreglan sú að barnabæturnar eru greiddar í Svíþjóð sem er búsetuland barnsins.

Ef bæturnar í hinu landinu eru hærri en í Svíþjóð á almannatryggingastofnun í hinu landinu að greiða út viðbótarframlag sem nemur mismuninum. Kannaðu hvernig þú sækir um viðbótarframlag hjá almannatryggingastofnun í búsetulandi barnsins.

Búið í Svíþjóð – eingöngu annað foreldrið er í vinnu og starfar í öðru landi

Ef foreldrið sem á heima í Svíþjóð er ekki í vinnu á fjölskyldan rétt á barnabótum og fjölskyldubótum í norræna landinu þar sem hitt foreldrið vinnur.

Búið í öðru landi – annað foreldrið starfar þar í landi en hitt sækir vinnu í Svíþjóð

Ef fjölskyldan býr í öðru norrænu landi en annað foreldrið starfar í búsetulandinu á meðan hitt sækir vinnu í Svíþjóð er meginreglan sú að búsetulandið greiði barnabæturnar.

Búið í öðru landi – eingöngu annað foreldrið er í vinnu og starfar í öðru landi

Ef aðeins annað foreldrið sækir vinnu í Svíþjóð eru barnabæturnar greiddar í Svíþjóð.

Búið í öðru landi – báðir foreldar vinna í Svíþjóð

Ef báðir foreldrar starfa í Svíþjóð eru bæturnar greiddar í Svíþjóð.

Á ég rétt á barnabótum ef ég flyt frá Svíþjóð?

Ef þú flytur frá Svíþjóð er meginreglan sú að þú missir rétt til sænskra barnabóta og viðbótarframlags vegna fleiri barna. Sumir eiga rétt á barnabótum þrátt fyrir að þeir dvelji lengur en sex mánuði erlendis.

Þú þarft að tilkynna Försäkringskassan um að þú eða barnið hyggist dvelja erlendis lengur en í sex mánuði. Ef þú gleymir því áttu á hættu að þurfa að endurgreiða bæturnar.

Hvert er hægt að snúa sér með spurningar?

Þú getur hringt í þjónustuver Försäkringskassan +46 (0)771-524 524 eða leitað upplýsinga á vef Försäkringskassan ef þú þarft að kynna þér hvaða reglur gildi um þig og barnið þitt.

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna